Nieuws Vitaliteit

Ziekteverzuim: dit kost het, per dag

Zodra de medewerker de telefoon oppakt om zich ziek te melden, begint de teller voor jou als werkgever al te lopen. Want het kost je algauw 250 euro per dag als een werknemer ziek thuisblijft. Dit is wat je moet weten over de kosten van ziekteverzuim en wat je er aan kunt doen.

Vincent Krijtenburg | Foto: Pixabay 20 februari 2019

Ziekteverzuim 7

Zowel voor de zieke werknemer als voor de werkgever is ziekteverzuim geen pretje. De werknemer krijgt –afhankelijk van de arbeidsovereenkomst of cao- te maken met wachtdagen zonder loon. Voor de werkgever begint de teller te lopen na het telefoontje waarin jouw medewerker zich ziek meldt.

Verzuimkosten

Loondoorbetaling is de meest voor de hand liggende kostenpost, maar zoals eerder genoemd is dit afhankelijk van de afspraken in arbeidsovereenkomst of cao. Een vervanger kost vaak minimaal het bedrag van loondoorbetaling. Daarnaast krijg je als bedrijf te maken met verlies, omdat je een ervaren kracht mist. Tel daarbij de kosten van een Arbodienst op, want sinds 1 juli 2017 zijn werkgevers in Nederland verplicht een contract met een Arbodienst af te sluiten.

Lees ook: Deze Eindhovense app moet langdurig ziekteverzuim voorkomen

Kosten zieke werknemer

Ondernemersnetwerk MKB Servicedesk zette op een rij met hoeveel van deze directe en indirecte kosten je te maken krijgt als een werknemer ziek is en maakte een rekensommetje.

 • Loondoorbetaling: 153 euro
 • Kosten vervanging: 146 euro
 • Verlies productie/dienst: 43 euro
 • Kosten arbodienstverlening: 60 euro
 • Verzuimbegeleiding: 7,50 euro
 • Totaal verzuimkosten: 410 euro per dag

In het rekenvoorbeeld komt het totaal uit op 410 euro per dag. Omdat ze bij deze berekening uitgaan van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 36.500 euro, kunnen de kosten variëren tussen grofweg 200 en 400 euro.

Lees ook: Zo zorg je voor gelukkige medewerkers (en betere prestaties)

Arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer langdurig ziek is, is de situatie weer anders. Een werknemer komt direct in de Ziektewet bij ziekte door zwangerschap of bevalling en orgaandonaties. Het loon van je werknemer kun je dan declareren bij het UWV. Dit zijn slechts uitzonderingen, want in de meeste gevallen moet je zelf het loon van een zieke werknemer uitbetalen tijdens zijn of haar ziekte. Volgens de wet (WULBZ en VLZ) ben je verplicht om in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid het minimumloon uit te betalen. En in het tweede jaar minimaal 70 procent van het (minimum)loon. Ook hierbij is het belangrijk om te kijken of er afwijkende afspraken in de cao staan.

Auto van de zaak

Hoe zit het met de auto van de zaak als de medewerker ziek is? Moet hij of zij de lease-auto inleveren bij (langdurige) ziekte? Dat hangt ervan af of het gebruik van de leaseauto gezien wordt als loon. “Als een leaseauto privé mag worden gebruikt, kan deze worden aangemerkt als loon in natura. Uit de rechtspraak blijkt dat het privé-gebruik van bedrijfsauto echter ook als een secundaire arbeidsvoorwaarde wordt aangemerkt”, schrijft Team Advocaten op zijn blog. Als het gebruik van de bedrijfsauto kan worden aangemerkt als secundaire arbeidsvoorwaarden, mag de bedrijfsauto ook tijdens ziekte worden gebruikt. Als een bedrijfsauto uitsluitend voor het verrichten van werkzaamheden wordt gebruikt, kan de werknemer verplicht worden om deze auto in te leveren. Afspraken in arbeidsovereenkomst of leaseregeling kunnen hiervan afwijken. Denk daar ook aan bij de onderstaande loonposten:

 • Pensioenlasten
 • Vakantiedagen en Vakantiebijslag
 • Provisie
 • Structureel overwerk
 • Gratificaties

Lees ook: Een plant op het werk zorgt voor minder ziekteverzuim (en 5 andere voordelen)

Een zieke werknemer kan al snel in de papieren lopen. Denk daarom over deze zaken na voordat je ermee geconfronteerd wordt. Door preventief te handelen, kun je een aanzienlijke hoeveelheid kosten besparen. Het advies van veel specialisten is dan ook: grijp op tijd in, stimuleer gezond gedrag en zorg voor een gezonde, veilige werkplek. Tot slot zijn er ook verzekeringen waarmee je de risico’s van verzuim afdekt.