Advertorial van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Advertorial Regio

Bouwbesluit: Label C in 2023

Het Energieakkoord moet leiden tot een energieneutrale omgeving in 2050. Maar realiseert u zich dat u in 2023 mogelijk al over energielabel C moet beschikken?

Dimitri Kochx 17 december 2018

Asselbergs kochx v2

In aanloop naar 2050 is het bouwbesluit recent zo gewijzigd dat alle kantoorgebouwen per 1 januari 2023 minimaal energielabel C moeten scoren. De verkoper en verhuurder zijn nu al verplicht op te leveren met een geldig energielabel en dat moet vanaf 2023 minimaal label C zijn. Op elke regel zijn uitzonderingen. Zo ook op dit gewijzigde bouwbesluit.

Uitzonderingen

Vooralsnog zijn de volgende kantoorgebouwen gevrijwaard van energielabel C:

1. Gebouwen waarin minder dan 50 procent van de oppervlakte als kantoorruimte wordt gebruikt;

2. Gebouwen waarin de kantooroppervlakte kleiner is dan 100 vierkante meter.

Uitgezonderd zijn tevens rijksmonumenten, gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt en vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 vierkante meter. Deze uitzonderingen op de regel zijn voor verkoper en verhuurder van kantoorgebouwen zeer relevant, want lang niet altijd geldt deze ‘label C-verplichting’. Het loont daarom goed uit te laten zoeken of het gebouw in kwestie valt onder één van de uitzonderingen.

Terugverdientijd

Geldt de verplichting voor uw kantoorpand, dan volgt de vraag hoeveel (financiële) inspanning u zich dient te getroosten. De terugverdientijd van die investering is begrensd op tien jaar. Dat betekent dat u niet meer hoeft te investeren om tot label-C te komen dan u binnen tien jaar zult terugverdienen. Het bouwbesluit dwingt geen investeringen af met een terugverdientijd van meer dan tien jaar.

Handhaving

Tenslotte is de vraag wat de consequenties zijn van de keuzes die u maakt. Wat indien u niet tijdig maatregelen treft om aan het gewijzigde bouwbesluit te voldoen? De gemeenten zullen vanaf 1 januari 2023 overgaan tot handhaving. Dat betekent in eerste instantie een waarschuwing, maar ook een last onder dwangsom of zelfs een last bestuursdwang behoort tot de mogelijkheden. Dat laatste betekent zoveel als het sluiten van het gebouw. Het gewijzigde bouwbesluit betekent om die redenen dat u de energieprestatie van gebouwen in beeld moet brengen, alsmede de maatregelen die nodig zijn om tijdig label C te behalen. Zeker als u onderhoud in de planning heeft staan.

Dimitri Kochx is advocaatpartner bij Asselbergs & Klinkhamer advocaten: www.ak-advocaten.eu