Nieuws Personeel

Waarom twee derde van je personeel kijkt naar een nieuwe baan

Werknemers zijn opvallend tevreden over hun baan, zo blijkt uit onderzoek. Toch staat bijna twee derde open voor iets anders, of is zelfs actief op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hoe kan dat?

Priscilla van Agteren 30 november 2017

Tevredenheid werknemer mkb

Loonstrookverwerker ADP vroeg zo'n 8.500 werkgevers en werknemers in dertien landen naar de manier waarop zij het werk ervaren en of zij erover nadenken van baan te wisselen. De Nederlandse werknemer is opvallend positief over zijn of haar baan en werkgever. Van de ondervraagden zegt 65 procent zich nuttig te voelen tijdens de werkzaamheden. 50 procent voelt zich ook gewaardeerd op het werk. Elders in Europa, met uitzondering van Duitsland, zijn de werkervaringen veel negatiever.

Lees ook: Zo haal je rendement uit het talent van je personeel

Sociale zekerheid

Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg, is niet verbaasd over de uitkomsten. ,,Dat werknemers in Nederland gelukkig zijn, is bekend. We staan steevast in de top vijf van gelukkigste werknemers in Europa. Dat komt mede door de hoge mate van sociale zekerheid, het hoge inkomensniveau en het feit dat we gemiddeld minder uren maken dan werknemers in andere landen.''

Nieuwe uitdaging

Hoe fijn Nederlandse werknemers het ook hebben, zij gaven in het ADP-onderzoek wel degelijk aan in de markt te zijn voor een nieuwe uitdaging. 64 procent van de ondervraagden zegt wel open te staan voor een nieuwe baan, of er zelfs actief naar op zoek te zijn.

Carrière

Nederlandse werknemers lijken daarmee veel actiever met hun carrière bezig te zijn dan andere Europese werknemers. Van bijvoorbeeld de Fransen zegt maar 15 procent actief rond te kijken naar een nieuwe baan, terwijl 33 procent er 'passief voor openstaat'. Des te opvallender is dat de Fransen beduidend negatiever zijn over hun baan, dan Nederlanders. Slechts 23 procent van de Franse werknemers voelt zich gewaardeerd op het werk.

Flexiblisering

'Ongelukkige' Fransen blijven zitten waar ze zitten, 'blije' Nederlandse werknemers kiezen het hazenpad; is dat niet gek? Wilthagen denkt wel een verklaring te hebben voor deze tegenstrijdigheid. ,,De laatste vijftien jaar is er in Nederland sprake van een flexibilisering van de arbeidsmarkt. We zijn een van de landen in Europa met de meeste flexcontracten. Zo'n 60 procent van de jongeren heeft een flexbaan. Je kan hier dus tevreden zijn met je baan, maar je weet niet hoe lang het werk duurt. Dan is het handig om open te staan voor iets anders'', aldus hoogleraar Wilthagen.

Ontslaan

De Franse werknemer bevindt zich in een heel andere situatie. ,,In Frankrijk is er veel minder sprake van flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ook is het binnen de Franse wet erg moeilijk om iemand te ontslaan. Voor een Franse werknemer zijn er dus minder prikkels om iets anders te zoeken.''

Hypotheek

Zeggen dat je openstaat voor iets nieuws, is overigens niet hetzelfde als het daadwerkelijk doen, weet Wilthagen: ,,Melden dat je openstaat voor een nieuwe uitdaging, is hier een sociaal wenselijk antwoord. Werknemers, vooral in een vaste baan, denken heus wel na voordat ze hun baan opzeggen. Het is bekend hoe moeilijk het bijvoorbeeld is om een hypotheek te regelen zonder vast contract.''

Nederland heeft in Europa de meeste flexcontracten

Ton Wilthagen, Universiteit Tilburg