Nieuws Personeel

UWV ziet werkloze weer als mens

UWV Werkbedrijf Twente gaat individuele werkzoekenden persoonlijk helpen in plaats van iedereen te verwijzen naar een website. Wie zijn werk kwijtraakt, krijgt direct een gesprek met een persoonlijke adviseur van het UWV. Vervolgens wordt bepaald welke begeleiding en extra trainingen nodig zijn om de kans op een nieuwe baan te vergroten.

Bert Hellegers 23 februari 2016

Werkloosouder1065

Daarmee breekt deze regio met de huidige benadering van werklozen als 'doelgroepen'. Twente is landelijk aangewezen als proeftuin voor de nieuwe werkwijze.

Landelijk UWV-topman Tof Thissen gaf enkele maanden geleden aan dat het UWV Werkbedrijf af wil van het vooral digitaal begeleiden van werklozen. Deze regio krijgt nu een jaar de tijd te bewijzen dat de Twentse visie met een meer persoonlijke benadering betere resultaten oplevert en tot meer tevredenheid leidt onder werkzoekenden en werkgevers.

Gezicht"We willen onze dienstverlening weer een gezicht gaan geven", zegt regiomanager Wim Idema van UWV Werkbedrijf Twente. In deze regio melden zich dagelijks ruim tachtig nieuwe werklozen bij het UWV. In de oude situatie waren ze vooral aangewezen op ondersteuning via het digitale loket Werk.nl en kregen ze pas na drie maanden een eerste gesprek met een adviseur van het UWV. Ook werden ze afhankelijk van leeftijd en opleiding ingedeeld in een doelgroep. Daarop was de begeleiding vooral gericht.

"Voor 50-plussers betekent dat bijvoorbeeld dat ze gezamenlijk trainingen krijgen om te leren solliciteren, om te gaan met sociale media en hoe ze kunnen netwerken. Maar het kan best zijn dat de individuele werkzoekende daar al heel bedreven in is. Dat willen we direct aan het begin van het proces in een gesprek vaststellen. Dan kan ook worden bepaald of deze werkzoekende juist behoefte heeft aan tips om met zijn competenties breder te kijken naar geschikte beroepen. Daar kunnen we dan de individuele begeleiding op afstemmen. Zo kunnen we maatwerk leveren."

KritiekIn de afgelopen jaren daalde regelmatig snoeiharde kritiek neer op het UWV, dat mede onder druk van ingrijpende bezuinigingen is over gegaan op online dienstverlening. "Die blijft ook in de nieuwe werkwijze belangrijk", benadrukt Idema. "Want het biedt veel ondersteuningsmogelijkheden voor de werkzoekende en is onmisbaar geworden in deze digitale tijd. We merken dat sommige mensen daar prima mee uit de voeten kunnen, maar dat anderen juist meer behoefte hebben aan persoonlijk contact met onze adviseurs. Daar spelen we met een flexibele benadering op in. Waarbij we de nu vaste evaluatiemomenten na drie, zeven en tien maanden loslaten. Met elke werkzoekende worden afspraken gemaakt omtrent de acties die hij zelf gaat ondernemen om de kans op werk te vergroten en aan welke activiteiten en trainingen van het UWV hij gaat deelnemen."

Nieuwe werkwijzeDe nieuwe werkwijze van UWV Werkbedrijf Twente gaat op 1 maart in. Bij de start wordt de uitstroom uit de WW op dit moment en de huidige tevredenheid van werkzoekenden, werkgevers en medewerkers gemeten. "Zodoende kunnen we de resultaten over een jaar goed vaststellen."

Twente krijgt geen extra geld voor de nieuwe aanpak. "Door de beschikbare middelen anders in te zetten, kunnen we onze organisatie aanpassen aan deze nieuwe manier van dienstverlening", aldus Idema.