Nieuws Personeel

Zo stimuleer je een goede werk-privébalans bij je steeds drukke werknemers

Maar liefst 1 op de 8 werknemers omschrijft zijn werk-privébalans als problematisch. Hoog tijd om stressvolle gewoontes zoals mailen na de werkuren te verbieden? “Niet per se”, vinden experts. “Vriendschap op het werk stimuleren kan een positiever effect hebben.” Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Kristina Rybouchkina | Foto: Shutterstock 6 april 2018

Werk leven balans

Niet alleen vindt 1 op de 8 werknemers zijn werk-privébalans problematisch, het cijfer zit ook in de lift. Volgens de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor is het aantal werkkrachten dat werk-privéproblemen ervaart gestegen met ruim 15% in vergelijking met 2010. “Alarmerende, maar geen verrassende cijfers”, vindt prof. Marijke Verbruggen van het Research Centre for Work and Organisation Studies aan de KU Leuven. “Het feit dat steeds vaker beide partners in een gezin gaan werken, heeft ons leven een stuk complexer gemaakt. Er is geen duidelijke taakverdeling meer, zoals het geval was in de jaren 50. We hebben heel wat verschillende rollen: werknemer, ouder, huisvader of -moeder, partner, vriend of vriendin die we allemaal moeten zien te combineren. Dat zorgt voor moeilijkheden, want hoe verdeel je je kostbare tijd? Wat als bepaald gedrag, zoals werken na de uren, wel binnen de ene rol past maar tegenstrijdig is met de andere? Zulke conflicten veroorzaken heel wat stress.”

Competitief

Onze maatschappij is bovendien een stuk competitiever geworden. Wil je op een goed blaadje staan bij je baas, dan word je aangespoord om betere resultaten te halen dan je collega’s. “De ict-evolutie zorgt er tegelijkertijd voor dat we altijd en overal geconnecteerd blijven met ons werk. Vaak dringt onze job letterlijk onze huiskamer binnen, waardoor het nog moeilijker wordt om afstand te nemen.” Het is dus niet verwonderlijk dat we het allemaal reuzedruk hebben en dat het voelt alsof ons werk ons leven overschaduwt.

Lees ook: Employer branding: met deze strategieën bind je goed personeel aan je bedrijf

Recht om te deconnecten

Om de werk-privébalans enigszins in evenwicht te houden, zal de ene persoon werk en privé zo veel mogelijk proberen te scheiden. De andere zal juist trachten om beide zo veel mogelijk in elkaar te laten overvloeien.

“Welke strategie het beste werkt, hangt af van persoon tot persoon. De optie die je verkiest hangt niet alleen af van je karakter, ook factoren zoals gezinssituatie spelen hier een rol in. We weten bijvoorbeeld dat hoe meer kinderen een werknemer heeft, hoe groter de kans is dat hij of zij werk en privé wil integreren”, vervolgt Marijke Verbruggen. “Zo’n werknemer zal bijvoorbeeld liever wat vroeger vertrekken om de kinderen te gaan ophalen en ’s avonds nog een tweetal uur verder werken van thuis, eens ze in bed liggen. Terwijl het voor een andere collega ondenkbaar kan lijken om zo lang e-mails te beantwoorden in de zetel, ver weg van de werkvloer.”

Lees ook: Dit is het geheim van goed teamwork

Jammer genoeg kunnen verschillende werkpatronen zorgen voor misverstanden. Als je ziet dat een medewerker of een klant vaak mailtjes verstuurt na zeven uur ’s avonds, voel je mogelijk de druk om ook bereikbaar te blijven buiten je uren, terwijl je dat niet wil. Zonder met zekerheid te weten of dat van je wordt verwacht. “Daarom vind ik het een goed idee dat bedrijven hier afspraken over maken met hun personeel”, aldus de onderzoekster. “In Frankrijk hebben werknemers al het recht om te deconnecten. Dat betekent dat firma’s daar verplicht zijn om met hun personeel te bespreken wanneer zij bereikbaar willen zijn en wanneer niet. Beantwoord je liever geen berichten buiten je uren, dan kan je daar niet op afgerekend worden. Dat is een uitstekende zaak.” In België heeft minister van Werk Kris Peeters een soortgelijk wetsvoorstel ingediend. Hij wil ook onderzoeken of het een optie is om het technisch onmogelijk te maken om ’s avonds e-mails te ontvangen. “Dat is echter geen goed idee”, vindt Marijke Verbruggen. “Er zullen namelijk altijd werknemers zijn die wel graag bereikbaar willen blijven. Het is belangrijk om die flexibiliteit te behouden.”

Samen sterk

Naast afspraken over werkuren en grenzen wat betreft de werklast, kunnen organisaties inzetten op opleidingen rond timemanagement en stressbeheersing en mogelijkheden tot sabbaticals, flexibele werkuren, thuiswerk en kinderopvang om de werk-privébalans van hun werknemers te verbeteren. “Maar vergeet niet dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij je werkgever ligt”, waarschuwt prof. dr. Rein De Cooman, eveneens lid van het Research Centre for Work and Organisation Studies. “Als individu heb je jouw werk-privébalans mee in handen. Heb je al overwogen om bepaalde huishoudelijke taken uit te besteden? Moet je drie verschillende hobby’s hebben? Is het nodig om zo veel tijd te spenderen op het internet? Is het een optie om parttime te werken? Het is belangrijk om prioriteiten te stellen, je kan onmogelijk alles doen.”

Vriendschappen

Nog iets wat je werk-privébalans aangenamer kan maken, is investeren in vriendschappen op het werk. Rein De Cooman: “Verbondenheid is een van de basisbehoeften van de mens. Het is dus heel belangrijk om je in je job verbonden te voelen met anderen. Wie een goede band heeft met collega’s ervaart meer emotionele steun, is meer tevreden en is bovendien meer betrokken bij zijn job, omdat hij zijn werk als meer belangrijk ervaart. Daarnaast zijn vrienden sterk geneigd om elkaar te helpen en om kennis uit te wisselen. Goede relaties met collega’s zijn met andere woorden goed voor je resultaten. Je doet je werk beter en ervaart minder stress. Al die zaken hebben uiteraard een positieve invloed op je stemming buiten je werkomgeving.” Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om vrienden te maken op het werk. “Dankzij landschapsbureaus en open werkruimtes zitten we dichter bij elkaar en zien we onze collega’s vaker dan vroeger. Omdat jobs complexer zijn geworden, werken we meer samen in teams. Werkgevers zetten bovendien steeds meer in op activiteiten zoals teambuildings en andere personeelsevenementen, om de sfeer en de verbondenheid op het werk te verbeteren. En ook het internet en sociale media zijn een handig hulpmiddel.”

Als individu heb je jouw werk-pri­vé­ba­lans in handen. Het is belangrijk om pri­o­ri­tei­ten te stellen, je kan onmogelijk alles doen

Prof. dr. Rein De Cooman