Nieuws AOV

Knab: 'Steun onder zzp’ers voor verplichte AOV neemt af'

De steun onder zzp'ers voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) neemt af. 36 procent steunt het huidige overheidsplan om een AOV verplicht te stellen voor zelfstandigen die zelf niks geregeld hebben. In 2021 was dat nog 41 procent. Vooral de voorgenomen standaard wachttijd van een jaar stuit veel ondernemers tegen de borst, blijkt uit onderzoek van Knab onder ruim 1.500 zzp'ers.

Van onze redactie 24 maart 2023

Zzp aov kosten

Een lagere premie is te bewerkstelligen door een AOV voor álle werkenden te verplichten en niet alleen voor zzp'ers. Foto: Shutterstock

Van de ondervraagden geeft 42 procent aan op geen enkele manier een financieel vangnet te hebben, mochten ze arbeidsongeschikt raken. Van die groep zou het vier op de tien zzp’ers niet lukken om – zonder hun ondernemersinkomen – het hoofd langer dan een jaar boven water te houden.

In het onderzoek is duidelijk een kloof te zien tussen de hoge en lage inkomens. ,,Hoe hoger het inkomen, des te vaker de ondernemer iets geregeld heeft. Overigens zijn er verschillende manieren om iets te regelen. Van alle ondervraagden heeft 22 procent een AOV. Andere genoemde voorzieningen zijn een broodfonds (9 procent) en crowdsurance (4 procent). Bovendien geeft 20 procent aan genoeg eigen vermogen te hebben om de gevolgen van arbeidsongeschiktheid op te vangen'', zegt Casper Zwart van Knab.

''Het aantal schijnzelfstandigen moet worden teruggedrongen. Op die manier dragen de grote bedrijven een eerlijker deel bij aan het sociale stelsel''

Casper Zwart, Knab.

Wel een probleem, niet de juiste oplossing

Zes op de tien zzp’ers erkennen dat de grote groep onverzekerden een sociaal probleem vormen. Alleen zien de meesten het overheidsplan dat nu op tafel ligt, niet als de juiste oplossing. In dat plan moeten zzp’ers die niks geregeld hebben een AOV afsluiten tegen een premie van ongeveer 8 procent van hun inkomen. Een eventuele uitkering – ten hoogte van het minimumloon – start pas na de wachttijd van vermoedelijk een jaar.

Die wachttijd lijkt de knop om aan te draaien, wil de overheid een meerderheid van de zzp’ers achter zich krijgen; 36 procent steunt het huidige plan terwijl 57 procent aangeeft het plan te steunen, mits die wachttijd wordt verkort.

Lees ook: Cristel van de Ven (VZN) over modernisering arbeidsrelaties: 'Laten we het systeem fiksen en niet de mensen'

Meerdere manieren om verplichting betaalbaarder te maken

Knab ziet meerdere mogelijkheden voor de overheid om de verplichting betaalbaarder te maken: Een lagere premie – of kortere wachttijd – is te bewerkstelligen door een AOV voor álle werkenden te verplichten en niet alleen voor zzp'ers.

Tegelijkertijd moet het aantal schijnzelfstandigen worden teruggedrongen. Op die manier dragen de grote bedrijven een eerlijker deel bij aan het sociale stelsel. Als het de overheid lukt om de premie te verlagen of de wachttijd te verkorten, steunt Knab het idee van een verplichting.

Reactie Cristel van de Ven, voorzitter VZN

De uitkomsten van het onderzoek verbazen Cristel van de Ven, voorzitter VZN en Netwerk Zelfstandig Ondernemers, niet. ,,Zelfstandigen voelen de inflatie, net als iedereen, in hun portemonnee. Ook de afbouw van de zelfstandigenaftrek en de afschaffing van de middelingsregeling raken hen stevig in hun koopkracht. Onder deze omstandigheden zijn zelfstandigen uiteraard heel kritisch over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering omdat dit nog meer kosten met zich meebrengt. Alleen wanneer het kabinet komt met een betaalbare en passende oplossing voor zelfstandigen, zullen de handen voor dit plan op elkaar gaan. Maar, daar lijkt het nu nog niet op.''

Lees ook: 'Kamerbrief leidt tot onduidelijkheid onder zelfstandigen'

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws