Video Politiek

Drie politici, drie stellingen: duurzaamheid, arbeidsmarkt, mkb-bank

Hoe kijken Tweede Kamer-leden Farid Azarkan (Denk), Mustafa Amhaouch (CDA) en Romke de Jong (D66) aan tegen thema's als duurzaamheid, de arbeidsmarkt en een mkb-bank? Dat werd een boeiende discussie, met ONL-voorman Hans Biesheuvel als duider en Thomas Hendriks als presentator.

Van onze redactie 15 maart 2023

MyChannels Video ID: 363398

De Ondernemer, AD(R), New Business Radio en ONL zetten de Tweede Kamer-leden Farid Azarkan (Denk), Mustafa Amhaouch (CDA) en Romke de Jong (D66) aan de discussietafel in Den Haag, richting de Provinciale Statenverkiezingen. De politici reageerden op drie stellingen die hierboven zijn terug te kijken (video) en waarvan hieronder een aantal quotes zijn terug te lezen.

Meer over de Provinciale Statenverkiezingen lees je onder meer in onze Liveblog en deze verzamelpagina met artikelen en video's.

"Het kabinet wil het klimaat redden, maar laat de kleine ondernemer in de kou staan"

Farid Azarkan (Denk)

1- Er is een Deltaplan Duurzaamheid nodig

Farid Azarkan, Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van Denk:

,, We zijn heel enthousiast begonnen met het aanleggen van zonnepanelen, maar weten niet hoe we het in hemelsnaam in het energienet moeten krijgen. Dat vergt weer een enorme stap. Ik verwacht van Economische Zaken en Klimaat regie. Dat wordt ook aangekondigd. Maar van die regie zie ik nu nog te weinig terug.’’

,,Het kabinet wil het klimaat redden, maar laat de kleine ondernemer in de kou staan. Ondernemers hebben behoefte aan duidelijkheid. Dan kunnen ze aan de slag, kunnen ze het implementeren in hun bedrijfsprocessen. Een aantal van de duurzaamheidsregelingen laat te lang op zich wachten."

Mustafa Amhaouch, Tweede Kamerlid CDA:

,,,We zitten in een grote transitie met heel veel uitvoering. De vraag is nu of we de juiste mensen op de juiste plek hebben. Ministeries zullen zich meer op de uitvoeringskant moeten bemoeien dan alleen beleid maken.”

,,Maak het mogelijk dat elke provincie in actie kan komen om samen met de netwerkbeheerder congesties op te lossen. Als die infrastructuur er niet hoef je het over andere zaken niet eens te hebben.”

Romke de Jong, Tweede Kamerlid D66:

,,Wij hebben een voorstel ingediend voor een ‘groene boswachter’, voor ondernemers die door de duurzame bomen het bos niet meer zien. Zet iemand naast je in je bedrijf die kijkt waar je het als ondernemer beter kunt gaan doen. Veel ondernemers willen namelijk wel verduurzamen, maar weten niet hoe.”

,,Voor kleine ondernemers is het aanvragen van een subsidie complex. We hebben heel veel subsidies, heel veel regels, maar vindt ze maar eens. Ook dat moet echt sneller, beter, meer en makkelijker. Ik ben zelf ondernemer (De Jong's IJS in Gorredijk - zijn vader voert nu de directie, red.) en weet wat voor zoektocht het was om de juiste potjes bij de juiste doelen te vinden. Veel ondernemers hebben daar geen tijd voor, zijn keihard aan het werken elke dag.”

"Waar wij al jaren voor pleiten is om in goede tijden te sparen voor een deeltijd ww als het slechter gaat. Dan kun je namelijk goede mensen behouden"

Mustafa Amhaouch (CDA)

2- De krapte op de arbeidsmarkt is een sluipmoordenaar voor de economie

Farid Azarkan (Denk):

,,Ik heb in de debatten na de coronacrisis geen enkele keer ook maar het begin van een visie van het kabinet gehoord. Laat staan een reactie van de Commissie Borstlap. Mooie ontwikkelingen zoals het thuiswerken hebben zich dankzij corona versneld. We zijn gemakkelijker gaan samenwerken. Het kon allemaal een stuk efficiënter. Mensen werkten ondanks die crisis gewoon door. Maar wat zie je: na de crisis zijn we ineens ontzettend veel werknemers kwijt. Misschien komt dat door long covid, ik weet het niet, er worden allerlei redenen aangevoerd. Maar feit is dat het kabinet eindelijk met een visie op de arbeidsmarkt komen.’’

,,Dankzij de Commissie Borstlap hebben we kunnen zien hoe ver de flexibilisering op de arbeidsmarkt is doorgeschoten. Dat terwijl de overheid blijft vasthouden aan een model uit 1970, 1980 en 1990. Namelijk: het vaste contract is heilig. Maar er is echt een groep mensen, daar wil ik een lans voor breken, die wel degelijk flexibel wil werken. Dat moet de overheid faciliteren. Het kan werkgevers enorm ondersteunen.’’

Mustafa Amhaouch (CDA):

,,Vergrijzing in Nederland en Europa neemt toe. De luxe die we hadden dat mensen uit Oost-Europa even naar Nederland komen om te werken droogt op. Een van de uitgangspunten is dus dat je moet dealen met schaarste. Zorg daarom dat je ook investeert in die arbeidsproductiviteit op de werkvloer, door digitalisering en robotisering. De overheid moet dat wel een stukje faciliteren. Arbeidsproductiviteit is eigenlijk een publiek belang geworden, gaat ons allemaal aan. Dan moet de overheid dat ook ondersteunen.”

,,Waar wij al jaren voor pleiten is om in goede tijden te sparen voor een deeltijd ww als het slechter gaat. Dan kun je namelijk goede mensen behouden. Nu vallen we elke keer in een crisis ad-hoc aanpak.”

Romke de Jong, Tweede Kamerlid D66:

,,Investeer in werknemers om ze te behouden. Ik wil een lans breken voor blijven investeren voor onderwijs in werknemers; een leven lang leren. School mensen om zodat ze klaar zijn om die enorme groene transitie mogelijk maken.”

,,Laten we ook iets moois pakken, waar ik trots op ben: dit kabinet heeft gezegd we gaan zorgen voor bijna gratis kinderopvang. Een medewerker daar kan zorgen voor zeven mensen die aan het werk kunnen.”

"Er liggen moties die gesteund woorden door de Kamer, maar niet worden uitgevoerd. We hebben weer een debat aangevraagd voor bedrijfsfinanciering, omdat er te weinig gebeurd”

Romke de Jong (D66)

3- De mkb-bank moet er komen naar voorbeeld van de British Business Bank (BBB).

Farid Azarkan (Denk):

,,Het hoofdkantoor van de Rabobank was vroeger een moeder met 500 dochters. De coöperatie van banken zat diep in de samenleving. Ze wisten zo precies wat de mensen wilden. Op een gegeven moment moest dat anders worden en werd het een centraal geleid bedrijf met een ceo. Maar: we hebben ook de Volksbank. Als wij vinden dat het financieren van ondernemers van maatschappelijk belang is, gaan we dat vragen aan de Volksbank en de ABN AMRO. Dat bedrijf is ook voor een deel van de staat. Dus geef ze die opdracht. Laat de Volksbank en ABN het oplossen. Die banken moeten het mkb helpen bij de financiering. Daar ligt een oplossing.’’

Mustafa Amhaouch (CDA):

,,De systeembanken hebben de focus niet op de onderkant van de markt, op de kleine ondernemers. Als ze afscheid hebben genomen van die ondernemers moeten ze dat ook uitspreken. Zeg dat het niet je core business is. Daarom is het model als het BBB goed waar financiers zich op aan kunnen laten sluiten. Een kleine starter weet via het British Business Bank-platform precies bij welke financiers hij terecht kan, die financiers zijn geaccrediteerd, dus betrouwbare partners."

,,Het British Business Bank-model kan werken in Nederland, maar dan moeten de grote banken zeggen dat ze er open voor staan en dat faciliteren.”

Romke de Jong (D66):

,,Omdat alles online gaat, maakt dat financiering voor ondernemers complex. Vroeger kwam bij ons thuis de lokale Rabobank-directeur over de vloer. Nu moet je een reeks cijfers invullen en dan hoor je of je financiering krijgt. Mijn zorg is hoe die kleine ondernemer wel die toegang houdt tot dat kapitaal, dat moeten we borgen. We moeten zorgen dat we al die financieringsstromen goed in beeld hebben.”

,,Het is nu tijd om te handelen. Er liggen moties die gesteund woorden door de Kamer, maar niet worden uitgevoerd. We hebben weer een debat aangevraagd voor bedrijfsfinanciering, omdat er te weinig gebeurd.”

Lees ook: Liveblog Provinciale Statenverkiezingen: BBB in alle provincies de grootste

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws