Nieuws Vitaliteit

Daling aantal bouwvakkers in WW blijft aanhouden

Het aantal bouwmedewerkers in de WW is met twee derde gedaald. Dit meldt Cobouw op haar website. De dalende lijn werd ingezet in 2016 en loopt nog steeds door.

Redactie | Foto: ANP 4 april 2019

Daling aantal bouwvakkers WW blijft aanhouden

Cijfers van UWV laten zien dat er in februari 2016 nog 39.678 WW-uitkeringen werden verstrekt, terwijl dat er in februari 2019 nog maar 12.989 waren. Dit is een daling van 67 procent. De sterkste daling was te zien in de leeftijdsgroep 45-55 jaar en binnen de groep tot 25 jaar. In februari 2019 is het aantal WW-uitkeringen voor deze twee leeftijdscategorieën 72 procent lager dan dezelfde periode 2016. Bij de groep 25-45 jarigen is het aantal WW-uitkeringen in deze periode met 67 procent afgenomen.

Lees ook: Bij dit bedrijf kan personeel 12 weken vrij nemen of tijdelijk parttime werken

Ouderen

Maar ook bij het aantal ouderen boven de 55 jaar zijn flink minder uitkeringen verstrekt. Daarbij is een daling van zo’n 62 procent te zien, ten opzichte van 2016. In 2014 was de hoogste piek aan WW-uitkeringen in de bouw. Toen werden er bijna 45.000 werkeloosheidsuitkeringen verstrekt.

Binnen een half jaar

Cobouw schrijft dat bouwvakkers in de afgelopen twee jaar ook weer relatief snel aan een baan kwamen. Van alle uitvoerende beroepen op de bouwplaats zijn zowel de bouwarbeiders ruwbouw, afbouw, schilders, timmerlieden als loodgieters weer relatief snel aan de slag: van deze beroepsbeoefenaren vond zo’n 71 procent binnen een half jaar na instroom in de WW werk (geheel of gedeeltelijk).

Bij de uitvoerders vond circa 57 procent binnen een half jaar weer een baan, terwijl dat bij de beroepsgroep hulparbeiders bouw ruim 67 procent is. Al deze percentages liggen ruim boven het gemiddelde van de werkhervattingen van alle beroepen tezamen (46 procent). Het wil niet zeggen dat alle werknemers die uit de WW zijn gekomen, ook direct een baan hebben gevonden. Het kan ook zijn dat ze na een paar jaar WW nu in de bijstand zitten.