Nieuws Vitaliteit

Burn-outklachten bij jonge werkenden groeiend probleem: 1 op de 4 ervaart ernstige stress

Een op de vier werknemers tussen 18 en 34 jaar gaf in 2022 aan te kampen met burn-outklachten. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en het CBS. De zorgwekkende trend, verergerd door toenemende ernst van klachten bij jonge werkenden, raakt vooral de sectoren zorg en onderwijs.

Van onze redactie 5 september 2023

Burn out stress jongeren werkenden TNO

Foto: Shutterstock

TNO voerde in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoek uit naar burn-outklachten onder jonge werkenden (18-34 jaar). Het onderzoek onderzocht het aantal verzuimdagen in de afgelopen 12 maanden en of dit verzuim te wijten was aan psychische klachten, overspannenheid of burn-out, waarbij de klachten deels of volledig worden toegeschreven aan werk.

Met de campagne 'Hey, het is oké' willen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van SZW dit probleem bespreekbaar maken.

"Als je tussendoor niet kunt herstellen, wordt stress schadelijk en is het ongezond"

Vooral meer burn-outklachten in zorg en onderwijs

Met name onder hoogopgeleide jonge vrouwen is een stijging in het aandeel van werkgerelateerd psychisch verzuim zichtbaar. Jonge vrouwen ervaren over het algemeen dan ook meer burn-outklachten dan mannen. En de groep jonge vrouwen met forse klachten groeit: in 2020 ervaart 25 procent van deze jonge vrouwen burn-outklachten en in 2022 ligt dit percentage zelfs op 29 procent. Maar ook de groep jonge mannen met klachten neemt over de jaren toe: in 2022 ervaart 23 procent burn-outklachten waar dat in 2015 nog 13 procent was.

Over de periode 2015-2022 wordt onder jonge werknemers in vrijwel alle onderzochte sectoren een lichte stijging in verzuim ten gevolge van werkgerelateerde psychische klachten waargenomen. In de sectoren zorg en onderwijs, waar relatief veel jonge vrouwen werkzaam zijn, is niet alleen het aandeel werkenden met burn-outklachten hoog, maar wordt de groep werknemers met weinig burn-outklachten de laatste jaren steeds kleiner.

Lees ook: Waarom jongeren bang zijn voor stress (en dat zorgt voor burn-outs)

Uit aanvullend kwalitatief onderzoek onder jonge werkenden blijken prestatiedruk, onzekerheden in het leven en sociale druk de belangrijkste bronnen te zijn van het ervaren van stress. Maatschappelijke en financiële onzekerheid spelen naast onzekerheid over de carrière ook een belangrijke rol. De invloed van social media op het zelfbeeld van jongeren speelt ook mee in de stress die jonge werknemers ervaren, naast het feit dat social media hen ook afleidt van het werk.

'Taboe op dit soort problemen'

,,Mensen kunnen best wat stress aan en dat heb je soms ook nodig om te presteren. Maar het gaat mis wanneer je te veel en te lang onder druk staat", zegt psycholoog Thijs Launspach tegen NU.NL over het de uitkomst van het onderzoek. ,,Vooral als je daar tussendoor niet van kunt herstellen. Dan wordt stress schadelijk en is het ongezond."

Hij zegt te merken dat er soms een taboe rust op dit soort problemen. ,,Mensen hebben het gevoel perfect te moeten zijn. Het is voor een deel van de jongeren moeilijk om je dan kwetsbaar op te stellen." Praten kan volgens hem bijdragen aan een oplossing. ,,Als je kunt praten met mensen die je vertrouwt, helpt dat zeker. Je moet dan over je trots heen stappen."

Lees ook: Ondernemers hebben nog steeds veel moeite met juiste aanpak werkdruk personeel

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws