Nieuws Salaris

Failliete zzp'er aan lot overgelaten door overheid

De Nederlandse overheid laat zzp'ers met schulden in de steek. Door weeffouten in de schuldhulp voor ondernemers krijgt een aanzienlijk deel van de zzp'ers in geldnood geen schuldhulpverlening. Terwijl de wet voorschrijft dat gemeenten inwoners in financiële nood moeten helpen. Dat schrijft de Volkskrant.

Redactie De Volkskrant 23 januari 2019

Zzp er geen hulp schuldhulp financile problemen overheid gemeente geld salaris opdrachten zelfstandige

Uit een inventarisatie door de Volkskrant en De Groene Amsterdammer blijkt dat 24 van de 44 grootste gemeenten geen schuldhulpverlening aan zzp'ers verlenen. De 24 gemeenten sturen zzp'ers in geldnood door naar een ander loket, in de veronderstelling dat het probleem daarmee is opgelost. Maar niet alle hulpbehoevende ondernemers komen in aanmerking voor de zogeheten bbz, oftewel ondernemersbijstand.

Ondernemersbijstand is bedoeld om ondernemers in problemen te voorzien van boodschappengeld. Een lening vult het inkomen aan tot bijstandsniveau. Vanuit die gedachte is het logisch dat huishoudens met een inkomen boven bijstandsniveau niet in aanmerking komen voor de regeling.

Lees ook: MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof roept gemeenten op tot invoering lokale MKB-toets

Betrouwbare cijfers ontbreken

Voor een zzp'er in de schulden is die voorwaarde minder relevant. Een zzp'er kan tonnen privéschuld hebben, en tegelijk een gezinsinkomen boven bijstandsniveau. Bijvoorbeeld als zijn of haar partner een voltijdbaan heeft.

Betrouwbare cijfers over de grootte van de uitgesloten groep ontbreken. Het meest relevante cijfer komt van 155.nl, een website voor ondernemers in financiële problemen. Tienduizend van hen vulden daar een testformulier in voor de aanvraag van ondernemersbijstand. Het systeem wees 38 procent van hen af op randvoorwaarden.

Naar schatting 131 duizend kleine ondernemers hebben zulke schulden dat bedrijfsbeëindiging dreigt, blijkt uit een doorrekening van het klantenbestand van Zuidweg & Partners. Het bedrijf is actief in 116 gemeenten door het hele land. De meerderheid van de 131 duizend is zzp'er, en allemaal zijn ze persoonlijk aansprakelijk.

Lees ook: Werkgeversorganisatie wil verzekeren ondernemers verplicht stellen

Schuldhulp

Een fractie daarvan, 1,6 procent, krijgt schuldhulp: circa 2.100 ondernemers in 2017, aldus de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverleners. De NVVK maakt zich 'toenemend zorgen' over zzp'ers met schulden.

Het was toenmalig staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma die in 2012 de ondernemersbijstand aanwees als eerste loket voor zzp'ers met hoogoplopende schulden. Klijnsma wees de ondernemersbijstand aan als enige loket voor zzp'ers met schulden. Ze vond dat gemeentelijke schuldhulpverlening niet toegankelijk kan zijn voor zelfstandigen met een nog functionerende onderneming. Daarmee echter ging ze in tegen de wet. Alle inwoners van een gemeente, dus ook zzp'ers, hebben recht hebben op schuldhulp, staat daarin te lezen.

Staatssecretaris Tamara van Ark roept gemeenten op om de schuldhulppoort open te zetten.