Nieuws Zzp

'Zzp en flex zijn groeiend probleem'

De groei van het aantal zzp'ers en flexbanen leidt tot grote problemen. Een groeiende groep mensen kan niet genoeg verdienen. Bij werkloosheid dreigt de bijstand.

Peet Vogels / AD 21 juni 2019

Personeel aannemen zzp beste momenten

De commissie-Borstlap, onder leiding van oud-topambtenaar Hans Borstlap, onderzoekt hoe de arbeidsmarkt beter in balans kan komen. Gisteren presenteerde hij een aantal uitgangspunten.

Aan het AD vertelt hij: ,,Ik wist dat Nederland uit de pas liep met het aantal zzp'ers en flexkrachten. Maar dat we dubbel zoveel flexibele werkers hebben als het Europees gemiddelde wist ik niet. In 2003 had 72 procent van de werknemers een vast contract. In 2018 was dat nog maar 60 procent.''

,,Vooral flexarbeiders en zzp'ers met een lagere opleiding hebben minder kans op werk, hebben lagere lonen en ook een slechtere gezondheid. Dit in tegenstelling tot de hoger opgeleide werknemers. Uit een studie van de Oeso (een denktank van rijke industrielanden, red.) blijkt dat zzp'ers en flexkrachten minder verdienvermogen hebben dan vaste medewerkers. Dat komt omdat ze minder investeren in het bijhouden van kennis en vaardigheden. Vaak omdat daarvoor het geld ontbreekt.''

Lees ook: Merendeel zzp'ers en mkb'ers verwacht komende jaren omzetgroei

Wat moet er gebeuren?

,,Daar gaan we de komende tijd met alle betrokkenen zoals werkgevers en bonden over praten."

Wilt u af van flexibele arbeid?

,,Nee, flexibiliteit op de arbeidsmarkt is van groot belang. Een strandtenthouder moet tijdelijk personeel kunnen blijven inzetten. Maar het verschil in loonkosten is zo groot dat werkgevers sneller voor een zzp'er kiezen. Daardoor ontstaat een kunstmatige zelfstandigheid. We moeten af van denken in vaste of flexibele contracten. We moeten gaan denken in arbeid. Vaste contracten moeten flexibeler worden, flexibele contracten moeten meer zekerheid geven.''

Daar wordt al jaren over gepraat. Waarom zou het nu wel lukken?

,,Ik voel dat het recent gesloten pensioenakkoord voor vertrouwen heeft gezorgd tussen de politiek en sociale partners. De partijen zijn uit de loopgraven gekomen. Nu kunnen er zaken gedaan worden.''