Nieuws Vitaliteit

Een zieke werknemer kost geld. Hoe te handelen bij ziekmelding?

Wat zijn de rechten en plichten van een zieke werknemer? Wat van de werkgever? In elk geval kun je de zieke niet dwingen vakantiedagen op te nemen. Logisch natuurlijk, maar toch is dat wat soms gebeurt in de zorg, dat met een nijpend personeelstekort kampt. Dit zijn de do's-and-don'ts van het ziekteverzuim.

De Ondernemer | Foto: Roos Koole/ANP 8 april 2019

Ziekmelding

De vakbond CNV Zorg en Welzijn slaat de noodklok: uitgerekend in de zorg, waar ziek zijn toch de corebusiness is, wordt zieke werknemers soms het mes op de keel gezet. De werkgever dwingt ze om vakantiedagen op te nemen, zelf voor vervanging te zorgen en ook komt het voor dat ze tijdens ziekteverlof niet krijgen doorbetaald. Met 5,7 procent ligt het verzuimpercentage in de zorg hoog. Een neerwaartse spiraal: door het gebrek aan personeel is de werkdruk groot, waardoor mensen vaker ziek worden en bij gebrek aan vervanging wordt de werkdruk voor de anderen zo nog groter.

Natuurlijk is een zieke werknemer een kostenpost, bij langdurige ziekte zelfs een grote kostenpost, die de werkgever in de problemen kan brengen. Met name in het mkb kan het funest zijn voor de bedrijfsvoering. Wat kun je doen als werkgever met een zieke werknemer? Wat is absoluut not done? Dit zijn de regels.

Lees ook: Ziekteverzuim: dit kost het, per dag

Beroepsgeheim

De werknemer moet zich direct ziek melden, maar hoeft niet te zeggen wat hem of haar mankeert. De werkgever mag vanwege de privacy ook niet vragen naar medische informatie. Bij inschakeling van de bedrijfsarts moet de laatste voldoen aan het medisch beroepsgeheim, wat betekent dat hij alleen informatie mag geven over de verwachte duur van het ziekteverlof en de mate van arbeidsongeschiktheid. Je bent als werkgever verplicht minimaal 70 procent van het loon door te betalen, tot een maximale periode van 2 jaar.

De bedrijfsarts adviseert over de beste aanpak van de re-integratie. Voor de re-integratie zijn er drie opties. Terugkeer in de eigen functie is de eerste optie. Is dit niet mogelijk dan moet je als werkgever vervangend werk binnen het bedrijf zoeken. In het geval dat dat er niet is, zoek je als werkgever naar vervangend werk buiten het bedrijf.

Lees ook: Een plant op het werk zorgt voor minder ziekteverzuim (en 5 andere voordelen)

De juiste vragen

Dit zijn de vragen die je volgens ArboNed moet stellen bij een ziekmelding:

  • Wil je me vertellen wat er aan de hand is?
  • Heb je een idee hoe lang je afwezig bent?
  • Zijn er aanpassingen nodig om weer aan het werk te kunnen?
  • Houdt het verzuim verband met het werk?
  • Zijn er zaken en/of werkzaamheden die overgedragen moeten worden?
  • Wat spreken we verder af?
  • Waar kan ik je tussentijds bereiken?

De werkgever mag vanwege de privacy van de werknemer niet vragen naar medische informatie