Nieuws Zzp

Cristel van de Ven voorzitter van nieuwe Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN)

Cristel van de Ven is benoemd tot voorzitter van de nieuwe Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). Twee weken geleden werd al duidelijk dat vier belangenorganisaties voor zelfstandig ondernemers, ZZP-Nederland, Zelfstandigen Bouw, SoloPartners en ONL, de krachten bundelen. VZN wil de stem van zelfstandigen beter laten horen en streeft naar de verbetering van de positie van zelfstandig ondernemers op de arbeidsmarkt.

Van onze redactie 11 september 2020

Cristel van de Ven zzp zelfstandigen

Cristel van de Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN).

Cristel van de Ven: ,,Zelfstandigen hebben behoefte aan een passende rechtspositie in een moderne inclusieve arbeidsmarkt. Onze arbeidsmarkt heeft de afgelopen 100 jaar enorme ontwikkelingen doorgemaakt. Wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscale regels is hierin onvoldoende meegegroeid. Er is een noodzaak om te komen tot een herinrichting van de gehele arbeidsmarkt. De positie van zelfstandigen moet daarin duidelijk verankerd worden.”

Rapport commissie Borstlap

VZN deelt de analyse van het rapport van de commissie Borstlap ‘In wat voor land willen wij werken’ en denkt graag mee over aanbevelingen naar aanleiding van deze analyse. Het komende kabinet staat immers voor de opgave om te bepalen hoe de arbeidsmarkt voor zelfstandigen wordt ingericht. Politieke partijen zullen hier in hun verkiezingsprogramma’s aandacht aan besteden. Daarom is dit volgens Van de Ven het moment om gezamenlijk op te trekken.

''De komende tijd ga ik daarom met energie aan de slag om namens zelfstandigen met alle politieke partijen en de sociale partners het gesprek aan te gaan over de toekomst van onze arbeidsmarkt''

Cristel van de Ven, voorzitter Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN)

Van de Ven hoopt dan ook dat de nieuwe krachtenbundeling zelfstandigen een volwaardige plek aan de overlegtafels in Den Haag geeft, om oplossingsgericht mee te denken. ,,De tijd is rijp om hen een formele stem in de overlegeconomie te geven. De komende tijd ga ik daarom met energie aan de slag om namens zelfstandigen met alle politieke partijen en de sociale partners het gesprek aan te gaan over de toekomst van onze arbeidsmarkt.”

Buffer voor zelfstandigen

Komen tot een duidelijke definitie van een zelfstandige is volgens VZN van groot belang. Van de Ven: ,,Dit helpt om misstanden te voorkomen en biedt een basis voor beleid”. Daarnaast vindt VZN het belangrijk dat zelfstandigen een buffer hebben voor mindere tijden, perioden van arbeidsongeschiktheid, voor investeringen en ontwikkeling. Fiscale maatregelen en collectieve basisvoorzieningen voor het afdekken van inkomensrisico’s kunnen dit stimuleren. Hoe dat te organiseren? Daarover gaat VZN graag nader in gesprek.

Lees ook: ZZP-organisaties samen om 'volwaardige stem te krijgen in politiek'

Belangen van zelfstandigen behartigen

De vier oprichtende organisaties tellen samen ruim 100.000 leden die de agenda van VZN bepalen. Deze leden kunnen zorgen voor meer draagvlak bij nieuwe wet- en regelgeving. VZN staat open voor nieuwe leden en voor samenwerking met andere organisaties die willen helpen om de belangen van zelfstandigen in Den Haag te behartigen. Binnenkort komt VZN met een manifest waarin zij haar doelstellingen en punten verder uiteenzet.

Lees ook: Positieve cijfers KVK: groeitrend zzp'ers herstelt (en toename kapsalons)

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.