Kennis Personeel

Werknemer wil contract niet verlengen: wat te doen?

Stel, een werknemer wil het contract niet verlengen. Hoe ga je daar als werkgever mee om en waar moet je als ondernemer rekening mee houden? Net als het contract ópstellen is ook het beëindigen een formele zaak. Dus wil een medewerker minder uren werken of helemaal stoppen, door het contract niet te verlengen? Dat heeft gevolgen voor het werk, en bijvoorbeeld voor het recht op een WW-uitkering.

Van onze redactie 6 april 2022

Onderhandeling contract verlenging

Informeren over de gevolgen

Een werknemer die een tijdelijk contract niet wil verlengen heeft daar alle recht toe. Een tijdelijk contract eindigt van rechtswege. Als een van de partijen niet wil verlengen eindigt de samenwerking.

Houd er in het geval van een werknemer die het contract niet wil verlengen rekening mee dat dit gevolgen heeft voor het recht op een WW-uitkering. De medewerker ‘is of blijft werkloos door eigen toedoen en door geen passende arbeid te behouden’. Zorg er als werkgever voor dat je dit duidelijk uitlegt, door het bespreekbaar te maken.

Daarnaast dient de werknemer het contract bijvoorbeeld met een maand opzegtermijn niet te verlengen. Op die manier heb je nog voldoende tijd om een andere medewerker te vinden, die het werk over kan nemen.

Werknemer wil contract niet verlengen

Dus wil een werknemer het contract niet verlengen? Ga daar met elkaar over in gesprek. Zoek samen naar een passende oplossing. Houd rekening met de overdracht en met de manier waarop je zelf naar een alternatief kunt zoeken. Bespreek bovendien de gevolgen voor de werknemer, bijvoorbeeld als diegene daardoor tijdelijk geen werk heeft en gebruik wil maken van een WW-uitkering.