Nieuws Personeel

Mag een zieke werknemer op vakantie zonder vakantiedagen op te nemen?

Een zieke werknemer wil op vakantie. Natuurlijk wil je dit van zijn of haar vakantiedagen aftrekken. Dit lijkt vanzelfsprekend maar er komt toch nog een stuk meer bij kijken. Hier moet je op letten als een werknemer op ziekteverlof met vakantie wil.

Stef Zuyderhoudt 21 juni 2018

Laatste update: 26 juni 2020 12:00

Ziek ziekte ziektewet verlof vakantiedagen vrij hr wetgeving werknemer personeel hoe zit dat

Stel je voor, een van je werknemers is langdurig ziek en kan daardoor niet werken. Op zichzelf natuurlijk al erg vervelend. Maar wat nou als deze zelfde werknemer tijdens dit langdurig ziekteverlof een tijdje op vakantie wil. Mag je dit dan ook van zijn of haar vakantiedagen aftrekken? Het antwoord hierop is niet zo makkelijk als je op het eerste gezicht zou denken.

Wettelijk en bovenwettelijk

De vakantiedagen die een werknemer bij je opbouwt kan je onderverdelen in twee categorieën. Hoewel deze weinig effect hebben voor de werknemer als het gaat om de hoeveelheid dagen die hij kan opnemen door het jaar heen zijn er wel een aantal verschillen als het gaat om vakantie bij ziekte.

Lees ook: De verschillen in vakantiedagen: wettelijk of bovenwettelijk?

Wettelijke vakantiedagen die je volgens de wet moet opbouwen. Dit is voor iedereen die in Nederland in loondienst werkt hetzelfde. Omdat volgens de wet ziek zijn ook als werktijd telt bouwt je werknemer deze vakantiedagen ook tijdens zijn of haar ziekte op.

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn niet in de wet vastgelegd, maar in de arbeidsovereenkomst of een cao. Dit zijn dus de vakantiedagen die je werknemer bovenop de wettelijke vakantiedagen opbouwt.

Wanneer mag je wat afboeken

Het verschil tussen wettelijk en bovenwettelijke vakantiedagen wordt in de praktijk pas echt duidelijk op het moment dat je ze daadwerkelijk wil gaan afboeken. Wettelijke vakantiedagen mag je volgens de wet niet zomaar afboeken zonder toestemming van je werknemer. Weigert je werknemer om toestemming te geven terwijl jij van mening bent dat de dagen toch echt als vakantiedagen moeten gelden dan kun je ze nog steeds afboeken. De voorwaarde die dan geldt is dat het afboeken zogenaamd redelijk en billijk moet zijn. Op wat dit precies inhoudt komen we zo terug.

Bij bovenwettelijke vakantiedagen ligt het allemaal iets anders. In een cao of arbeidsovereenkomst mag namelijk ook worden afgesproken dat ziektedagen als vakantiedagen kunnen gelden. Wil een van je werknemers ziekteverlof of tijdens dit verlof op vakantie dan kan je dit als werkgever in zo’n geval dus aftrekken van de bovenwettelijke vakantiedagen die zijn afgesproken.

Lees ook: Alles over het vervallen en afschrijven van vakantiedagen

Beoordeling vakantiedagen afboeken

We noemden het net al even, de redelijkheid en billijkheid is een criterium om te beoordelen of iets mag of niet. In dit geval zonder toestemming van je werknemer wettelijke vakantiedagen afboeken.

Wat dit begrip precies inhoudt is niet vastgelegd. Het betekent simpelweg niets meer dan dat je rekening moet houden met de situatie en wat de werknemer van jou als werkgever in een normale situatie moet mogen verwachten. In het geval van vakantiedagen afboeken bij ziekte wordt vaak gekeken naar of iemand kan genieten van de vakantie en of die vakantie het re-integratieproces in de weg staat.

Nadelige gevolgen

Een vakantie hoeft bijvoorbeeld niet per se voor de lol te zijn, verschillende omgevingen kunnen dusdanige gezondheidsvoordelen hebben dat het re-integratieproces er alleen maar baat bij heeft. Hier is bijvoorbeeld bij een dagje naar een pretpark geen sprake van. Integendeel, vaak zal dit alleen maar nadelige gevolgen hebben voor de herintreding van je werknemer.

Om te beoordelen of je vakantiedagen van je werknemer mag afboeken tijdens een ziekteperiode zal je ten eerste dus moeten nagaan of het gaat om wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen. Daarna zal je moeten checken of het je volgens je contract met je werknemer ziektedagen als vakantiedagen mag laten gelden. In het geval van wettelijke vakantiedagen moet je checken of het gaat om een reisje waar je werknemer van kan genieten en of de vakantie het re-integratieproces in de weg staat.

Overzicht vakantiedagen