Nieuws Zzp

Weggehoond of niet: Koolmees wil door met bekritiseerde zzp-wet

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken weigert de nieuwe zzp-wet die hij in de maak heeft nog voor indiening bij de Tweede Kamer in de prullenbak te gooien. Wel is hij bereid om te kijken hoe het voorstel zo kan worden aangepast dat er alsnog draagvlak voor komt.

Laurens Kok 29 november 2019

Wouter Koolmees ZZP wet

De grote zzp-plannen van minister Koolmees kunnen op weinig bijval rekenen. (Foto: Phil Nijhuis/ANP)

Werkgevers- en werknemersorganisaties maakten gisteren gehakt van Koolmees’ conceptwet. Daarin wordt geregeld dat er een minimumtarief komt voor zzp’ers van zestien euro. Daarnaast is een bepaling opgenomen waardoor zelfstandigen die meer dan 75 euro per uur verdienen automatisch als ondernemer worden gezien en geen premies hoeven af te dragen, meldt het AD.

Terug naar de tekentafel

De polderpartijen, verenigd in de Stichting van de Arbeid (STAR), vinden dat het voorstel visie ontbeert en onnodig complex en bureaucratisch is. In een brief roepen ze de minister op het wetsvoorstel niet in te dienen. Ook oppositiepartijen zijn kritisch en menen dat Koolmees zich die moeite beter kan besparen vanwege een gebrek aan draagvlak. In de Eerste Kamer is de minister aangewezen op steun van de oppositie. ,,De minister kan beter stoppen en terug naar de tekentafel”, stelde GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders bij het debat over de begroting Sociale Zaken.

,,Niks doen is geen optie''

Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken

Koolmees geeft echter niet zomaar op. Hij voelt niets voor uitstel of afstel van wetgeving, omdat er dan ‘werkende armen’ zullen blijven, die als zzp’er te weinig betaald krijgen om van rond te kunnen komen. Koolmees: ,,Dat is onaanvaardbaar. Niks doen is geen optie.”

Te makkelijk

De D66-minister zegt met ‘verwondering’ en ‘teleurstelling’ kennis te hebben genomen van de brief van de STAR. Volgens Koolmees is de kritiek die wordt geuit ‘te makkelijk’, omdat werkgevers en werknemers alleen opsommen wat ze níet willen. Bovendien hebben zij vooral commentaar op de uitwerking van de plannen en komen ze niet met gezamenlijke oplossingen.

Lees ook: De nieuwe zzp-regels: het overzicht van de veranderingen

Linkse oppositiepartijen hebben vooral moeite met de hoogte van het minimumtarief dat Koolmees voorstelt. Zestien euro per uur is volgens PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk te laag. Hij probeerde Koolmees alvast te verleiden tot concessies: ,,Als er over de hoogte van het tarief valt te praten, kunnen we misschien zaken doen”, aldus Van Dijk.

Vervreemden

Koolmees wees die suggestie niet onmiddellijk af, maar benadrukte tegelijkertijd dat het tarief van zestien euro is gekozen om er zeker van te zijn dat dit standhoudt bij de (Europese) rechter. Tegelijkertijd werd duidelijk dat hij de oppositie niet van zich wil vervreemden. ,,Als we in gesprek kunnen blijven, dan denk ik dat we ver kunnen komen”, zo probeerde hij Van Dijk te paaien.