Aangeboden door Essent

Branded Content Regio

Verplicht besparen op energie biedt ondernemers veel kansen

Ondernemers zijn via wet- en regelgeving verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Zo’n investering kost geld, maar biedt ook kansen. Een lager energieverbruik betekent immers minder kosten. Bovendien dragen ondernemers daarmee meteen bij aan een beter milieu. Ingewikkeld? Dat valt wel mee. Essent heeft hoe dan ook alle benodigde kennis in huis.

DE ONDERNEMER I.S.M. ESSENT 28 november 2017

Essent energiebesparing

De aarde mag niet verder dan twee graden Celsius opwarmen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Deze harde afspraak staat in het Klimaatakkoord van Parijs en is ondertekend door bijna tweehonderd landen. Het streven is zelfs om de opwarming te beperken tot 1,5 graad. Daarnaast heeft Nederland ook eigen doelstellingen, die in 2013 zijn vastgelegd in het Energieakkoord. Zo moet in 2020 het percentage hernieuwbare energie, zoals windenergie, veertien procent van het totaal bedragen. De CO2-uitstoot moet met 25 procent omlaag. En er moet met een gemiddelde van 1,5 procent per jaar bespaard worden op het primaire energiegebruik.

Milieubeheer

Om deze doelen te halen, moeten ook ondernemers hun steentje bijdragen. Midden- en grootverbruikers van energie zijn dit zelfs verplicht. De wet bepaalt dat alle bedrijven met een minimaal verbruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas, verplicht zijn om alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen, die ook binnen vijf jaar terug te zijn verdienen. Wie niets doet, loopt het risico op een boete. De overheid heeft een lijst opgesteld met maatregelen voor verschillende branches. In die lijst staat precies beschreven wat de terugverdientijd van elke maatregel is.

Lees ook: ‘Kosten zijn pas kosten, als ik er niets mee verdien’

Investering biedt kansen

Bent u een ondernemer en valt u met uw bedrijf onder dit besluit? Dan moet u - als u dat nog niet heeft gedaan - gaan investeren in energiebesparingen. Dat kost nu geld, maar biedt ook kansen. Energie is immers een forse kostenpost voor veel ondernemers. Besparingen zie je direct of binnen vijf jaar terug in de portemonnee. Ook is het milieu ermee geholpen. En dat is op langere termijn weer goed voor ons allemaal.

Maatregelen

De ondernemer moet dus maatregelen gaan nemen. Maar welke? En hoeveel kan hij daarmee besparen? En hoe profiteert het milieu daar eigenlijk van? Essent heeft voor ondernemers drie manieren om energie te besparen op een rij gezet:

1. Isolatie

Met maar liefst 45 procent is verwarming de grootste energiekostenpost voor bedrijven. Door het bedrijfspand goed te isoleren, blijft warmte beter binnen en kou buiten. Er wordt dus niet meer onnodig gestookt, waardoor energiekosten dalen. Dit kan oplopen tot wel dertig procent lagere stookkosten. Minder stoken, betekent minder CO2-uitstoot, een belangrijke aanjager in de opwarming van de aarde. Eén kubieke meter isolatie staat, gemeten over een periode van 75 jaar, gelijk aan zo’n 60.000 kilo minder CO2-uitstoot.

2. Ledverlichting

Na verwarming is verlichting de grootste energiepost voor bedrijven. In veel panden hangen nog geen energiezuinige lampen. Wanneer bedrijven oude verlichting door ledlampen vervangen, kunnen de verlichtingskosten met minimaal de helft worden verlaagd. Led is de meest efficiënte manier van verlichten: zuiniger dan gloei-, halogeen- en spaarlampen en zelfs tl. Minder elektriciteitsverbruik zorgt voor vermindering in CO2-uitstoot. Daarnaast bevat ledverlichting minder schadelijke stoffen en gaat 25 keer langer mee. Er zijn dus minder grondstoffen nodig, en er wordt minder afval geproduceerd.

3. Zonnepanelen

Zélf energie opwekken door middel van zonnepanelen op het dak, is natuurlijk een besparing op elektriciteitsverbruik. De zonne-energie die wordt opgevangen, is een vorm van duurzame energie: goed voor het milieu én voor het duurzame imago van de onderneming. Hoeveel de netto besparing op de investeringskosten van de zonnepanelen uiteindelijk oplevert, is afhankelijk van de bedrijfssituatie.

Subsidie

De overheid werpt ondernemers niet alleen verplichtingen op, ze biedt gelukkig ook een helpende hand in de vorm van subsidies, goedkope leningen en andere stimuleringsmaatregelen. De belangrijkste regeling is de Energie Investering Aftrek (EIA). De EIA geeft u de mogelijkheid om 58 procent van de investeringskosten in verduurzaming van de winst af te trekken. Een flink belastingvoordeel dus. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) staat een overzicht van alle subsidies. Daarnaast biedt de lokale overheid ook vaak subsidies aan voor energiebesparing.

Waar liggen úw bespaarkansen? Essent bekijkt graag hoe de energiekosten van uw bedrijf structureel omlaag kunnen. Ook adviseert Essent u of u voor een subsidie in aanmerking komt. Voor een advies op maat over isolatie, ledverlichting en zonnepanelen werkt Essent samen met gespecialiseerde servicepartners. Ga naar de website van Essent