How-to Zzp

Opgelet! Zzp’ers krijgen dit najaar een nieuw btw-identificatienummer

Nog dit najaar ontvangen ongeveer 1,3 miljoen eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer. In het nieuwe btw-id is het burgerservicenummer (BSN) niet verwerkt. Op dit moment hebben eenmanszaken een btw-nummer op basis van hun BSN. Dit is in strijd met de privacywetgeving. De zzp’ers zijn immers verplicht om dit nummer op hun facturen en website te zetten, waardoor hun BSN op straat ligt.

Sandra van den Nieuwenhof | Foto: ANP 1 oktober 2019

Btw zzp belasting regels opgelet

In oktober start er een campagne om zzp’ers te informeren over het nieuwe btw-id.

De Belastingdienst ligt op koers met het invoeren van het nieuwe btw-id, volgens persvoorlichter Daphne van Kollenburg van het ministerie van Financiën. Het gaat hierbij om het aanpassen van de ICT-systemen en procedures, aanpassing van werkprocessen en interne en externe communicatie.

,,In oktober start er een campagne om zzp’ers te informeren over het nieuwe btw-id. Deze campagne loopt ook nog door in het eerste kwartaal van 2020. Hierbij kun je denken aan spotjes op radio, banners en online artikelen en advertorials in algemene en vakmedia”, aldus Van Kollenburg.

Gevolgen voor ondernemers

De invoering van het nieuwe btw-id heeft uiteraard gevolgen voor de ondernemers. Ze moeten hun briefpapier en website aanpassen.

,,Het nieuwe btw-identificatienummer moet vanaf 1 januari 2020 worden gebruikt op de factuur en op de website. De vermelding van het btw-id op de factuur is één van de wettelijke factuureisen. De vermelding op de website komt voort uit regelgeving ter bescherming van de consument in het burgerlijk wetboek. Overigens zijn dit geen nieuwe regelingen, de ondernemer moet hier nu ook al aan voldoen.”

Geen overgangsregeling

,,Er komt geen overgangsregeling voor gebruik van het oude btw-nummer. Het nieuwe btw-identificatienummer moet meteen vanaf 1 januari 2020 worden gebruikt. Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen ontvangen eenmanszaken hun nieuwe btw-id al in het najaar. Ook worden zij via verschillende communicatiekanalen ingelicht over het nieuwe btw-id en wat je ermee moet doen.“

Lees ook: Kleineondernemersregeling omzetbelasting verandert per 1 januari: dit moet je weten

Verbod

Aan de invoering van de nieuwe btw-id’s gingen een aantal ontwikkelingen vooraf. Eind mei 2018 zijn de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) van kracht geworden.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legde vervolgens begin december 2018 aan de minister van Financiën een verbod op voor het verwerken van het BSN in het btw-nummer wegens overtreding van de UAVG en de AVG. Dit verbod gaat in op 1 januari 2020.

Rechter

De Rechtbank Amsterdam sloot bij het verbod van de AP aan en oordeelde eind maart dit jaar dat de staatssecretaris van Financiën de privacywetgeving schendt door het Burgerservicenummer (BSN) van zelfstandige ondernemers te verwerken in hun btw-identificatienummer.

Een Amsterdamse ondernemer die haar BSN vertrouwelijk vindt, vroeg al in 2016 bij de staatssecretaris om een ander btw-nummer. De staatssecretaris wees dat verzoek af, waarop de vrouw in hoger beroep ging bij de bestuursrechter. De staatssecretaris kon overigens tijdens de zitting nog niet (laten) toezeggen dat de ondernemer uiterlijk op 1 januari 2020 over een btw-nummer zonder BSN zou beschikken.

''In oktober start er een campagne om zzp’ers te informeren over het nieuwe btw-id''

Daphne van Kollenburg, ministerie van Financiën

Factuurvariant

Volgens de 23e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst ( april 2019) blijft het op het op BSN gebaseerde btw-nummer na 1 januari ook nog in gebruik, namelijk intern bij de Belastingdienst en in de communicatie tussen belastingdienst en ondernemer. Zo bestaan er straks twee btw-nummers naast elkaar: een ‘intern’ btw-nummer en een ‘extern’ nummer, het nieuwe btw-id, dat een zogenaamde factuurvariant is.

Omzetbelastingsysteem

Het idee van de factuurvariant komt van een commissie van deskundigen die staatssecretaris Menno Snel in september 2018 instelde om zich te laten adviseren over deze kwestie. Volgens deze adviescommissie beperkt de factuurvariant de uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst en zit deze de gewenste vernieuwing van het Omzetbelastingsysteem niet in de weg maar kan daarin wel opgaan.

Daarnaast past deze vormgeving bij de uitgangspunten voor de verwerking van het BSN. Het BSN is namelijk bedoeld voor de communicatie tussen burger en overheid en voor de gegevensuitwisseling tussen overheidsorganen onderling, of tussen de overheid en andere, bij wet aangewezen partijen, zo vermeldt bovengenoemde rapportage.