Advertorial van Aan de slag in Zeeland

Advertorial Regio

Ambitieuze plannen rond banenafspraak Zeeland

Zeeuwse werkgevers moeten in het kader van de Participatiewet mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Overheidsinstellingen lopen achter in die doelstelling. Om die achterstand te beperken start de Zeeuwse Werkkamer een offensief. ,,Mensen met een beperking zijn wel degelijk van toegevoegde waarde”, zegt André van der Reest, voorzitter van de Zeeuwse Werkkamer.

TIMO VAN DE KASTEELE 24 oktober 2018

Banenafspraak4

Mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking werken nu in een sociale werkplaats of krijgen een uitkering en zitten thuis. De overheid wil dat deze groep een baan krijgt in het reguliere bedrijfsleven. In Zeeland gaat het om 2.952 mensen die aan de slag kunnen bij de overheid of bij bedrijven.

De Zeeuwse Werkkamer is mede opgericht om te zorgen dat dit ook gaat gebeuren. Van der Reest steekt niet onder stoelen of banken dat de Zeeuwse overheid achterloopt als het gaat om het aannemen van mensen met een beperking. En dat moet rap veranderen. ,,We zijn op de goede weg. ” Hoewel er een lichte stijging is te zien, is de uitdaging groot. ,,Voor een relatief kleine sector als de overheid, is landelijk 25.000 mensen aan het werk helpen een forse opgave.”

De Zeeuwse Werkkamer en ondernemersvereniging VNO-NCW Zeeland gaan de uitdaging aan. Eind volgend jaar moet de teller op 822 banen in het bedrijfsleven staan en 348 bij de overheid; de tussenstand is momenteel 569 in totaal. ,,Dat vraagt om creatieve oplossingen”, zegt Minouche den Doel- der, ondernemer, bestuurslid van VNO- NCW Zeeland en namens die vereniging lid van de Zeeuwse Werkkamer. Rijkswaterstaat laat zien dat het werkt.

,,Van administratie tot in de buitendienst werken mensen met een beperking”, zegt Van der Reest. In koppels gaan de leden van de Zeeuwse Werkkamer bij organisaties en bedrijven langs om werkgevers enthousiast te maken. Ook start VNO-NCW Zeeland met een ambassadeursnetwerk. ,,Want,” zegt Den Doelder, ,,het bedrijfsleven kan het enthousiasme het beste zelf delen en collega’s overtuigen.”

De terughoudendheid van sommige werkgevers als het gaat om aannemen van mensen met een beperking, is volgens Den Doelder niet nodig. ,,Werken met deze groep heeft juist een hoop voordelen. Door taken uit handen te geven vermindert de werkdruk. Van der Reest: ,,Werkgevers kunnen bovendien een beroep doen op overheidssteun in de vorm van loonkostensubsidie, bij- scholing, jobcoaching, een proefperiode en de no-riskpolis. Dat geeft de nodige zekerheid.” De banenafspraak is deel van het Sociaal Akkoord uit 2013, met als doel om voor 2026 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeids- beperking. Deze groep mensen is niet zelfstandig in staat het wettelijk minimumloon te verdienen. Het gaat om banen van minimaal 25,5 uur per week bij een reguliere werkgever.