Nieuws Personeel

Alles over het vervallen en afschrijven van vakantiedagen

Het is belangrijk om als je werknemer vakantiedagen opneemt, eerst de wettelijke vakantiedagen op te nemen. Iedere werknemer heeft jaarlijks recht op viermaal het wekelijkse aantal werkuren aan vakantie. Dus als een werknemer 30 uur per week werkt, heeft hij recht op 30 x 4 = 120 vakantie-uren. Dat zijn de wettelijke uren. Daarbovenop komen soms nog extra vakantiedagen op basis van de cao, de bedrijfsregeling of op basis van een arbeidsovereenkomst. Dat zijn de bovenwettelijke uren.

De Ondernemer 18 april 2017

Laatste update: 26 juni 2020 12:00

Vakantie dagen opnemen vervallen en afschrijven vakantiedagen beleid personeel

Sinds 1 januari 2012 vervallen die wettelijke uren een half jaar na het kalenderjaar waarin de werknemer ze heeft opgebouwd. Had je werknemer nog wettelijke vakantie-uren over van 2016, dan zijn die officieel op 1 juli 2017 vervallen. De bovenwettelijke vakantiedagen zijn nog steeds vijf jaar geldig.

Verschil wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen eerst opnemen

Het is dus belangrijk om als je werknemer vakantiedagen opneemt, eerst de wettelijke vakantiedagen op te nemen. De geldigheid vakantiedagen ziet er zo uit:

Soort vakantiedagen
Wettelijke vakantiedagen 2019 - geldig tot 1 juli 2020
Bovenwettelijke vakantiedagen 2019 - geldig tot 1 januari 2025
Wettelijke vakantiedagen 2020 - geldig tot 1 juli 2021
Bovenwettelijke vakantiedagen 2020 -geldig tot 1 januari 2026

In sommige cao's is afgesproken dat de vervaltermijn voor de wettelijke dagen ook vijf jaar is. Dan zijn dus alle vakantiedagen even lang geldig. En dat maakt overzicht houden een stuk makkelijker. Je werknemer mag de bovenwettelijke vakantie-uren verkopen voor geld als je het daarmee eens bent.

Vakantiedagen afschrijven tijdens ziekte?

Sommige werkgevers schrijven een of twee vakantiedagen af als een werknemer ziek is. Dat mag alleen als het schriftelijk vooraf is afgesproken, en het mogen alleen bovenwettelijke vakantiedagen zijn. Vooraf afspreken mag ook in de cao gebeuren.

Verlofregistratie

Je bent als werkgever verplicht om een goede verlofregistratie bij te houden. Dat is sowieso handig. Dan heb je bewijs op het moment dat er een verschil van mening ontstaat over de hoeveelheid vrije dagen.

Overzicht regels vakantiedagen