Aangeboden door Ministerie van SZW

Branded Content Personeel

Update van kennis en vaardigheden biedt werknemers meer kansen

Scholing speelt een belangrijke rol bij het helpen groeien van medewerkers. Familiebedrijf Verstegen Spices & Sauces in Rotterdam investeert er al jaren in en start binnenkort zelfs een eigen Verstegen Academy Pro. Dat gebeurt met hulp van de coaches van Calder Werkt én het ministerie van SZW.

Thomas Hendriks 1 december 2020

Scholing kansen werknemers vaardigheden

Afbeelding ter illustratie. Personen komen niet terug in het artikel.

Het werk verandert. Het wordt digitaler, meer op afstand en er zijn zelfs banen die verdwijnen. Voor de toekomst van bedrijven en hun werknemers is het belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen: kennis, vaardigheden en ervaring. Hierdoor ben je als werkgever weerbaarder bij veranderingen. En blijven je werknemers wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar. Een loopbaanadviseur kan helpen om toekomstperspectief van het huidige werk en de kansen op de arbeidsmarkt in te zien en helpt ze zo nodig bij het kiezen van de juiste bij- of omscholing. Lees hier hoe je gebruik kunt maken van online scholing.

Interne doorstroming wordt gestimuleerd

Carla Grob, HR-manager bij specerijen- en sauzenproducent Verstegen, hecht groot belang aan loopbaanontwikkeling en arbeidsmarktkansen van de medewerkers. ,,Onze organisatie van ongeveer 450 mensen bestaat uit twee onderdelen: twee derde werkt in onze productie, dat betekent handen aan de banden, vermalen en vermengen. Het andere deel is de commerciële tak: business development, marketing, sales, staf-afdelingen. We stimuleren intensief de interne doorstroming van personeel en voor de commerciële tak betekent dat specifieke training voor volgende functies en persoonlijke begeleiding.”

Carla Grob H Rmanager Verstegen SZW scholing

Carla Grob, HR-manager Verstegen Spices & Sauces

'Er zit veel onontgonnen talent in de groep. Het zijn heel hardwerkende mensen die hun baan nodig hebben. Ze zijn doorgaans wat lager opgeleid, hebben in sommige gevallen een taalachterstand, maar voeren al jaren succesvol hun werk uit bij ons. Het talent dat er in zit kan er nog niet voldoende uitkomen.'

Beter zicht op talenten en mogelijkheden

Voor leren en ontwikkelen is bij de productietak tot nu toe te weinig aandacht geweest, vertelt Grob. ,,Vanaf januari 2021 gaan we daar met Calder Werkt verandering in brengen. Door het inzetten van het ontwikkeladvies en de coaching vanuit Calder Werkt krijgen de medewerkers van de productietak beter zicht op hun talenten en mogelijkheden. Er zit veel onontgonnen talent in die groep. Het zijn heel hardwerkende mensen die hun baan nodig hebben. Ze zijn doorgaans wat lager opgeleid, hebben in sommige gevallen een taalachterstand, maar voeren al jaren succesvol hun werk uit bij ons. Het talent dat er in zit kan er nog niet voldoende uitkomen. Bovendien is het lastig om dit boven water te krijgen met bestaande middelen, omdat een deel van de mensen laagopgeleid, niet altijd digitaal vaardig en soms ook laaggeletterd is. Dus beginnen wij in januari met de Verstegen Academy Pro, een plek waar werknemers scholing kunnen volgen. En Pro staat voor productie. Daar zit meteen een positieve connotatie aan.”

Trainingstijd is in principe werktijd

Hoe gaat Verstegen die scholing aanpakken? ,,In principe is trainingstijd werktijd. Maar als je ’s middags na een nachtdienst een opleiding volgt, verwachten we niet dat je daar overwerk voor berekent. We hebben veel van het opleidingsaanbod gedigitaliseerd, maar niet iedereen is even handig in het volgen van een online les. Dat wordt nog een uitdaging. Deelname is overigens niet verplicht. Alles vanuit onze Academy Pro heeft te maken met zelfontwikkeling, er moet motivatie zijn om mee te doen en vol te houden.”

Profiteer van gratis scholingsaanbod: overzicht van de cursussen en trainingen.

Een boost voor hun zelfvertrouwen

Verstegen is enthousiast over de gratis ontwikkeladviezen van de overheid. Een eerste groep productiemedewerkers heeft een ontwikkeltraject doorlopen en is jubelend. Het bijzondere aan deze eerste groep was dat zij laaggeletterd zijn. Voor hen was het lastig om mee te doen aan een standaard ontwikkeltraject binnen een organisatie. Samen met Calder Werkt is passend maatwerk tot stand gekomen. De deelnemers zijn tijdens de les “Taal op de werkvloer” ingelicht over wat het ontwikkeladvies inhoudt en waarom HR het belangrijk vindt om stil te staan bij de loopbaan van de medewerkers. ,,Mensen kregen inzicht in talenten, persoonlijkheid en welke mogelijkheden er zijn, intern en extern. Een boost voor hun zelfvertrouwen. Voor 1 december, als de nieuwe gratis ontwikkeladviezen worden verdeeld, hebben we ons alvast via Calder Werkt ingeschreven. Er waren 50 aanmeldingen, de helft van productiemedewerkers. En nu gaan we kijken hoe onze opleidingen vanuit de Verstegen Academy Pro goed aansluiten op de ontwikkeladviezen. Dit is waar ik oprecht gelukkig van word.”

Cristel Poortenaar Calder Werkt SZW ontwikkeladvies scholing

Cristel Poortenaar

Directeur Calder Werkt

'Mensen die soms al langer op zoek zijn naar werk, hebben vaak zelf geen geloof meer in hun kansen. Gerichte opleiding, al dan niet on the job, kan mensen snel weer waardevol maken.'

Zij-instromers in acht weken opgeleid

Directeur Cristel Poortenaar van Calder Werkt: ,,Wij zijn erop gericht om iedereen optimaal en op de beste plek te laten werken. Daarvoor zetten wij allerlei instrumenten in om de verbinding tussen werkgever en werknemer optimaal te krijgen en kijken hoe we ontwikkeling en opleiding kunnen inzetten. Dat is steeds maatwerk.

Onze klant Energiewacht, een installatie- en servicebedrijf, had andere wensen dan Verstegen: ze konden maar moeilijk technisch personeel vinden. Wij organiseerden voor zeven zij-instromers met weinig tot geen kennis van techniek een basisopleiding van acht weken, gevolgd door een opleiding on the job bij Energiewacht. Vijf zij-instromers hebben de opleiding afgerond en zijn er nu aan het werk. ,,Mensen die soms al langer op zoek zijn naar werk, hebben vaak zelf geen geloof meer in hun kansen. Gerichte opleiding, al dan niet on the job, kan mensen snel weer waardevol maken.”

Moeite met online coaching en training

Door de coronacrisis heeft ook Calder Werkt hun coaching en training moeten digitaliseren. ,,Je merkt dat veel mensen het aankunnen, maar er is ook een kwetsbare groep die moeite heeft met online coaching en training. Zodra het kon, hebben we weer face to face training in kleine groepen ingezet. Maar soms kun je digitalisering ook laagdrempelig maken met bijvoorbeeld quizjes via WhatsApp om de kennis te vergroten.”

Ideeën en toepassingen die ook in de toekomst worden gebruikt. En in die nabije toekomst kunnen veel werkgevers voor scholing gebruikt maken van subsidie van de overheid. Poortenaar: ,,Ik zie dat werkgevers overleven. Ze hebben nu geen ruimte voor leren en ontwikkelen, terwijl het juist nu zo belangrijk is. Maar ook als je denkt dat je afscheid moet nemen, is het ontwikkeladvies een kans om mensen een volgende stap te laten zetten in hun toekomst. Het is fijn dat op het gebied van scholing digitaal al veel meer mogelijk is dan begin dit jaar. Het is allang niet meer alleen scholing in centraal gelegen lokalen, iets dat veel tijd kost. Je hoeft nergens heen. Je kunt thuis je eigen tijd plannen.”

Profiteer van het gratis scholingsaanbod!

Via de subsidieregeling NL leert door is het mogelijk om kosteloos (online) scholing te volgen. Zo kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een korte cursus om een specifieke vaardigheid te leren, of om bijscholing te volgen voor een bepaald beroep. Een overzicht van de gratis cursussen en trainingen is hier te vinden.

De regeling NL leert door is er voor iedereen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit geldt dus voor werknemers, flexwerkers, zzp’ers en ondernemers, maar ook voor mensen die nu geen werk hebben.