Nieuws Vitaliteit

Aantal bedrijfsongevallen volgens CNV groter door steeds hogere werkdruk

Een kwart van de werknemers in een risicovol beroep zegt weleens slachtoffer te zijn geworden van een bedrijfsongeval. Vakbond CNV stelt dat het aantal ongelukken op de werkvloer veel hoger ligt dan uit de officiële cijfers blijkt. Boosdoener volgens de bond is de hoge werkdruk, die ervoor zorgt dat werkplekken onveiliger worden.

Laurens Kok/Beeld: Shutterstock 15 oktober 2019

Bedrijfsongeval gevaar cijfers cnv

De vakbond slaat alarm naar aanleiding van een onderzoek dat zij liet verrichten door Panelwizard. Van de bijna 1.100 mensen in een gevaarlijk beroep die werden ondervraagd, zei 25 procent zelf weleens een ongeluk te hebben gehad. Zij werken onder meer met gevaarlijke stoffen, zware machines of staan vaak op een ladder of steiger, zo meldt het AD.

Veiligheid onderuit door werkdruk

Verder gaf 36 procent aan dat er steeds meer onveilige situaties ontstaan door de hoge werkdruk. Volgens een kwart gaat bij hen op de werkvloer snelheid boven veiligheid. Bijna 1 op de 5 werknemers heeft zich wel eens ziek gemeld door een ongeval, zo blijkt uit de resultaten.

''We vermoeden dat werkgevers vaak geen melding doen van bedrijfsongevallen en de veiligheid op de werkplek vaak met voeten wordt getreden''

Arend van Wijngaarden, voorzitter CNV

Veiligheid achteruit

De cijfers uit het onderzoek zijn volgens scheidend CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden veel dramatischer dan de cijfers die de Inspectie SZW jaarlijks rapporteert. De inspectie rapporteerde over 2018 in totaal 4368 ongelukken op de werkvloer, ruim 900 meer dan in 2014. Ook het aantal bedrijfsongevallen met dodelijke afloop nam in die periode volgens de inspectie toe, van 54 naar 71 slachtoffers.

Uitgaand van 2 miljoen mensen die in Nederland in een gevaarlijk beroep werken moeten de echte aantallen ongelukken veel hoger liggen, stelt Van Wijngaarden, die de inspectiecijfers ‘het topje van de ijsberg’ noemt. ,,De 25 procent bedrijfsongevallen uit ons onderzoek zijn omgerekend 500.000 mensen. We vermoeden dat werkgevers vaak geen melding doen van bedrijfsongevallen en de veiligheid op de werkplek vaak met voeten wordt getreden”, stelt hij.

Schaduwzijde

Volgens het CNV laten de bevindingen de ‘schaduwzijde van de florerende economie’ zien. Zo zegt 21 procent van de respondenten dat het behalen van een hoge omzet meer prioriteit heeft dan de veiligheid van medewerkers. Daarnaast stelt 17 procent dat de werkgever klachten van werknemers negeert over onveilige situaties op de werkvloer. Van Wijngaarden: ,,Werknemers mogen nooit het slachtoffer worden van de groei-ambities van werkgevers. Veiligheid gaat boven alles.”

Lees ook: Hierdoor neemt het aantal ongelukken op het werk toe

Het is volgens het CNV opvallend dat de overheid zelf niet het goede voorbeeld geeft. Werknemers in de sector ‘openbaar bestuur en overheidsdiensten’ geven het vaakst (45 procent) aan dat zij zich regelmatig in een onveilige situatie op het werk bevinden. 42 procent is daar wel eens het slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval.

Van Wijngaarden: ,,Van de overheid zou je verwachten dat ze zich een goed werkgever toont en de veiligheid van medewerkers garandeert. Maar de overheid is daarin een uitschieter, helaas niet in positieve zin. Tijd dat de overheid scherper toeziet op haar eigen regels."

Schijnoplossingen

De bond pleit daarnaast voor meer inspecties en betere controle op de werkvloer. Werkgevers moeten bovendien niet vluchten in schijnoplossingen, zoals alcohol- en drugscontroles bij werknemers, meent de bond. ,,3 procent van de ongevallen ontstaat door alcohol- of drugsgebruik, toont dit onderzoek aan. Blijf daarop testen maar doe ook andere investeringen in veiligheid,’ roept Van Wijngaarden op.