Nieuws Personeel

Zo regel je fiscaal meewerkende kinderen

Niet alleen de partner van een ondernemer kan meewerken in de onderneming, ook kinderen kunnen meewerken. Als ondernemer heb je verschillende fiscale mogelijkheden om dit meewerken financieel te regelen. De redactie van BC.nl stelde de verschillende mogelijkheden samen.

BC.nl 15 april 2016

Overeenkomst Akkoord Ondernemen Thinkstock 1

Besluit jij als ondernemer je kind in je bedrijf te laten werken, dan kun je kiezen uit drie mogelijkheden: 1. het aangaan van een arbeidsovereenkomst; 2. het aangaan van een arbeidsverhouding die wordt overheerst door de familierelatie; 3. het aangaan van een samenwerkingsverband. De uitkomst van deze mogelijkheden is per onderneming verschillend. Het is belangrijk om de consequenties van de verschillende mogelijkheden voor jouw onderneming te bepalen voordat je een keuze maakt.

1 Arbeidsovereenkomst Ga je over tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst dan is het belangrijk dat je deze onder dezelfde voorwaarden sluit als met eventuele andere werknemers. Voor deze mogelijkheid kan dan ook een reguliere arbeidsovereenkomst worden gebruikt. Met het sluiten van een arbeidsovereenkomst ben je verplicht loon/salaris uit te betalen. Hierbij moet je ook maandelijks een loonstrook maken en elk jaar een jaaropgave verstrekken. Voordeel Als je ervoor kiest om een arbeidsovereenkomst te sluiten met je kind, zijn de loonkosten voor je onderneming aftrekbaar. Je kind moeten over het loon wel inkomstenbelasting betalen. In veel gevallen zal er echter per saldo een voordeel zijn. Het loon van je kind wordt namelijk eerst verlaagd met de heffingskortingen voordat de belasting wordt berekend. De hoogte van dit voordeel is afhankelijk van het loon dat je overeenkomt en van de hoogte van je winst. Bij een arbeidsovereenkomst is je meewerkende kind verzekerd voor de werknemersverzekeringen, dit levert een voordeel op omdat je kind hierdoor aanspraak kan maken op een ziektewet- of werkloosheidswetuitkering. 2 Fictieve dienstbetrekking Als je een arbeidsverhouding aangaat met je kind die overheerst wordt door jullie familierelatie en het kind is minimaal 15 jaar, dan is er sprake van een fictieve dienstbetrekking voor de loonbelasting. Als je meewerkende kind een fictieve dienstbetrekking heeft, ben jij als ouder inhoudingsplichtig voor de loonbelasting en premies volksverzekeringen. Tevens moet je de werkgeversheffing ZVW betalen en voldoen aan de bijbehorende administratieve verplichtingen, denk hierbij aan het bewaren van een kopie van het identiteitsbewijs. Bij een fictieve dienstbetrekking is je kind niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Onder bepaalde voorwaarden kun je onder de vereenvoudigde regeling meewerkende kinderen vallen. Bijvoorbeeld als je een eenmanszaak hebt, je kind tot het huishouden behoort of je toestemming hebt van de Belastingdienst. Lees in het volledige artikel alle voorwaarden.

Voordelen Voldoe je aan alle voorwaarden, dan mag je de vereenvoudigde regeling meewerkende kinderen toepassen. Deze regeling houdt in dat je maar één keer per jaar aangifte loonheffingen moet doen, een maand na afloop van het kalenderjaar. Daarnaast moet je op de eerste werkdag na afloop van het kalenderjaar de loonbelasting, premies volksverzekeringen en werkgeversheffing ZVW betalen. Voor de aangifte geldt een apart loonheffingnummer voor meewerkende kinderen, die je kunt aanvragen bij de Belastingdienst. 3 Ondernemerschap Je kunt er ook voor kiezen een samenwerkingsverband met je kind aan te gaan. Dit gaat op dezelfde manier als het aangaan van een samenwerkingsverband met je partner. Je zult dan echter geen gebruik maken van een man-vrouwfirma maar eerder van een VOF. Indien je een onderneming met rechtspersoonlijkheid bezit, bijvoorbeeld een BV zal je kind aandelen moeten inkopen. Voor het inkopen van aandelen is vaak veel geld nodig dat het kind niet heeft. Deze mogelijkheid zal hier dan ook buiten beschouwing worden gelaten. Voordeel Voordeel bij een samenwerkingsverband is wel dat jullie beide recht hebben op de ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigen- en startersaftrek. Tevens kan de winst door tweeën worden verdeeld waardoor er minder (of geen) winst in de hoogste schijven van de inkomstenbelasting (meer) valt.

Lees het volledige artikel op bc.nl

Gerelateerde artikelen:

Jubileumuitkering onbelast na 25 of 40 jaar in dienst