Nieuws Personeel

Toename van uitval personeel door ziekte: hoe bereid je je als ondernemer voor?

Het uitvallen van medewerkers is om meerdere redenen een vervelende gebeurtenis. Enerzijds moet je toezien hoe een medewerker tijdelijk niet in staat is zijn of haar werk te doen, anderzijds geeft het je als ondernemer de nodige kopzorgen. Hoe vang je het werk op? Wat zijn financiële consequenties? Hoe ziet het re-integratietraject eruit? Anneloes Goossens, beleidsadviseur Sociale Zaken bij MKB-Nederland en VNO-NCW, vertelt wat de waarde is van goede voorbereiding en een verzekering.

Remi Kuchler 24 september 2021

VNO NCW Anneloes Goossens 00346

Anneloes Goossens, beleidsadviseur Sociale Zaken bij MKB-Nederland en VNO-NCW. Foto: MKB-Nederland/VNO-NCW

,,We zien de laatste jaren een toename in uitgevallen personeel door mentale problematiek. Dit is een trend die voor de coronapandemie al ingezet was, maar die tijdens corona flink heeft doorgezet”, constateert Goossens.

Het uitgevallen personeel is op zichzelf al een probleem, maar wat de toename van uitgevallen personeel door psychische klachten vooral moeilijk maakt is dat het uitval gemiddeld veel langer duurt dan uitval door fysieke problematiek. Dit maakt het voor ondernemers des te belangrijker voorbereid te zijn. Goossens: ,,Ondernemers hebben een loondoorbetalingsplicht bij ziekte tot maximaal twee jaar. Maar een ondernemer heeft ook een flinke kluif aan het verplichte re-integratieproces van de werknemer en is afhankelijk van meerdere externe professionals die advies uitbrengen over de situatie.”

Lees ook: Langdurig zieke werknemer, wat nu?

Verzuim Ontzorg Verzekering garandeert alle dienstverlening gedurende het re-integratieproces

Een passende verzekering is wat Goossens betreft onderdeel van de oplossing. In dat kader is er ook met het Ministerie van Sociale Zaken over een pakket maatregelen onderhandeld dat onder andere helpt om de loonbetalingsplicht voor kleine ondernemers minder zwaar te laten drukken. De Verzuim Ontzorg Verzekering is onderdeel van dit pakket. ,,De Verzuim Ontzorg Verzekering garandeert alle dienstverlening die je nodig hebt in de twee jaar van het re-integratieproces, bijvoorbeeld ook de dekking van loonkosten. Maar, ondanks dat de Verzuim Ontzorg Verzekering een goede optie is, zijn er ook andere verzekeringen die uitkomst kunnen bieden. Het belangrijkste is om je in ieder geval te oriënteren op een vorm van verzekering die de dienstverlening biedt die jij nodig hebt bij uitval van personeel”, zegt Goossens.

Na integratietraject van twee jaar wordt beoordeeld of ondernemer aan plichten heeft voldaan

Een belangrijk onderdeel van het pakket aan maatregelen om de loondoorbetalingsplicht minder zwaar te maken is het wetsvoorstel ‘RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen’ dat op 1 oktober 2020 is ingediend bij de Tweede Kamer. Na de twee jarige looptijd van een integratietraject wordt er beoordeeld of ondernemers aan hun plichten hebben voldaan. Voor het medische deel gebeurt dat door de verzekeringsarts van het UWV, die potentieel een andere kijk op het traject heeft dan de bedrijfsarts. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid en onzekerheid voor ondernemers, die geheel te goeder trouw gehandeld hebben op basis van de adviezen die de bedrijfsarts heeft gegeven. Die is immers de professional. Het wetsvoorstel is ingediend om het oordeel van de bedrijfsarts leidend te maken en niet dat van de UWV-verzekeringsarts. Anneloes Goossens: ,,Het is controversieel verklaard, maar zou zo snel mogelijk ingevoerd moeten worden, want ondernemers wachten al veel te lang en dit maakt het leven echt lichter.”

"Ondernemer heeft ook een flinke kluif aan het verplichte re-integratieproces van de werknemer en is afhankelijk van meerdere externe professionals die advies uitbrengen over de situatie"

Anneloes Goossens is beleidsadviseur Sociale Zaken bij MKB-Nederland en VNO-NCW

Maak een inschatting met behulp van de risicoscan

Voorkomen is beter dan genezen, maar het is nooit uit te sluiten dat u te maken krijgt met (langdurig) uitval van personeel door ziekte, zeker niet met een toenemend aantal ziek personeel door mentale klachten. ,,Wees risicobewust en laat een schatting maken van de consequenties voor uw onderneming met behulp van de risicoscan en beoordeel of en welke verzekering uitkomst biedt.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws