Aangeboden door Hijdra.com

Branded Content Vitaliteit

Dit bedrijf zorgt voor snelle levering van een verantwoorde thuiswerkplek

Thuiswerken is niet meer weg te denken. Daarom kun je maar beter zorgen dat de thuiswerkplekken van je medewerkers goed zijn ingericht, zegt Dirk-Jan Hijdra. Het bevordert de concentratie, kan ziekteverzuim voorkomen én straalt positief af op je bedrijf.

Anke Derkse 15 juni 2021

Hijdra werkplek inrichting bureau kantoor thuiswerken

Dirk-Jan Hijdra: ,,Goed advies over gebruik van thuiswerkplek is heel belangrijk.” Foto: Machtelt Mostert

Hijdra richt al ruim 25 jaar kantoren in met zijn bedrijf Hijdra.com. Sinds het thuiswerken noodgedwongen werd ingevoerd, krijgt hij steeds meer aanvragen om thuiswerkplekken in te richten. ,,Een goed ingerichte thuiswerkplek zorgt ervoor dat de medewerker met plezier en de juiste concentratie zijn werk kan doen”, weet Hijdra. ,,Dat is niet alleen fijn voor dat personeelslid, maar straalt natuurlijk ook positief af op de werkgever. Immers, tevreden medewerkers zijn de beste ambassadeurs voor je bedrijf.”

Flexibel en snel

Kantoren inrichten deden ze dus al bij Hijdra.com, maar een thuiswerkplek inrichten vraagt toch om een andere aanpak. ,,Om te beginnen heb je te maken met de privésituatie van mensen”, vertelt Hijdra. ,,De één heeft een aparte kamer tot zijn beschikking, de ander moet het doen met een hoekje in de huiskamer. Aan ons de uitdaging om al die verschillende werkplekken naar tevredenheid van de klant in te richten. Dat betekent dat we heel flexibel zijn; zowel in het aanpassen van de thuiswerkplek als wat betreft de logistiek. In principe leveren we de bureaus en bureaustoelen zelf bij de klant af, monteren alles ter plekke en zetten het op de gewenste plaats. Zo weten wij zeker dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Doordat wij zelf een grote voorraad houden, kunnen we doorgaans snel leveren.”

“Een goed ingerichte thuiswerkplek zorgt voor concentratie en werkplezier”

Dirk-Jan Hijdra, eigenaar van Hijdra.com

Meedenken met klant

Bij de keuze van de meubelen houdt Hijdra altijd rekening met de wensen van de opdrachtgever en die van de uiteindelijke gebruiker. ,,Vaak stelt een bedrijf een budget ter beschikking aan de medewerker. Deze kan dan kiezen uit een bepaald assortiment van ons. Maar als iemand met bijbetaling een luxere stoel wil, kan dat natuurlijk geregeld worden. Ons uitgangspunt is altijd om op een betrokken en verantwoordelijke wijze mee te denken met zowel het betreffende bedrijf als de individuele medewerker. In gezamenlijk overleg komen we dan tot de beste oplossing.”

Naast bureaumeubelen levert Hijdra.com indien gewenst ook diverse randapparatuur en andere materialen. ,,We merken dat met name managers en directie graag thuis de beschikking hebben over een printer. Aangezien wij officieel businesspartner zijn van Brother en wij hiervan een flinke voorraad houden, kunnen we deze ook direct leveren.”

Verantwoorde thuiswerkplek

Hijdra.com werkt al geruime tijd samen met diverse arbospecialisten en bedrijven gericht op vitaliteit. ,,Onlangs hebben wij in samenwerking met een vitaliteitsbedrijf een traject opgezet voor thuiswerkplekken. Zij bieden meerwaarde door thuiswerken breder te trekken dan alleen de werkplek. Zo ondersteunt het vitaliteitsprogramma ook de werk-privébalans. Een waardevolle aanvulling op onze eigen adviezen over het gebruik van de thuiswerkplek. Je kunt namelijk nog zulke goede spullen neerzetten, als ze niet goed worden gebruikt, ontstaan er alsnog problemen. Mensen hebben de neiging om hun lichaam aan te passen aan het meubilair, terwijl dat andersom zou moeten zijn. Vaak adviseren we een zit/sta-bureau. We merken dat mensen het prettig vinden om regelmatig van houding te wisselen. Dat is op zich heel goed, maar ook hier geldt dat je dat op een verantwoorde wijze moet doen.”

“Mensen hebben de neiging om hun lichaam aan te passen aan het meubilair, terwijl dat andersom zou moeten zijn”

Dirk-Jan Hijdra, eigenaar van Hijdra.com

Een belangrijk aspect bij het thuiswerken is dat er veel digitaal vergaderd wordt. ,,Vaak hebben mensen niet in de gaten hoe je dan overkomt bij de ander, bijvoorbeeld doordat ze standaard de camera van de laptop gebruiken en daardoor van onderaf in beeld komen”, zegt Hijdra. ,,Nu is dat niet zo erg als je met goede collega’s overlegt, maar wanneer je een presentatie moet geven voor een klant of een training verzorgt, wordt het een ander verhaal. Met het geven van het juiste advies en vaak simpele tips, voorkom je dat een medewerker door een verkeerde houding minder professioneel overkomt of zelfs in de ziektewet belandt.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Hijdra.com. Meer info: hijdra.com

tracking pixel