Nieuws Personeel

Incidentele thuiswerkers werken vaker over

Ondernemers die incidenteel thuiswerken, werken vaker over dan niet-thuiswerkers. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS in samenwerking met TNO.

De Ondernemer | Foto: ANP 25 januari 2017

Thuiswerk 1065

Ook werknemers die incidenteel thuis aan de slag gaan, werken vaker over (83 procent) dan degenen die op kantoor werken (62 procent) en werknemers die gewoonlijk thuiswerken (67 procent.) Reden hiervoor is dat het overwerk thuis vaak nog even wordt afgemaakt.

Familie

Bijna 70 procent van de incidentele thuiswerkende zelfstandigen geeft aan dat familie weleens wordt verwaarloosd vanwege het werk. Onder werknemers gaat het om 61 procent. Andersom valt het mee: 36 procent van de werknemers en 51 procent van de zelfstandig ondernemers die weleens thuiswerken, verwaarloost het werk weleens door familiezaken.

Top-5

In het onderzoek worden onder thuiswerkers, mensen verstaan die in hun eigen huis werken. Mensen die in een aparte praktijkruimte of op een grondstuk bij het huis werken, worden niet meegerekend. Zelfstandigen werken vaker thuis dan werknemers. Ook is het aantal thuiswerkers onder zzp'ers ongeveer even groot als onder zelfstandigen met personeel. Het verschil is dat bijna de helft van de zzp'ers gewoonlijk thuiswerkt. De zelfstandigen met personeel doen dit vaker op incidentele basis. De top-5 beroepsbeoefenaars die gewoonlijk vanuit huis werken, bestaat volledig zelfstandigen. De top-5 incidentele thuiswerkers bestaat uit werknemers.