Nieuws Personeel

Samsom en Buma schieten ZZP'er te hulp

In een uiterste poging om te komen tot nieuwe spelregels op de arbeidsmarkt, doen PvdA-leider Samsom en CDA-leider Buma een gezamenlijke oproep aan de vakbonden en de werkgevers: als zij niet deze zomer met een gezamenlijke toekomstvisie komen, dreigt de politieke patstelling over de Ziektewet en de snelle groei van het aantal ZZP'ers nog jaren te duren. Daar worden werkgevers, werknemers en de overheid de dupe van, waarschuwen de twee.

Gijs Hederscheê 3 juni 2016

Samsom Buma Zzp

In gesprek met de Volkskrant wijzen beide partijleiders twee problemen aan. Zo wijst Samson naar het probleem dat werkgevers verplicht twee jaar uitkering moeten betalen aan zieke werknemers. Vooral voor kleine werkgevers is dit een groot probleem. Zij kunnen de kosten niet betalen en nemen dus niemand meer aan. Daarnaast groeit het aantal ZZP'ers dat aan het werk gaat zonder verzekering tegen langdurige arbeidsongeschiktheid enorm. Ook sparen zij niet voor een pensioen. "Dat zijn onwenselijke ontwikkelingen", aldus Samsom.

CDA en PvdA zijn van oudsher de partijen die zich het meest verbonden voelen met het traditionele Nederlandse polderoverleg tussen vakbeweging en werkgevers. "Onze partijen lijken de laatste grotere partijen die hechten aan de visie van sociale partners. De arbeidsmarkt en de sociale zekerheid, dat is hun kernterrein", aldus Buma. De overheid heeft zelf een groot belang bij een oplossing want de onstuimige groei van het aantal ZZP'ers bedreigt de belastinginkomsten en het draagvlak voor de werknemersverzekeringen.

Het overleg over de toekomst van de arbeidsmarkt in de SER verloopt alleen uitermate stroef. Werkgevers zijn vooral verdeeld over de mogelijke verkorting van de Ziektewet voor kleine werkgevers in ruil voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Eerder liep het overleg ook in de regeringscoalitie van CCD en PvdA al spaak. Samsom trekt daarom nu op met Buma.

Een akkoord van sociale partners is volgens Samsom en Buma ook noodzakelijk vanwege de dreigende algehele politieke patstelling. "Na de zomer", zegt Buma, "zijn de programma's geschreven en begint de verkiezingscampagne. Dan kruipen partijen in hun schuttersputjes. Dat leidt bij de formatie ofwel tot niets óf tot een vaag niets oplossend compromis óf tot een uitruil, zoals dit kabinet deed, waartegen een deel van de maatschappij te hoop loopt. Of tot een dictaat zoals in 2004 met de afschaffing van vut en prepensioen. Dit is het moment voor vakbeweging en werknemers om hun verantwoordelijkheid te nemen." Samsom valt hem bij: "Voor de zomer halen ze niet meer, maar in of kort na de zomer moet toch kunnen. Dan kan het nog meewegen bij het opstellen van verkiezingsprogramma's en zeker bij de kabinetsformatie. Wie daar dan ook aan tafel zitten."

Beide heren zijn bang dat de huidige situatie anders onder een nieuw kabinet voortduurt.