Nieuws Personeel

Weinig oog voor risico op burn-out medisch specialisten

Het ontbreekt in Nederlandse ziekenhuizen aan expliciet beleid om vroegtijdig burn-outs bij specialisten te ontdekken. Dat is een risico voor de veiligheid van patiënten. Dat blijkt uit het master onderzoek risicomanagement van Erik Drenth aan de Universiteit Twente (UT). Drenth spreekt van een ‘zorgelijke situatie’.

Van onze redactie 1 mei 2016

Ziekenhuis dokter

Wetenschappelijk onderzoek toonde eerder al aan, dat artsen met burn-outverschijnselen een grotere kans hebben om medische fouten te maken. Tevens komt uit andere studies naar voren dat ongeveer één op de acht specialisten burn-outklachten heeft, of een verhoogd risico loopt op een burn-out. Bij jonge artsen in opleiding ligt dit aantal zelfs hoger. Voor een gemiddeld ziekenhuis betekent het dat circa 25 specialisten in de gevarenzone zitten.

Geen beleidMet die wetenschap onderzocht Drenth wat ziekenhuizen doen aan preventie. Hij kwam tot de conclusie dat er eigenlijk op dat terrein ‘geen concreet beleid’ is. „Er is wel oog voor kwaliteit en veiligheid op aangrenzende gebieden. Zoals leiderschap, aanspreekcultuur, inzetbaarheid, nieuwe medische behandelingen, of de invoering van het elektronisch patiëntendossier om maar wat te noemen. Maar zeker zo relevant is de vraag: hoe gaat het eigenlijk met de dokter zelf? Die vraag wordt te weinig gesteld. Ik heb bij geen van de onderzochte ziekenhuizen concreet preventief beleid aangetroffen om burn-outs vroegtijdig te ontdekken. Of om het bespreekbaar te maken, dat is Bespreekbaar maken is de allerbelangrijkste eerste stap. Maar de huidige cultuur is vaak: de dokter zelf is nooit ziek.”

DrempelDrenth ziet daarbij een belangrijke rol voor de mensen rond de arts. „Vooral de verpleegkundigen. Die zien als eerste de signalen dat het niet goed gaat met de dokter zelf. Ziekenhuizen moeten goed regelen dat zij dit zonder angst kunnen melden. Nu is er vaak nog een hoge drempel om dat te doen. Bijvoorbeeld door het verschil in positie en hiërarchie. Of ze weten door het ontbreken van beleid niet hoe ze moeten handelen. Daar ligt een belangrijke taak voor de medische staf en de Raad van Bestuur. Je kunt het sowieso niet overlaten aan de arts zelf die kampt met burnout klachten. Meestal onderkennen ze de situatie zelf niet."

StappenDrenth sprak met veel artsen en andere ervaringsdeskundigen en deed een steekproef bij 12 ziekenhuizen. Niettemin durft hij de stelling aan, dat het beeld uit zijn onderzoek ‘wel geldt voor alle ziekenhuizen in het land’. “Voor alle duidelijkheid. De zorg in Nederland is niet slecht. Het is ook niet slecht gesteld met de patiëntveiligheid. Er kunnen alleen nog wel stappen worden gemaakt.”

De onderzoeker heeft met deze studie zijn executive master risicomanagement cum laude afgerond.