Nieuws Personeel

Verziekt klimaat in Rijswijk

Gert-Jan Broere 29 januari 2016

Octrooibureau Den Haag Protest Rijswijk 1065

Personeel van het Europees Octrooibureau wandelde gisteren in Den Haag van de Franse naar de Duitse ambassade. Het was een door de vakbond Suepo georganiseerd protest tegen de totaal verziekte sfeer op het kantoor in Rijswijk, aldus het AD.

Het conflict in Rijswijk spitst zich toe op de relatie tussen de directie van het bureau onder leiding van de Fransman Benoît Battistelli en de vakbond Staff Union of the European Patent Office (Suepo).

Volgens de vakbond zou er sprake zijn van een klimaat van intimidatie. Het werk van de vakbond zou onmogelijk worden gemaakt en Battistelli zou een schrikbewind voeren, vooral tegen personeel dat kritiek uit. Het protest in Den Haag was met name gericht tegen het recente ontslag van twee kritische collega's en de degradatie van een derde. Het personeel van het Octrooibureau hoopt dat de regeringen van Duitsland en Frankrijk ingrijpen in het conflict, iets wat de Nederlandse regering tot nu toe weigert te doen.

UitspraakHet Haagse gerechtshof oordeelde vorig jaar in een door Suepo aangespannen zaak dat het Octrooibureau handelde in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en eiste dat de directie stopte met het intimideren van de vakbond. Battistelli legde de uitspraak naast zich neer omdat het Octrooibureau als internationale organisatie juridische immuniteit geniet, wat betekent dat het door bijvoorbeeld het ministerie van Justitie niet kan worden aangesproken op zijn handelen.

Het kabinet zou zijn invloed wel kunnen aanwenden, maar tot nu toe houdt Rutte zich er verre van. Dat is niet zo vreemd, want het Octrooibureau is met 2700 hoogopgeleide medewerkers de grootste internationale organisatie in Nederland en in de Haagse regio jaarlijks goed voor een miljoenenomzet en dus voor vele duizenden banen. Bovendien wordt in de Plaspoelpolder voor een bedrag van 205 miljoen euro nieuwbouw voor het bureau neergezet.

AsociaalOnderwijl verdedigt Battistelli zijn harde optreden door te constateren dat de betrokken medewerkers zich 'asociaal en onrechtmatig' hebben gedragen. Drie disciplinaire comités kwamen volgens de Fransman met een unaniem oordeel dat de kwesties waarvan de medewerkers werden beticht 'hoge sancties, inclusief ontslag' rechtvaardigen.

Een woordvoerder van het Octrooibureau liet in een reactie tegenover de NOS weten dat de organisatie 'helaas een lange geschiedenis van sociale onrust kent.' Dat was volgens hem al het geval in de jaren '80, lang voor het aantreden van Battistelli. De woordvoerder wees erop dat de Fransman sinds enige tijd een vergaande reorganisatie doorvoert, die bij een deel van het personeel logischerwijs voor onvrede zorgt.