Nieuws Zzp

Zzp-organisaties: overheid moet nu investeren in ondernemerschap

De overheid moet doelgericht investeren in de kwaliteit van ondernemerschap en nieuwe kansen voor zelfstandigen om hun onderneming toekomstbestendig voort te zetten, is het advies van FNV Zelfstandigen, ONL, PZO en stichting ZZP Nederland. Deze Klankbordgroep TOZO van het ministerie van SZW start een onderzoek hoe ondernemers hun situatie na 1 oktober zien.

Van onze redactie 24 juli 2020

Zzp ondernemers beroepen mensen personeel

Steeds meer ondernemers zijn (deels) weer aan de slag, maar de kans is reëel dat ook na TOZO-2 niet alle ondernemers in staat zijn om hun bedrijf (volledig) uit te oefenen, stellen de zelfstandigenorganisaties.

Wat na de TOZO-regeling?

In bepaalde beroepen is blijvende aanpassing nodig, met soms een ander verdienmodel. Anderen willen hun ondernemerschap versterken en kunnen daarbij coaching gebruiken. Wellicht kan omscholing perspectief bieden. De organisaties hebben aangegeven op zeer korte termijn met het ministerie van SZW de mogelijkheden te inventariseren, die het project 'Nederland leert door' voor zelfstandigen kan bieden.

Lees ook: CPB: 'TOZO vanaf oktober alleen voor zzp'ers zonder eigen vermogen'

Oproep aan ondernemers om aan onderzoek mee te doen

Om te kunnen bepalen welke wijze van ondersteuning na 1 oktober wenselijk en noodzakelijk is, heeft de Klankbordgroep TOZO een vragenlijst uitgezet onder zelfstandigen over hun huidige situatie en de mogelijkheden die zij zelf zien voor een toekomstbestendige onderneming.

De concrete vraag is hoe ondernemers verder moeten nu de coronamaatregelen afnemen, maar niet geheel verdwijnen. Via de vragenlijst wil de klankbordgroep achterhalen hoe het ondernemers is vergaan, hoe het nu gaat en wat de verwachtingen voor de toekomst. De belangrijkste vraag is: wat is er nodig om (weer) in het eigen inkomen te kunnen voorzien.

Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek - ondernemers kunnen hier de vragenlijst invullen - zal de Klankbordgroep advies uitbrengen aan SZW.

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.