Nieuws Politiek

Mustafa Amhaouch: 'Nu de deur platlopen bij ministerie van Economische Zaken voor mkb-bank'

Deze week werd de motie om een bank voor het mkb in Nederland te realiseren aangenomen door de Tweede Kamer. De motie werd breed gedragen. Nu is het tijd om door te pakken, meent Mustafa Amhaouch (CDA) die de motie indiende. ,,Dit is een duidelijk signaal aan de minister. Zij moet nu durf tonen.”

Rodrick de Munnik 20 april 2022

Cda amhaouch tweede kamer mkb bank

De motie van Mustafa Amhaouch werd met brede steun in de Kamer aangenomen. Foto: ANP.

Lees ook: Tweede Kamer neemt motie-Amhaouch (CDA) voor 'mkb-bank' aan

Natuurlijk is CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch blij dat zijn motie om in Nederland een bank voor het mkb in te richten is aangenomen. Het is toch een politiek succesje. Maar liever kijkt hij vooruit. ,,We zitten met het mkb op een kantelpunt. Hoe we kleine ondernemers eenvoudig met kredieten kunnen helpen staat al een tijd op de politieke agenda. We hebben corona gehad, we zitten nu in een oorlog. Dit is het moment om te laten merken dat wij de ondernemers echt kunnen helpen.”

De afgelopen twee jaar hebben meer dan eerst laten zien dat het mkb tussen wal en schip valt. Amhaouch wijst daarbij als voorbeeld naar de Kleine Kredieten Corona-regeling (KKC). Uit dat fonds is nu een kleine 20 procent gebruikt om ondernemers die door corona in de problemen zijn gekomen te steunen, vooral vanwege de moeilijke toegankelijkheid.

'Goede initiatieven als Qredits kunnen moeilijk aan funding komen. En je ziet ad hoc beleid vanuit de overheid. Ik zou graag vanuit ad hoc naar structureel willen gaan'

'Beleid van de overheid is vooral ad hoc'

Volgens het Tweede Kamerlid gaat het nu niet goed met de financiering van het mkb, alle goede bedoelingen ten spijt. ,,Je ziet de worsteling. Kleine ondernemers, startende ondernemers, ze kunnen nergens heen voor een krediet. Vaak hebben ze geen onderpand, alleen een goed plan. Waar kunnen ze terecht? De mkb-bank moet naast de ondernemer gaan staan en ze helpen. En ja, dat zal soms fout gaan. Niet alle ondernemingen zijn succesvol. Dat hoort nu eenmaal bij ondernemen. Maar voor die tijd is er al wel toegevoegde waarde gecreëerd voor de economie.”

Het is volgens de CDA'er te wijten aan een breed scala aan oorzaken, waarbij de overheid ook naar haar eigen aandeel moet kijken. ,,Systeembanken kunnen moeilijk kleine financiering realiseren. Er komt non-bancaire financiering op de markt, waarvan je het kaf niet meer van het koren kunt scheiden. Goede initiatieven als Qredits kunnen moeilijk aan funding komen. En je ziet ad hoc beleid vanuit de overheid. Ik zou graag vanuit ad hoc naar structureel willen gaan.”

Lees ook: Jacco Vonhof roept op om van Volksbank een mkb-bank te maken

Ook de grote banken hebben een plek

Voor een goed begrip, bij een 'bank' voor het mkb ziet Amhaouch een platform voor zich, analoog aan de British Business Bank, waarin ruimte is voor alle partijen die een rol spelen binnen het mkb: grote systeembanken, maar ook belangenorganisaties als Ondernemend Nederland (ONL) en MKB-Nederland. ,,Als een soort van marktplaats, waarin iedere stakeholder aanwezig is. Iedere partij brengt vanuit zijn eigen invalshoek zijn eigen expertise mee. Daarom roep ik alle betrokken ook op om bij Economische Zaken en Klimaat de deur plat te lopen en de handen in een te slaan. Met deze motie hebben we het momentum en die kans moeten we niet laten lopen.”

Ook de grote banken hebben daarin een plaats. ,,Nu lijken ze nog niet zo te durven, omdat ze vrezen klanten kwijt te raken. Maar een ondernemer die doorgroeit komt automatisch binnen de scope van de banken terecht. Als ze daarnaast participeren in de mkb-bank, dan kunnen ze daar krediet verstrekken zonder alle complexe regels die bij een echte bank horen.”

Amhaouch verwacht de 'mkb-bank' tijdens dit kabinet te realiseren. ,,We moeten nu gaan verkennen hoe we het platform het beste gaan inrichten. Dat moet dit jaar gedaan kunnen zijn, zodat we in de periode van de Voorjaarsnota vervolgstappen kunnen zetten en zo budget in de begroting kunnen opnemen.”

Lees ook: Wie is de nieuwe EZ-minister Micky Adriaansens en wat verwacht ondernemend Nederland van haar?

Minister Adriaansens is nu aan zet

Vooral de brede steun in de Kamer heeft minister Micky Adriaansens het mandaat gegeven om aan de slag te gaan, meent Amhaouch. ,,Het is een duidelijk signaal. Vrijwel alle partijen hebben voor de motie gestemd. Nu is de minister aan zet. Ze geeft aan dat ze eerst wil evalueren en dat begrijp ik, want ze is nieuw op deze post en er zijn veel financieringsinitiatieven, ondersteund vanuit de overheid. Denk aan InvestNL en Qredits. Maar de nood is aan de man voor het mkb. Dus ik roep de minister op durf te laten zien. Durf dit platform te organiseren als Nederland. We zijn een klein land, met een enorm buitenland en een enorme potentie, en die moeten we niet onbenut laten omdat het mkb geen krediet kan krijgen om te ondernemen.”

'Eerst het geld terugverdienen'

Dirk Beljaarts, directeur Koninklijke Horeca Nederland

,,Dit is een goed initiatief van Mustafa Amhaouch. KHN is ook blij dat deze motie zo breed gedragen is. Wij horen nog steeds regelmatig geluiden van horecaondernemers binnen die aangeven dat grootbanken geen nieuwe klanten in de horecasector aannemen. En ook bij hun eigen bank krijgen ze vaak nul op het rekest als het gaat om extra krediet. Alleen partijen die ‘too big too fail’ zijn worden meestal wel bediend, al is dat waarschijnlijk meer uit eigenbelang.

Vanwege deze opstelling hebben veel horecaondernemers minder traditionele paden bewandeld om aan vermogen te komen om te overleven de afgelopen twee jaar, zoals crowdfunding, verkoop van eigen woningen. Maar ook Qredits heeft zich vaak een goede partner getoond.

We weten nu al dat een groot deel van de enorme uitgaven welke het kabinet voornemens is te doen uiteindelijk weer grotendeels door het mkb opgebracht moet worden. Niet voor niets is van het Bruto Binnenlands Product (BBP) het mkb goed voor zo’n 70 procent van de werkgelegenheid en 65 procent van de toegevoegde waarde. Stel dan het mkb ook in staat óm het terug te verdienen. Een mkb-bank die wél de taal van de ondernemer spreekt zou daar enorm bij helpen. Evenals kabinetsbeleid gericht op herstel van de door corona getroffen sectoren. Denk aan langer uitstel van belastingterugbetaling en het (voor een aantal jaren) achtergesteld maken van die belastingschuld, zodat ondernemers ook voor krediet bij hun bank terecht kunnen."

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws