Nieuws Personeel

Verkeersbureau roept werkgevers op: blijf ook na corona-uitbraak thuiswerken

Blijf ook na de coronacrisis thuiswerken. Dat is de dringende oproep van verkeersbureau Goudappel Coffeng uit Deventer, dé autoriteit op het gebied van mobiliteit. Op dit moment is het 20-25 procent rustiger op de Nederlandse snelwegen en dat is genoeg om het fileprobleem in ons land te beteugelen.

Stefan Keukenkamp 25 mei 2020

Thuiswerken file corona

,,Een kleine groep heeft de sleutel in handen om het voor iedereen op de weg leuker te maken”, stelt Marco de Baat van verkeersbureau Goudappel Coffeng, dat de overheid adviseert op mobiliteitsgebied.

Op dit moment is er op de snelwegen 20-25 procent minder verkeer vanwege de corona-uitbraak. Op het dieptepunt van de crisis een aantal weken geleden was nog slechts 55 procent van het verkeer op de wegen over. ,,Op tal van trajecten met structurele files zien we deze files nu niet optreden”, vertelt De Baat bij De Stentor.

Lees ook: Succesvol thuiswerken: dit leerde Marco Aarnink (Print.com) tijdens de coronacrisis

Files werden maar niet minder

Jarenlang probeerden verkeersexperts werknemers uit de auto te krijgen. Iets wat tot aan de coronacrisis maar mondjesmaat lukte: het aantal files is er nog niet structureel minder op geworden. ,,Het blijkt heel lastig om het gedrag van mensen te veranderen in het verkeer. Met de coronacrisis lukt dat ineens wel.”

Het verkeersbureau hoopt dat de groep weggebruikers die nu thuiswerkt dit vol blijft houden. De Baat: ,,We roepen aan alle bedrijven op om het thuiswerken erin te houden. Werkgevers spelen daar een grote rol in. We zien dat met 20 procent afname een groot resultaat kan worden geboekt.”

Spoedcursus digitaal werken

Sander van der Drift, data-expert bij DAT.Mobility, verwacht dat de coronacrisis ervoor kan zorgen dat ons reisgedrag verandert. ,,Een groot deel van de Nederlanders heeft een spoedcursus digitaal werken gekregen en is de voordelen van het thuiswerken in gaan zien.”

Lees ook: Hans van Tellingen: 'Als de ondernemer uitsterft, sterft ook de complete samenleving'

Aan de andere kant zien de experts ook dat mensen snel terugvallen in hun oude gedrag. ,,En ook wordt de ruimte op de weg op de lange termijn weer opgevuld met nieuw verkeer. Files zullen we nooit helemaal oplossen, maar thuiswerken kan wel ontzettend helpen. Daarnaast zullen we ook naar andere vormen van vervoer moeten kijken wanneer ook het openbaar vervoer onder druk komt te staan.”

VNO-NCW bekijkt mogelijkheden

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is de mogelijkheden om thuis te blijven werken aan het verkennen. ,,Wij zijn in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om te kijken hoe we ook na deze crisis op de ervaringen van afgelopen periode kunnen voortborduren”, stelt woordvoerder Edwin van Scherrenburg. ,,Het heeft voordelen en thuiswerken zal voorlopig een belangrijke rol blijven spelen.”

Verkeersexpert Max van Kelegom kan zich vinden in de oproep, maar heeft sombere verwachtingen. ,,Niet meer naar kantoor gaan is afhankelijk van veel factoren zoals bijvoorbeeld het sociale aspect. Het is zeker niet alleen gestuurd door verkeer. Ik verwacht daarom dat mensen uiteindelijk weer gewoon naar kantoor gaan en dat de files vanzelf terugkomen.”