Nieuws Personeel

SP maakt zwartboek over werk en arbeid

De SP in de Bossche gemeenteraad biedt vanavond wethouder Huib van Olden (sociale werkvoorziening) een zwartboek aan over de uitvoering van de participatiewet in de gemeente, schrijft het Brabants Dagblad.

Paul Roovers 12 juli 2016

Arbeidsongeschikt werkzoekende flevoland participatiepenning

De SP heeft maandenlang onderzoek gedaan en daarvoor 80 mensen gesproken die in Den Bosch een bijstandsuitkering hebben of hadden, en daarvoor via Weener XL moeten werken.

Van die groep mensen zijn in het zwartboek 36 voorbeelden opgenomen. Anoniem, omdat volgens de SP het publiceren van namen ook nog consequenties zou kunnen hebben voor de mensen.

Weener XL

De voorbeelden die worden opgevoerd gaan over dreigingen met korting op de uitkering, als mensen niet meewerken met Weener XL, het werk- en ontwikkelbedrijf van Gemeente Den Bosch, volgens SP-raadslid Ans Lokhoff, die het onderzoek deed. "Niet zelden wordt gedreigd dat hun inkomen gekort wordt als ze commentaar hebben op de uitvoering bij Weener XL. Mensen worden weggezet als profiteurs, moeten maar doen wat ze wordt opgedragen. En dat allemaal voor een zogenaamde betaalde baan."

Kleine ondernemers

Ook is volgens haar sprake van werkverdringing: "Weener XL laat mensen werk doen, dat tot voor kort nog een betaalde baan was. Kleine ondernemers verliezen projecten aan Weener XL, omdat zij de goedkoopste krachten in huis heeft in vergelijking met een ondernemer, die zijn personeel wel fatsoenlijk betaalt."

Aan het onderzoek werkten Bosch Meldpunt Uitkeringen, FNV Uitkeringsgerechtigden en Meldpunt Stop Werken Zonder Loon mee.