Nieuws Personeel

WAB door Eerste Kamer: ondernemers-organisaties 'matig tevreden'

De Eerste Kamer heeft dinsdag het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. De wet moet de rechten van flexwerkers meer in lijn brengen met die van werknemers in vaste dienst. Onomstreden was en is het wetsvoorstel niet. MKB-Nederland en VNO-NCW vatten het samen als 'twee stappen vooruit, één stap terug’.

Redactie De Ondernemer | Foto: ANP 28 mei 2019

Koolmees arbeidsmarkt wetsvoorstel

De fracties van SGP, ChristenUnie, Fractie-Duthler, VVD, CDA, OSF en D66 stemden in de Eerste Kamer voor, de fracties van PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV stemden tegen.

Lees ook: Column Vonhof: 'WAB maakt werk duurder en moeilijker te organiseren'

Wet van plussen en minnen

"Met de noodzakelijke aanpassingen in het ontslagrecht en de ketenbepaling worden twee stappen vooruit gezet, maar tegelijk wordt een stap teruggezet door tijdelijk werk duurder te maken voor ondernemers die geen andere keus hebben, zoals recreatie- en horecabedrijven", zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW. De ondernemersorganisaties vinden het teleurstellend dat de Eerste Kamer met dat laatste heeft ingestemd.

Tweede Kamer

Op 5 februari 2019 werd de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) in de Tweede Kamer aangenomen. MKB-Nederland en VNO-NCW lieten destijds weten verheugd te zijn dat jongeren tot 21 jaar met een bijbaan onder de lage ww-premie gaan vallen. Dat was een belangrijk doel van de campagne Zo werkt het niet! Volgens Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, werd ‘vergeten’ dat de meeste tijdelijke krachten scholieren en studenten zijn. "Die willen gewoon een centje bijverdienen, meer niet. Ik gun iedereen die dat ambieert een vast contract en zekerheid. En ik zeg niet dat het nu overal goed gaat. Maar feit is ook dat sommige mensen bewust kiezen voor een wat vrijer bestaan", zei hij bij aanvang van de campagne in zijn column. "Maar wat met name over het hoofd wordt gezien, is dat bepaald werk nu eenmaal tijdelijk van aard ís. Neem seizoenswerk, het woord zegt het al. Aardbeien worden niet geoogst in december." De Kamer debatteerde maandag 20 mei met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het wetsvoorstel.

Winst

In de Tweede Kamer hebben de ondernemersorganisaties eerder bereikt dat de hogere WW-premie niet gaat gelden voor jongeren tot 21 jaar met een bijbaan van maximaal 12 uur per week. Dat is winst voor ondernemers in onder meer horeca, detailhandel en recreatie. Voor jongeren moet echter wel de transitievergoeding worden betaald bij ontslag of na het aflopen van het (tijdelijk) contract. Op grond van een aangenomen motie moet minister Koolmees van SZW in gesprek blijven met sociale partners om te bezien of er voor seizoenswerk maatwerkoplossingen kunnen worden gevonden.

Lees ook: Ondernemers-organisaties tevreden met nieuwe regels medewerkers

Ontslag

De vertegenwoordigers zijn wel te spreken over de nieuwe cumulatiegrond bij ontslag. De cumulatiegrond houdt in dat een werknemer ook ontslagen kan worden als er sprake is van een combinatie van twee of meer ontslaggronden waar deels sprake van is. Denk aan frequent ziekteverzuim, disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten. Daarin komt komt de Wab tegemoet aan de problemen van met name mkb-bedrijven sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben zich sindsdien hard gemaakt voor zo’n verzamelgrond, omdat het mkb in de praktijk slecht uit de voeten kan met de in de wet vastgelegde gronden voor ontslag. Ook de verruiming van de ketenregeling naar drie jaar, die ondernemers meer ruimte biedt noodzakelijke flexibiliteit zien ze als positief.

Reparatiewetgeving

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat met de Wab het vaste contract als een soort ‘heilige graal’ wordt neergezet, terwijl de economie en arbeidsmarkt een steeds grotere diversiteit vragen door voortschrijdende technologische en andere ontwikkelingen. Wendbaarheid, aanpassingsvermogen en flexibiliteit zijn juist in deze tijd van snelle veranderingen van cruciaal belang voor bedrijven om hun continuïteit te waarborgen. "De Wab houdt hier allemaal geen rekening mee en mist daardoor visie op de toekomst" aldus de ondernemersorganisaties.

Wet werk en zekerheid (WWZ)

Eigenlijk loopt de Wab vooruit op de evaluatie van de wet werk en zekerheid (WWZ) die pas in 2020 plaatsvindt. De Commissie Borstlap brengt haar visie op de arbeidsmarkt pas in november dit jaar uit. "We veronderstellen dan ook dat de Wab –na eerder al de Wet Werk en Zekerheid– alleen maar weer tijdelijke reparatiewetgeving is", aldus de organisaties.