Aangeboden door Ministerie van SZW

Branded Content Personeel

Werkgever moet altijd voor een gezonde en veilige werkomgeving zorgen

Als werkgever moet je werknemers een veilige, gezonde werkplek bieden, op kantoor én tijdens het thuiswerken. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt daarbij. Een verplichting voor iedere ondernemer met personeel, maar vooral een handig middel om arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Tamara Onos 30 november 2021

SZW RIEE 001

Ook thuiswerken zorgt voor arbeidsrisico's, zoals werkdruk en fysieke belasting. Foto: shutterstock

Bij arbeidsrisico’s denk je misschien niet direct aan kantoorwerk, maar ook hierbij komen veiligheids- en gezondheidsrisico’s kijken. Denk aan een hoge werkdruk, lichamelijke belasting, agressie, klimaatklachten of hinder van collega’s. Soms zitten mensen die veel moeten bellen in één ruimte, wat onrust en stress geeft. En thuis weten werknemers soms onvoldoende wat ze moeten doen of missen ze input van collega’s. Dat kan leiden tot verzuim, een verminderde productiviteit en minder werkplezier. Je kunt het als werkgever nooit voor iedereen goed doen, maar je kunt de psychosociale arbeidsbelasting wel beperken door in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vast te leggen hoe je ermee omgaat.

Vragenlijst

Ondernemers hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden: op rie.nl staan branche-specifieke RI&E-instrumenten, met vragen die zijn afgestemd op veelvoorkomende risico’s in branches. Zo kun je als ondernemer met een klein bedrijf eenvoudig zelf een RI&E opstellen. Ik vind het essentieel dat ondernemers ook de input van medewerkers meenemen. Daardoor komen knelpunten naar voren die voor een werkgever misschien niet zichtbaar waren.

Bij arbeidsrisico’s denk je misschien niet direct aan kantoorwerk, maar ook hierbij komen veiligheids- en gezondheidsrisico’s kijken

Je kunt een afdeling zo’n vragenlijst laten invullen, maar ondernemers met weinig personeel doen het ook vaak samen. Of iedereen vult een eigen versie in. Ook via enquêtes of in een teamoverleg kun je risico’s inventariseren: hoe is de verhouding met je leidinggevende? Hoe is de werkdruk? Kun je je werk-privébalans in de gaten houden? En in coronatijd: lukt het vanuit huis om contact te houden met collega’s? Stel tien medewerkers dezelfde vraag en je krijgt tien verschillende antwoorden.

Plan van aanpak

De risico-inventarisatie doet niets anders dan een overzicht geven van dingen die nog niet op orde zijn. Daarnaast vermeld je in de RI&E welke acties je onderneemt om die punten aan te pakken. Dit doe je in het plan van aanpak, dat onderdeel is van de RI&E. Een vertrouwenspersoon aanwijzen bij wie iemand terecht kan, bijvoorbeeld. Zo’n plan van aanpak moet je up-to-date houden. Sommige bedrijven lopen jaarlijks weer tegen dezelfde knelpunten aan. Probeer dat te voorkomen. Het doel is niet een RI&E hebben omdat dat nou eenmaal verplicht is, maar dat je het overzicht hebt en daarmee aan de slag gaat. Het is echt een middel om je arbeidsomstandigheden te verbeteren – samen met je personeel.

Tamara Onos is arbeidshygiënist bij Auxilium HSE, dat organisaties helpt bij vraagstukken over arbeidsomstandigheden.

Lees ook: Hoe werkt het opstellen van een RI&E precies? Waar moet je op letten?

Maak een punt van gezond en veilig werken

Wil je weten wat de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie jou en je medewerkers oplevert? Je vindt alle info over de RI&E op rie.nl.