Advertorial van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Advertorial Regio

Onderneming in scheiding? Dit is wat je moet weten

Bij iedere scheiding moeten veel zaken geregeld worden. Heeft één van de partners een eigen onderneming, dan is die uiteraard ook een belangrijk onderdeel van de echtscheiding.

Anoeska van Ginderen 20 maart 2019

Asselbergs Klinkhamer advocaten

Bij gemeenschap van goederen moet de waarde van de onderneming of van de aandelen worden verdeeld. Als de echtgenoten na 1 januari 2018 zijn getrouwd niet altijd, maar ook dan kan de ondernemer een vergoeding moeten betalen voor de onderneming.

Bij huwelijkse voorwaarden kan één van de echtgenoten recht hebben op een deel van de waarde van de onderneming of de aandelen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden. In de onderneming kan ook pensioen in eigen beheer zijn opgebouwd.

Afstorten

De niet-ondernemende echtgenoot heeft meestal recht op een deel daarvan en kan eisen dat de onderneming dat deel van het pensioen afstort bij een pensioenverzekeraar. Er moet dan eerst wel worden berekend op welk bedrag de niet-ondernemende echtgenoot recht heeft.

Daarnaast moet goed bekeken worden of de onderneming dat bedrag kan afstorten zonder dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt. Voor de vaststelling van alimentatie is van belang welk inkomen uit de onderneming is genoten, inclusief privé onttrekkingen en dividenduitkeringen.

Toekomstig inkomen

Ook het toekomstige inkomen na scheiding is relevant. Tot slot moet bij al deze aspecten steeds rekening worden gehouden met de mogelijke fiscale consequenties van de regelingen. Zo kan het belangrijk zijn om de aandelen binnen twee jaar na de start van de echtscheidingsprocedure te verdelen, omdat dit dan nog belastingvrij kan. Er moet dan wel rekening worden gehouden met het feit dat de partner aan wie de aandelen worden toebedeeld in de toekomst een hogere belasting verschuldigd kan zijn bij bijvoorbeeld verkoop van de aandelen.

Fiscale consequenties

Ook de regelingen omtrent de alimentatie en pensioenrechten kunnen fiscale consequenties hebben. Deskundige begeleiding bij een echtscheiding waarin een onderneming is betrokken, is daarom geen overbodige luxe. Een te hoge alimentatie, afstortingsverplichting en vordering vanwege de verdeling van de waarde of een combinatie hiervan, kunnen immers funest zijn voor de levensvatbaarheid van de onderneming, zeker als dit ook gepaard gaat met onverwachte fiscale heffingen. In dat geval kan tijdens de scheiding, soms onbedoeld, de kip met de gouden eieren worden geslacht en dit kan voor beide ex-partners vervelende gevolgen hebben.

Kijk voor meer informatie op de site van Asselbergs & Klinkhamer advocaten.