Advertorial van KVK

Advertorial Regio

Met deze financieringsvormen kom je aan extra geld voor je bedrijf

Kun je als ambitieuze ondernemer extra geld gebruiken om je groeiplannen te realiseren? Naast bancaire financiering zijn er tal van mogelijkheden om aan kapitaal te komen. Dit artikel geeft jou inzicht in de soorten van financiering, zodat je de vorm kunt kiezen die het best bij jou en je bedrijf past.

Vincent Krijtenburg | De Ondernemer i.s.m. KVK 28 maart 2018

20180216 Kv K Financieringsweken00133 2 DENNIS

Met het aantrekken van de economie, krijgen ondernemers in het mkb ook weer beter toegang tot financiering, zo blijkt uit de meest recente financieringsmonitor die in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) is uitgevoerd. In de tweede helft van 2016 werd 76 procent van alle financieringsaanvragen van het mkb volledig gehonoreerd en 20 procent van de aanvragen werd afgewezen. Tussen 2009 en 2013 werd nog gemiddeld 45 procent van de aanvragen afgewezen. Hoewel financiering is verbeterd ten opzichte van de crisis, blijft het met name voor de kleine ondernemers nog lastig om aan geld te komen. Dat komt onder andere doordat alternatieve financieringsvormen nog niet breed worden gehanteerd, blijkt uit het onderzoek.

Vormen

Financieringsvormen die in dit artikel aan bod komen zijn: bancaire financiering, crowdfunding, online- en microfinanciering, kredietunies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, factoring/debiteurenfinanciering, leasing, businessangels, subsidies en regelingen.

Wil je weten welke financiering het beste bij jouw bedrijf past? Meld je dan aan voor de KVK financieringsweken: https://www.kvk.nl/evenementen/kvk-financieringsweken/

Voorbereiding

Of je nu een lening aanvraagt bij de bank, of dat je een alternatieve financieringsvorm gebruikt: Een goede voorbereiding kan het verschil maken tussen toekenning of afwijzing. De meest genoemde reden voor afwijzing van een financieringsaanvraag is dat de financier het risico te hoog vond. Een goed ondernemingsplan met daarin een financieel plan moet de financier vertrouwen geven in je plannen. In een financieel plan verwerk je onder meer hoe je hoe omzet gaat realiseren, je winst- en verliesrekening en hoe je het krediet gaat gebruiken. Het geeft ook veel vertrouwen als je kunt aantonen wat je al bereikt hebt. Dit kan bijvoorbeeld met eerdere jaarcijfers.

Bancaire financiering

Lenen bij de bank is nog altijd de meest geliefde manier voor ondernemers om aan extra kapitaal te komen. Ondernemers kiezen vaak voor de vertrouwde huisbank zoals Rabobank, ING, SNS bank, ABN-AMRO, et cetera. 82 procent van de bedrijven heeft financiering bij de huisbank gezocht, zo blijkt uit de financieringsmonitor. Een bancaire lening is zo eenvoudig als het klinkt: je leent een bedrag en betaalt dat met rente in delen terug aan de bank. Hoe hoog het rentepercentage is hangt onder meer af van de hoogte van het geleende bedrag. Meestal ligt het percentage tussen de 2 en 10 procent. Een handige manier om bij je bank aan extra financiële ruimte te komen is een rekening courant krediet. Daarbij kun je kortweg rood staat tot een bepaald bedrag.

Borgstellingskrediet

Kun jij de bank ondanks een goed uitgewerkt plan onvoldoende zekerheid geven, dan is een borgstellingskrediet mogelijk een optie. De Nederlandse overheid staat dan voor een deel garant zodat je toch de financiering kan krijgen om jouw plannen mogelijk te maken. Een borgstellingskrediet wordt niet door de ondernemer, maar wel door de bank aangevraagd bij de overheid.

Crowdfunding

Bij crowdfunding ofwel publieksfinanciering zorgt een grote hoeveelheid mensen dat het benodigde bedrag bij elkaar komt. Het is niet alleen een manier om kapitaal bij elkaar te krijgen. Het is gelijk een goede test of jouw nieuwe bedrijfsactiviteit of product goed in de markt ligt. Het bindt nieuwe en bestaande klanten aan je bedrijf en het is een goede gelegenheid om je bedrijf op de kaart te zetten en de media op te zoeken.

Op het gebied van zakelijke crowdfunding zijn Collin Crowdfund en Knab twee bekende spelers in Nederland. Collin Crowdfund laat ondernemers tussen de 50.000 en de 2,5 miljoen euro lenen tegen een rentepercentage van gemiddeld 7,5 procent. Investeerders die deze leningen samen mogelijk maken kunnen vanaf een bedrag van 500 euro per project instappen. Crowdfunding van internetbank Knab verloopt in samenwerking met Collin Crowdfund. Hierdoor zijn het minimum- en maximumbedrag gelijk. Voorname verschil is dat de bank zelf 10 procent mee-investeert en dat investeerders al vanaf 100 euro kunnen participeren.

https://youtu.be/lZC5gZ8OS8s

Online- en microfinanciering

Zowel voor het hierboven genoemde crowdfunding, als voor veel andere soorten financiering, heeft het internet voor een grote doorbraak gezorgd. Het aanvragen van geld om je plannen waar te maken is veelal binnen 24 uur geregeld. Bij partijen als Spotcap kun je vrij eenvoudig online een krediet van tussen de 10.000 en 250.000 euro aanvragen. Qredits geeft krediet tot 250.000 euro zonder winstoogmerk aan met name startende ondernemers om ondernemerschap te bevorderen. Qredits is na commerciële banken een van de grootste kredietversterkers voor het MKB in Nederland.

Kredietunies

Een minder bekende manieren om aan kapitaal te komen is door middel van een kredietunie. Het idee voor de kredietunie ontstond omstreeks 2010 tijdens de kredietcrisis doordat de banken erg terughoudend waren in het uitlenen van geld. Een kredietunie is een coöperatie zonder winstoogmerk waarin ondernemers zich organiseren om elkaar geld te lenen. Kredietunies bestaan vaak uit ondernemers uit een bepaalde regio of branche. Voorbeelden van branche-bepaalde kredietunies zijn: Binnenvaart Kredietunie, Kredietunie Bakkerij Ondernemers en Kredietunie Zorg. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Geldverstrekkende leden van de kredietunie fungeren bovendien als coach voor de kredietnemers. Beide ondernemers zijn gebaat bij het slagen van de onderneming.

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen

In alle provincies van Nederland zijn Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) actief. Ze hebben de doelstelling de regionale en lokale economie te versterken. Door te investeren in innovatieve en snelgroeiende, regionale bedrijven maken ze de regio een aantrekkelijke vestigingsplek. Naast het verstrekken van risicokapitaal wordt er ook geïnvesteerd in het herstructureren van bedrijventerreinen. De maatschappijen staan ondernemers ook bij met advies op het gebied van huisvesting, wetgeving, financiering etc. In vijf van de negen ROM's participeert het Ministerie van Economische Zaken (EZ) als aandeelhouder en subsidiënt.

 • NOM Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland
 • Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL
 • Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
 • LIOF
 • InnovationQuarter
 • Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland
 • Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN)
 • Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU)
 • Impuls Zeeland

Factoring of debiteurenfinanciering

Met name bij snelgroeiende bedrijven is factoring een aantrekkelijk financieringsvorm. Hans Massar van Lumas Truck & Trailerservice vertelt in het online programma over de financieringsweken van de KVK over zijn ervaring met factoring. Het bedrijf in Alphen aan den Rijn groeit snel en genereert extra omzet. Het liefst zou Massar zo snel mogelijk over het geld beschikken om verdere groei mogelijk te maken.”Als je geluk hebt, betaalt een klant binnen een maand, maar vaker nog na twee of drie maanden. Factoring is een ideale oplossing als je direct over je geld wil beschikken”, zegt Massar.

Bij deze financieringsvorm keert de factoringmaatschappij direct (een deel van) een verzonden factuur uit. Vervolgens zal de factoringpartij het geld innen bij de klant. Voor deze dienst vragen de factoringbedrijven een aantal procent van het factuurbedrag. Factoring geeft financiële speelruimte en werkkapitaal en beperkt het risico van niet of slecht betalende debiteuren. Bekende factoringbedrijven zijn onder meer Boozt24, Svea, en Invoicefinance.

Lees meer over de KVK Financieringsweken: op de website van de KVK.

Leasing

Voor sommige bedrijven is leasing een gunstige financieringsvorm. Je krijgt dan een object in plaats van geld tot je beschikking. Het gaat dan met name over bedrijven die afhankelijk zijn van dure machines, voertuigen of computers. Denk daarbij aan auto's, maar ook aan bijvoorbeeld horeca apparatuur (bakkerij), medische apparatuur (tandheelkunde) en landbouwvoertuigen (agrarische bedrijven).

Er zijn twee soorten lease-overeenkomsten: financiële leasing en de operationele leasing. In beide gevallen koopt de leasemaatschappij het object en betaalt de gebruiker deze investering gedurende de contractperiode terug aan de leasemaatschappij. Bij financiële leasing gaat het eigendom van het object op de gebruiker over. In het geval van operationele leasing zal op het einde van het contract het object worden teruggenomen door de leasemaatschappij die het object voor een zo goed mogelijke prijs probeert te verkopen of verleasen. Om deze reden blijft de leasemaatschappij vaak betrokken bij onderhoud, reparaties en verzekeringen van het object.

Businessangels

Als je op zoek bent naar kapitaal zijn Business Angels of Informal Investors ook een financieringsvorm waar je naar kan kijken, als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Veelal zijn dit particuliere investeerders die bijvoorbeeld geld hebben overgehouden aan de verkoop van hun onderneming. Business Angels zijn voornamelijk geïnteresseerd in ondernemingen in de start- en (snelle) groeifase. Een bedrijf moet bij voorkeur innovatief zijn (nieuw product of dienst). Daarnaast is groeipotentieel ook een vereiste en moeten bedrijven binnen enkele jaren kunnen doorgroeien naar een grote omzet en winst. De investeerder heeft meestal voorkeur voor bedrijven uit zijn eigen regio. Ze kunnen ondernemers ondersteunen met geld, hun netwerk en met kennis. Meestal wil men een deel van het aandelenkapitaal, soms biedt men een lening. Omdat je de tijd moet nemen om te ontdekken of er een klik is om goed te kunnen samenwerken, is het niet de snelste optie. Een goede manier om in contact te komen met een Business Angel is via Business Angels Netwerk Nederland (BAN).

Subsidies

De overheid ondersteunt bedrijven financieel als de producten of diensten passen bij projecten die de overheid wil stimuleren. De subsidies en financieringsregelingen vanuit de overheid worden grotendeels gecoördineerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De ondersteuning kan bestaan uit fiscaal voordeel, een gedeelde investering of een rentedragende lening. Met name de volgende thema's komen vaak voor bij subsidies:

 • Onderzoek en innovatie
 • Milieu en duurzaamheid
 • Internationaal ondernemend
 • Werkgelegenheid
 • agrosector of kunst- en cultuursector

Stapelfinanciering

Met de opkomst van de alternatieve financieringsmethoden is ook het stapelfinancieren toegenomen. Hierbij worden verschillende financieringsvormen met elkaar gecombineerd. Zo kun je als ondernemer bijvoorbeeld gebruik maken van een factoraar voor je debiteurenbeheer, kun je een duurzaam project laten subsidiëren en kun je machines leasen. Over het algemeen is de bancaire financiering de basis voor stapelfinanciering.

Om de juiste financiering of financieringscombinatie te vinden kun je je laten adviseren door een gespecialiseerd bureau zoals Credion, Abab of Pentrax. Ook de KVK kan je verder helpen. In april 2018 worden er door de KVK bijeenkomsten over financiering georganiseerd in Groningen, Amsterdam, Eindhoven, Arnhem en Rotterdam.Wil je weten welke financiering het beste bij jouw bedrijf past? Meld je dan aan voor de KVK financieringsweken:https://www.kvk.nl/evenementen/kvk-financieringsweken/

Factoring is een ideale oplossing als je direct over je geld wil beschikken

Hans Massar van Lumas Truck & Trailerservice