Advertorial van NVL Lease

Advertorial Regio

Surf mee op de trend van bezit naar gebruik

Alles wordt een service. Er speelt een brede maatschappelijke trend naar liever huren, leasen, delen of lenen van spullen dan aanschaffen en moeten onderhouden van bezit. Waarom zou je - met alle sores van dien - bedrijfsmiddelen kopen als je deze ook in een huurkoop- of lease-constructie kunt verkrijgen?

Theo Loth 7 maart 2019

NVL Lease 1

Leasen, uitgebreid met managed services, geeft jou als klant de ruimte om je op het ondernemen te concentreren. En als je leverancier van bedrijfsmiddelen bent, biedt vendor lease een mooie opstap om klanten managed services te bieden. Dat kan in elke sector. Ook in degene waarin jij onderneemt.

Goed zichtbaar

Er is een grote beweging gaande, waarin nagenoeg alles als een dienst kan worden afgenomen: de services-economie. In ICT is deze ontwikkeling goed zichtbaar. ‘As-a-Service’ is het motto van tal van ICT-diensten, samengevat als XaaS - Anything-as-a-Service. “Maar de services-economie breidt zich uit naar nagenoeg alle sectoren en branches,” zegt Stephan van Beek, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL). De NVL is de belangenvereniging van partijen die zich richten op leasing van bedrijfsmiddelen – ook wel equipment leasing genoemd. De NVL treedt ook op als kenniscentrum op het gebied van equipment leasing, voor gebruikers, aanbieders en tussenpersonen.

12 tot 60 maanden

‘Product-als dienst’ komt erop neer dat het product of object niet sec verkocht wordt, maar dat de leverancier het product ter beschikking stelt aan de gebruiker gedurende een bepaalde termijn, doorgaans 12 tot 60 maanden. De leasemaatschappij blijft eigenaar; de gebruiker betaalt een maandbedrag. Aan het einde van de leasetermijn neemt de leasemaatschappij het object weer in of komt het in het bezit van de gebruiker. Het is maar net wat er is afgesproken bij het aangaan van de lease.

Autowereld

In de autowereld is het model product-als-dienst al langer wijd verbreid. Een groot deel van de bedrijfsmatig ingezette auto’s wordt geleast, en zijn dus niet in eigendom van het bedrijf. Idem voor kantoormachines. Daar is de omslag ‘van bezit naar gebruik’ al decennia geleden ingezet. Bedrijven willen gebruik maken van de dienst printen-kopiëren-scannen. Ze hoeven niet zo nodig eigenaar te zijn van het apparaat. In deze twee sectoren spelen leasemaatschappijen een essentiële rol in het financieren van de objecten, zodat het niet de fabrikant of leverancier is die de objecten in de boeken neemt, maar een leasemaatschappij.

Ook in andere sectoren wint het product-als-dienst model aan belang. Zo heeft een producent van ecologisch duurzame verlichting zijn businessmodel geherdefinieerd als: ‘het ter beschikking stellen van licht’. De gebruiker rekent af in maandtermijnen maar is geen eigenaar van de lampen zelf. De lichtproducent vervangt lampen als ze stuk zijn en optimaliseert het lichtplan. Omdat de producent de energiekosten draagt, heeft deze er belang bij dat de lampen zelf en het gebruik ervan zo energiezuinig mogelijk zijn. Dus deze zorgt voor voortdurende innovatie van de lampen en het beheer ervan.

Industriële wasserij

Een ander voorbeeld is een industriële wasserij voor hotels en ziekenhuizen. Die hebben elke dag schoon en heel beddengoed nodig, op zo’n manier geleverd dat het past in de bedrijfsprocessen van de gebruiker. De leverancier schaft het beddengoed aan volgens de specificaties van ziekenhuis of hotel, haalt dagelijks het gebruikte goed op, loopt het na op slijtage, reinigt het volgens de specificaties van de opdrachtgever, en levert schoon aan. “De volgende stap zou kunnen zijn dat ze ook de bedden opmaken. In de ziekenhuiswereld zou dit de verpleging sterk ontlasten,” zegt Peter-Jan Bentein, secretaris van de NVL.

Een belangrijk winstpunt van lease en managed services voor jou als ondernemer is flexibiliteit: je hoeft je voor bepaalde bedrijfsmiddelen niet vast te leggen met een aankoop. En dus niet zelf te investeren en financieren te gaan zoeken. Een ander voordeel is financieel. Leasen maakt budgetteren makkelijker. In lijn hiermee maken ‘pay-per-use’ modellen steeds meer opgang. De eindgebruiker betaalt voor het gebruik, bijvoorbeeld uitgedrukt in draai-uren van een productiemachine of een heftruck. In sommige sectoren, zoals de zorg, is het zelf investeren in, en moeten onderhouden van medische apparatuur financieel-technisch eigenlijk niet haalbaar meer.

Volledig ontzorgen

Typisch in het product-as-a-service model is dat naast het product ook andere diensten worden geleverd, zoals onderhoud, reparatie, technische support, verzekeringen, en zelfs project management, implementatie management en engineering. Als je wilt, kun je je volledig laten ontzorgen en je volledig concentreren op je kernactiviteiten zonder je te hoeven druk maken over je machinepark of je kantoorinrichting. Dat geldt voor de vraagkant: de kant van de gebruiker van bedrijfsmiddelen.

Profijt aan twee kanten

Ook aan de aanbodkant, de kant van de leverancier, is er profijt te behalen. Vendor lease opent compleet nieuwe verdienmogelijkheden. Als je als importeur, dealer, verkooporganisatie of onderhoudsbedrijf commercieel contact hebt met de eindklant, dan zou je een vendor lease-programma moeten hebben. Dank zij vendor leasing wordt het jouw klant niet alleen makkelijker gemaakt om bij jou te kopen, maar ook kun jij de lease uitbreiden met onderhoud, verzekeringen, levering van supplies, etc. Van Beek: “Dat betekent tal van mogelijkheden voor upselling en cross selling. Als one-stop-shop neem je je klant heel veel zorg uit handen. Laat hij of zij je daar nu net heel dankbaar om zijn.”

Kortom: de services-economie biedt elke ondernemer grote kansen, als gebruiker en als leverancier. Geen wonder dat de trend van betalen voor gebruik in plaats van voor bezit zo krachtig is. Bentein: In feite weten we dit al heel lang, getuige het oud-hollandse spreekwoord: ‘Het bezit van de saeck is ’t eind van het vermaeck’.”

Kijk op NVL Lease voor meer informatie.

Kijk op NVL Lease voor meer informatie over leasen.