Nieuws AOV

Het alternatief voor aov? Zzp'ers komen met eigen verzekerplan

Zzp'ers zitten helemaal niet te wachten op een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). En al helemaal niet als hij wordt opgedrongen door de Nederlandse 'polder', ofwel de sociale partners. Dat is de boodschap die ZZP Nederland en het Platform Zelfstandige Ondernemers inbrengen in het overleg over de verplichte aov voor zelfstandigen. De zzp'ers zien veel meer heil in een 'gewone' basisverzekering voor alle werkenden; zelfstandigen en mensen in loondienst.

Redactie AD 30 oktober 2019

Aov zzp verzekering

Een verplichte verzekering voor zzp'ers was de grote verrassing van het zwaar bevochten Pensioenakkoord van afgelopen zomer. De vakbonden streden maandenlang voor een verplicht pensioen voor zzp'ers - maar vonden bij de andere gesprekspartners geen gehoor. Een verplichte aov was het zoenoffer.

Beroep op de verzorgingsstaat

Veel zzp'ers zijn nu niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Bij uitval moeten ze een beroep doen op de verzorgingsstaat. Terwijl ze geen premie betalen voor die voorzieningen. En dat is onwenselijk, aldus de vakbonden. Bovendien leidt het tot een kostenvoordeel voor de zzp'ers omdat ze geen premies hoeven af te dragen, waardoor ze goedkoper zijn voor een werkgever dan werknemers in vaste dienst. Dat is oneigenlijke concurrentie, vinden de bonden, schrijft het AD.

Compromisvoorstel

De aov zou aan beide bezwaren een eind maken. Het compromisvoorstel, waarmee het Pensioenakkoord kon worden opengebroken, wordt nu in de Stichting van de Arbeid verder besproken door bonden en werkgevers, waarna het wordt voorgelegd als (dringend) advies aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ZZP Nederland en het Platform Zelfstandige Ondernemers praten via de werkgevers mee. Het is de bedoeling dat het advies begin volgend jaar naar de minister gaat.

''Wij willen ook een goed vangnet voor arbeidsongeschiktheid. Maar dat bereik je niet door het voor één groep heel duur te maken''

Maarten Post, voorzitter ZZP Nederland

Maarten Post, voorzitter van ZZP Nederland, wil voorkomen dat zijn achterban in het pak wordt genaaid in de Stichting van de Arbeid. ,,Zzp'ers zijn zelfstandige ondernemers. Die zijn zelf verantwoordelijk voor inkomensrisico's en hoe ze daar mee omgaan'', luidt het principiële bezwaar van Post tegen de aov.

Geen goed idee

Post erkent dat het risico op arbeidsongeschiktheid bij zzp'ers een probleem kan zijn: ,,Maar een verplichte verzekering voor zzp'ers is geen goed idee. Dat willen onze 45.000 leden niet.'' De tegenstand bij zzp'ers is te begrijpen. Zzp'ers betalen vaak torenhoge premies en de polissen tellen tal van uitsluitingsgronden.

,,Dat betekent dat veel mensen zich niet eens kunnen verzekeren. Bovendien eindigen veel particuliere verzekeringen voor zware beroepen met 60 jaar. Dat betekent dat ze de periode van 60 jaar tot hun pensioen maar moeten zien te overbruggen'', aldus Post.

Zo hoog mogelijke premie

Post vreest dat het advies dat de Stichting van de Arbeid moet geven nadelig uitpakt voor zzp'ers. ,,De vakbonden willen een zo hoog mogelijke premie, om zzp'ers zo duur mogelijk te maken. Wij willen ook een goed vangnet voor arbeidsongeschiktheid. Maar dat bereik je niet door het voor één groep heel duur te maken.''

Vangnet

De zzp'ers hebben een alternatief plan dat namens de werkgevers wordt ingebracht. ,,Maak een basisverzekering voor iedereen, zoals de AOW. Dat houdt de premie laag voor iedereen. Daar bovenop kunnen werknemers en werkgevers aanvullende regelingen afspreken en kunnen zzp'ers zelf beslissen of ze zich nog aanvullend willen verzekeren.''