Nieuws Vitaliteit

WOMEN Inc.: bespreken overgang nog vaak taboe bij werkgevers

Steeds meer vrouwen treden toe tot de arbeidsmarkt en werken langer door dan voorheen. Door deze ontwikkelingen spelen vrouwspecifieke levensfasen, zoals de overgang, een rol tijdens de loopbaan van vrouwen. Met een speciale video roept WOMEN Inc. werkgevers op om werknemers in deze fase te ondersteunen, de overgang bespreekbaar te maken en ervoor te zorgen dat vrouwen optimaal kunnen blijven werken.

De Ondernemer 11 december 2019

Overgang werk werkgever womeninc

Illustratie: Shutterstock

Suzan Steeman, expert arbeidsmarkt WOMEN Inc., zegt dat het vooral belangrijk is dat werkgevers in actie komen: ,,Omdat de overgang voor iedere vrouw anders is, is het omgaan hiermee altijd maatwerk. Door hier als werkgever zorgvuldig en geïnteresseerd mee om te gaan, kan verzuim en uitval vaak worden voorkomen. Bovendien levert het winst op in de loyaliteit en tevredenheid van je werknemers. Dit komt het bedrijf uiteindelijk ook ten goede.”

''Vrouwen hebben het gevoel dat ze hun problemen rondom zwangerschap en de overgang niet mogen aankaarten''

Nienke van der Veen, programmamanager vitale medewerkers

Tips en advies voor de werkgever

  • Zorg als werkgever of leidinggevende dat je basiskennis hebt over overgangsgerelateerde klachten.
  • Zorg voor voorlichting over de beschikbare ondersteuning binnen het bedrijf.
  • Toon interesse en maak het onderwerp bespreekbaar.
  • Zorg voor een goed binnenklimaat: let op ventilatie en temperatuur.
  • Meer tips zie je hier.

Zelf oplossen

Nienke van der Veen, programmamanager vitale medewerkers bij ‘s Heeren Loo, een instelling die mensen met een verstandelijke beperking of andere beperking helpt hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen: ,,Vrouwen hebben het gevoel dat ze hun problemen rondom zwangerschap en de overgang niet mogen aankaarten, dat het er nou eenmaal bij hoort en dat ze het allemaal zelf moeten oplossen. Het is belangrijk om ze te laten weten dat we ze kunnen helpen.”

Lees ook: Waarom we overgangsklachten van vrouwen op het werk niet moeten onderschatten

Samenwerking met Amsterdam UMC

De video over overgang en werk is onderdeel van het project 'Vitaliteit op de werkvloer'. Met het project willen Amsterdam UMC en WOMEN Inc. meer aandacht creëren voor de impact van deze vrouwspecifieke levensfasen. Naast de overgang wordt ook aandacht gevraagd voor zwangerschap. Het project wordt gefinancierd door Instituut Gak. Kijk hieronder naar de video.

Lees ook: Volvo introduceert zes maanden betaald ouderschapsverlof