Advertorial van KienhuisHoving advocaten en notarissen

Advertorial Regio

De mogelijkheden van blockchain in de zorg

Blockchain is de meest ontwrichtende technologie sinds de uitvinding van het internet en veroorzaakt een revolutie in de zorg. Dit zijn althans geluiden die te horen zijn op congressen over zorginnovatie. Is dit juist? Of is het een hype?

Yvonne Nijhuis 20 april 2019

Verpleegster

Allereerst, wat is blockchain? Blockchain is een gezamenlijk grootboek, dat verdeeld is onder de deelnemers van een open of gesloten netwerk, om zo transacties te faciliteren zonder dat daarvoor een vertrouwde derde partij (TTP) nodig is. Blockchain is vooral bekend als de technologie achter de bitcoin. Het is kort gezegd een manier om digitale goederen uit te wisselen zonder dat een TTP, zoals een bank, nodig is.

Blockchain heeft de potentie om handel, samenwerking, gegevensuitwisseling en wederzijds vertrouwen anders te organiseren. Blockchain zou bijvoorbeeld in de zorg, bij de uitwisseling van patiëntinformatie, zeer vernieuwend kunnen zijn. Maar nieuwe technologie roept altijd grote vragen op. Past het bijvoorbeeld binnen de bestaande wet- en regelgeving? En vooral: maakt het processen daadwerkelijk veiliger of efficiënter?

In Nederland heeft het Zorginstituut, samen met diverse partijen in de kraamzorg, onderzocht of blockchain toepasbaar zou kunnen zijn. Daartoe is ‘Mijn Zorg Log’ ontwikkeld. Kraamverzorgenden en jonge moeders (verzekerden) hielden ermee als proef de urenregistratie bij op een smartphone. Dat zorgde ervoor dat de geregistreerde uren onweerlegbaar vastgelegd werden en direct inzichtelijk waren. De controle op geleverde kraamzorguren is met de blockchain verlegd naar de bron: de moeder. Blockchaintechnologie is blijkens de proef toepasbaar in de zorg.

Waar blockchain in de zorg écht het verschil gaat maken is nog niet bekend. Cruciaal zijn afspraken over welke informatie partijen met elkaar gaan uitwisselen en hoe die informatie wordt gestructureerd en vastgelegd. Zonder die (landelijke) afspraken is, ook met een blockchain als schakelpunt, informatieuitwisseling zonder waarde. Tussen organisaties vereist informatie-uitwisseling een goede verbinding tussen diverse EPD-systemen. En daar liggen nog steeds grote problemen.

De Minister van VWS heeft overigens aangekondigd meer regie te willen nemen (brief aan Tweede Kamer 20 december 2018: ‘haperende ICT in de zorg’) om alle belemmeringen in de elektronische gegevensuitwisseling aan te pakken. Zolang dit de status is, is blockchain in de zorg hoopvol maar vooralsnog een hype.