Nieuws Personeel

Zo krijg jij betrokken medewerkers bij je bedrijf

Medewerkers zijn allesbepalend voor de resultaten van een onderneming. Zij vormen de grootste waarde van je bedrijf en daarom is het van groot belang om structureel na te gaan hoe zij zich voelen op hun werk.

Arjen Banach | Foto: Rawpixel.com 8 juni 2018

Arjen banach chef geluk

Veel ondernemingen meten hierom medewerkerstevredenheid. Dit is goed, maar heeft ook zo zijn nadelen. Tevredenheid gaat veelal over het verleden en is passief. Het zegt niets over prestaties in de toekomst. Het uit zich in veel gevallen eerder in gevoelens van rust en kalmte, relaxed zijn in je werk. Bevlogenheid leidt tot gevoelens van opwinding en geluk, daarom is het veel waardevoller om na te gaan hoe bevlogen jouw werknemers zijn. Want, elke bevlogen medewerker is tevreden, niet elke tevreden medewerker is bevlogen.

Hogere klanttevredenheid

Er is wetenschappelijk bewijs voor de relatie tussen bevlogenheid en prestaties van ondernemingen. Amerikaan James Harter onderzocht dat teams met bevlogen professionals een hogere omzet halen en een hogere klanttevredenheid bewerkstelligen. Tot slot is de productiviteit veel hoger: tot achttien procent, in vergelijking met teams met weinig bevlogen professionals.

Energiebronnen

Als we bevlogenheid willen duiden, zien we enerzijds werkeisen en anderzijds energiebronnen. Bij werkeisen gaat het om facetten die energie kosten en voor negatieve gevoelens zorgen. Bij energiebronnen gaat het om zaken die bij het werk of de onderneming horen en die professionals in staat stellen hun werk beter te doen of zo'n manier doen die meer voldoening geeft. Om burn-outs tegen te gaan en bevlogenheid te vergroten is het dus zaak om werkeisen te beperken en energiebronnen te vergroten.

Lees ook: Zo word je in drie stappen de beste werkgever van Nederland

Wat is bevlogenheid?

Hoogleraren Schaufeli en Bakker omschrijven bevlogenheid als een staat van zijn die wordt bepaald door:

  • Vitaliteit: vitale werknemers beschikken over meer energie, zijn productief, creatief en denken in mogelijkheden.
  • Toewijding: medewerkers met toewijding zijn betrokken bij het werk én de onderneming en hebben het gevoel dat werkzaamheden nuttig en zinvol zijn.
  • Absorptie: absorptie, oftewel flow, is een staat van zijn die het mogelijk maakt voor professionals om helemaal op te gaan in hun werk.

Leiderschap

Wil je bevlogenheid bevorderen, realiseer je dan dat vrijheid en autonomie de belangrijkste voorwaarden zijn. En daarbij komt leiderschap om de hoek kijken. Ondernemers moeten de leiding overlaten aan aan professionals. Stel samen kaders op waarbinnen naar eigen inzicht kan worden gewerkt en neem daarbij het belang van de onderneming in acht. Professionals weten vaak goed hoe passie en talent samenkomen en hoe dit het best vorm te geven in hun dagelijkse werkzaamheden. Hoe meer ruimte er is voor het zelf de leiding nemen over werkzaamheden, hoe meer ruimte er ontstaat voor unieke prestaties. Zo ontstaat absorptie. Wanneer je als ondernemer inzichtelijk kan maken waaraan werkzaamheden bijdragen en welk doel deze dienen, creëer je ook nog toewijding. Laat mensen vervolgens nooit los. Autocratisch leiderschap is destructief voor bevlogenheid, maar het volledig loslaten heeft tot gevolg dat werknemers gaan ‘zwemmen’. Wees een coach en stuur bij waar nodig. Stimuleer het maken van fouten. Op die manier geef je mensen het gevoel dat er daadwerkelijk vrijheid en vertrouwen is.

Lees ook: Dit is waarom je een Chef Geluk moet aanstellen binnen je bedrijf

Wat als je werknemers niet bevlogen zijn?

Realiseer je dat niemand ’s ochtends opstaat met het idee om de boel eens lekker te verzieken. Stel jezelf de vraag: is deze weerstand puur vanwege onwil ontstaan of heeft een werknemer meer informatie of antwoorden nodig alvorens ergens in mee te stemmen? Om dit te achterhalen moet je het gesprek aangaan. Waar veel leidinggevenden graag een bilateraal overleg plannen, is het beter om deze feedback en coaching in groepsvorm over te brengen. Bespreek wat de stressfactoren zijn die voor weerstand zorgen en hoe jullie deze kunnen verhelpen.

Coaching

Leiderschapsdenker Marshall Goldsmith legt uit dat leidinggeven eigenlijk het tegenovergestelde is van kinderen door de jaren heen opvoeden. Als ouder ga je in principe door een proces van directief leiderschap, coaching, faciliteren naar supportive leiderschap. Bij professionals moet je waar mogelijk altijd starten met het louter supporten van je medewerkers. Als het even lastig gaat, kun je faciliterend optreden: wat heb je nodig om je werk te doen, hoe kan ik je daarbij ondersteunen? Als dat niet werkt, kun je coachend leiderschap toepassen en in gesprek gaan om dieper in te zoomen op uitdagingen. Tot slot: als ook dat niet werkt, blijft directief leiderschap over. Hierin communiceer je heel duidelijk naar werknemers wat er moet gebeuren en hoe dat moet.

Energie

Als ondernemer moet je dus niet volstaan met het tevreden houden van het talent dat rondloopt. Als je een betekenisvolle rol wil spelen in de toekomst, dan heb je collega’s nodig die initiatief nemen en eigenaarschap tonen. Dat zit in veel mindere mate in tevreden medewerkers. Ga voor die bevlogenheid en je onderneming bruist van de energie.