Nieuws Personeel

Vergrijzing Friesland is kans voor innovatie

De vergrijzing in Friesland is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen en zal in de komende decennia nog verder toenemen schrijft Flitsnieuws.nl.

Van onze redactie 18 februari 2016

Ouderdom1065

Momenteel is één op de vijf inwoners 65 jaar en ouder, in 2030 zal dit meer dan één op de vier inwoners zijn. Gemeenten waar relatief de meeste senioren wonen zijn Schiermonnikoog, Harlingen en Oost- en Weststellingwerf. Dit blijkt uit een publicatie van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) op basis van gegevens van het CBS en Primos.

De Friese samenleving zal meer afgestemd moeten worden op het toenemend aantal senioren. Er zullen meer voorzieningen specifiek voor senioren nodig zijn. Zo komt meer vraag naar woningen voor het toenemend aantal een- en tweepersoonshuishoudens en de zorg kan een grotere hulpvraag verwachten.

Vergrijzing als kansSenioren blijven steeds langer gezond. Dit betekent dat senioren die over voldoende gezondheid en vitaliteit beschikken zich langer kunnen in zetten voor de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorg. De vergrijzing is kortom een maatschappelijke ontwikkeling die naast risico’s voor Friesland ook kansen biedt voor werkgelegenheid, vernieuwing op het gebied van wonen en impulsen voor de sociale cohesie.

Staat van de Friese seniorenHet Fries Sociaal Planbureau besteedt in 2016 speciale aandacht aan de staat van de Friese senioren. ‘Vergrijzing in Fryslân’ is de eerste publicatie van een maandelijkse reeks. In volgende publicaties zal ingezoomd worden op specifieke aspecten van senioren in relatie tot leefbaarheid. Bron en tekst Fries Sociaal Planbureau.