Advertorial van MKB Nederland

Advertorial Regio

Duurzame inzetbaarheid in 5 stappen

Hoe pak je duurzame inzetbaarheid aan? Adviseurs van MKB-Nederland stelden een handreiking op om in 5 stappen met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan en het een stevige plek te geven in het bedrijf. Dit schema is een ingekorte weergave van die handreiking.

Wim Oppelaar | Foto: Pixabay 27 november 2018

Duurzame inzetbaarheid3 pixabay

Voordat u aan de slag gaat is het goed om stil te staan bij een aantal vragen. Ze helpen u om de focus te richten op hoe u duurzame inzetbaarheid zo goed mogelijk een plek kunt geven in uw onderneming. Wat is voor uw bedrijf de trigger (geweest) om in actie te komen? Dat kan een hoog ziekteverzuim zijn, problemen om aan goed gekwalificeerd personeel te komen of gezondheidsrisico’s voor werknemers. En waar wilt u naartoe, welke (ideale) situatie hebt u voor ogen. Voor de een zal dat een onderneming zijn waarin werknemers die (zwaar) fysiek werk doen veilig hun taken kunnen uitvoeren, met weinig risico op gezondheidsklachten. Een ander zal de betrokkenheid en motivatie van werknemers willen versterken of de sfeer op de werkvloer verbeteren. Weer een ander ziet maatschappelijke ontwikkelingen op zich afkomen die gevolgen zullen hebben voor de onderneming, en zoekt manieren om hier goed op in te spelen en flexibel en slagvaardig de toekomst in te gaan.

Ten slotte. Duurzame inzetbaarheid is een abstracte, veelomvattende term. Niet per se het toverwoord om medewerkers in een organisatie enthousiast te maken en succesvolle acties en maatregelen op touw te zetten. Benoem en bespreek daarom in het proces alles zo concreet mogelijk: specifieke acties, meetbare resultaten, duidelijke en haalbare planningen. En zorg altijd dat er een vanzelfsprekend verband is tussen de werkzaamheden van de onderneming en de maatregelen die u neemt. Zo zorgt u ervoor dat duurzame inzetbaarheid geen ver-van-je-bedshow is, maar een logisch onderdeel is van de bedrijfsvoering.

Lees ook het MKB Team Magazine met inzicht, beweging en kracht voor ondernemers.

1. Waar staan we? - diagnose

Zorg dat je in beeld krijgt waar de prioriteiten liggen in het bedrijf en wat er moet gebeuren om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Breng in kaart welke maatregelen er al zijn en of die wel of niet succesvol zijn. Betrek iedereen in het bedrijf bij de diagnose.

tips & acties

 • Gebruik tools voor de diagnose: (quick) scans, vragenlijsten, workshops.
 • Haal er een expert bij om het project goed op de rit te krijgen.
 • Houd een startbijeenkomst en maak zo iedereen in de organisatie bewust van het belang van duurzame inzetbaarheid.
 • Deel de resultaten van de diagnose en hou zo iedereen betrokken.
 • Leg contact met andere bedrijven om te leren van elkaars aanpak.

inspiratie

2. Wat gaan we doen? - plan van aanpak

Je hebt na stap 1 een goed beeld van wat er in de organisatie moet gebeuren om duurzame inzetbaarheid een zet te geven. Wat doe je al maar moet nog beter? Wat ga je oppakken? Welke acties passen bij de organisatie en welke niet?

tips & acties

 • Stel concrete acties vast, niet te groot en niet te veel. Duidelijke, goed uit te voeren acties hebben de meeste kans van slagen.
 • Leg vast voor wie een actie is, wie er nodig zijn om de actie uit te kunnen voeren.
 • Bepaal voor iedere actie een duidelijk, haalbaar en meetbaar doel, bijvoorbeeld afname van het ziekteverzuim of een andere inrichting van de organisatie voor meer verantwoordelijkheid en zelfsturing.
 • Laat zien wat maatregelen kunnen opleveren voor een individuele werknemer: meer plezier in het werk, gezonder werken en leven. Onmisbaar voor het draagvlak!
 • Maak een planning voor iedere actie. Neem hierin ook de communicatie op! Zorg dat iedereen goed op de hoogte is van wat er van hem of haar verwacht wordt!
 • Maak een begroting voor iedere actie, met de kosten en met de baten.

inspiratie

 • Lees op vitaalstebedrijf.nl hoe de vitaalste bedrijven van Nederland het hebben aangepakt. En wat het hun oplevert.
 • Ga op zoek naar andere bedrijven in je sector. Leer van elkaar en werk samen.

Lees ook het MKB Team Magazine met inzicht, beweging en kracht voor ondernemers.

3. Aan de slag! - interventies

Aan het werk! Iedereen in het bedrijf weet wat er van hem of haar wordt verwacht en wat de doelen zijn. Aan de slag om prettiger en gezonder te werken met meer perspectief. In een slagvaardiger en succesvoller bedrijf.

tips & acties

 • Trainingen&workshops coachend leinding geven, gesprekstechnieken, vitalitet en leefstijl.

 • Ontwikkelen producten zoals het opstellen van een Organogram, strategisch personeelsplan.
 • Ludieke interventies Ondernemerschallenge, een dagje meelopen met, wisselen van functies…
 • Houd de betrokkenheid en motivatie op peil, vier successen en breng werknemers op de hoogte van veranderingen.

inspiratie

 • Lees hoe allerlei andere bedrijven aan de slag zijn gegaan op www.duurzameinzetbaarheid.nl.
 • Verzekeringsmaatschappijen hebben er profijt van als werknemers in een bedrijf gezond zijn en veilig werken. Neem contact op om samen te werken.

4. Hoe doen we het? - evaluatie

En? Werkt de aanpak om duurzame inzetbaarheid te verbeteren? Wat gaat goed, wat moet beter en wat moeten we niet meer doen? Evalueer de uitvoering van de plannen.

tips & acties

 • Ga terug naar het plan van aanpak en kijk wat je wilde evalueren. Doel gehaald?
 • Evalueer verschillende aspecten en op verschillende niveaus:
  • kwantiteit (meetbare resultaten, business case) - kwaliteit (persoonlijke ervaringen, verhalen)
  • collectief (wat brengt het de organisatie) - individueel (wat betekent het voor medewerkers)
  • direct (minder ziekteverzuim) - indirect (slagvaardige, toekomstbestendige organisatie, gezondere, tevredener werknemers)
  • proces (hoe is het gegaan, samenwerking) - product (resultaat, verandering van de organisatie)
 • Met wat je nu weet: verbeter je plannen en maak nieuwe plannen.

inspiratie

 • Ga terug naar de (nul)meting van stap 1 en kijk waar je nu bent!
 • Werk samen met de hr-medewerker of hr-afdeling of betrek een externe hr-expert.

Lees ook het MKB Team Magazine met inzicht, beweging en kracht voor ondernemers.

5. Verbeteren en doorgaan - borging

Zorg dat de maatregelen die goed werken een vaste plek krijgen in de organisatie. Bouw ook evaluatie en verbetering in. Maak nieuwe plannen (zie stap 2) en wees niet bang om afscheid te nemen van maatregelen die niet (meer) werken.

tips & acties

 • Nu niet stoppen! Veranker succesvolle maatregelen in de bedrijfsvoering. Maak er tijd en middelen voor vrij en laat ze niet ondersneeuwen door de waan van de dag.
 • Grote kans dat je blik op het bedrijf is veranderd. Missie en visie aanpassen?
 • Stel een agenda op om maatregelen steeds opnieuw onder de aandacht te brengen. Met blogs, filmpjes, artikelen, webinars enzovoort.
 • Wijs ambassadeurs aan om de maatregelen te promoten.

inspiratie