Nieuws Zzp

ZZP Nederland en PZO keuren zzp-wetgeving af en komen met eigen voorstel

Stichting ZZP Nederland en PZO keuren het wetsvoorstel Minimumbeloning Zelfstandigen en Zelfstandigenverklaring af. Volgens de beide organisaties werken de voorgestelde maatregelen contraproductief en gaan ze in tegen de belangen van zelfstandige ondernemers.

Van onze redactie 4 december 2019

Minister Koolmees Werkgelegenheid

,,De minister kan ons niet verwijten, dat wij geen bruikbare oplossingen hebben aangedragen. Wij dagen hem uit om met ons in gesprek te gaan over oplossingen, die wel draagvlak hebben in de samenleving.”

De aangekondigde maatregelen bieden geen oplossing voor de problematiek van de arbeidsmarkt, zijn in de praktijk onwerkbaar en tevens niet handhaafbaar, vinden Stichting ZZP Nederland en PZO.

Bovendien worden alle ondernemers, opdrachtgevers en particuliere klanten opgezadeld met ingewikkelde administratieve verplichtingen op straffe van hoge boetes bij overtreding.

Geen draagvlak

Uit recente achterbanraadpleging blijkt, dat er onder zelfstandigen geen enkel draagvlak bestaat voor de zzp-wetsvoorstellen van het kabinet. Ook werkgevers en vakbonden in de Stichting van de Arbeid adviseren minister Wouter Koolmees om de wetsvoorstellen in te trekken. De minister verwijt nu de maatschappelijke organisaties, dat ze niet zelf met betere alternatieven zijn gekomen.

Lees ook: Weggehoond of niet: Koolmees wil door met bekritiseerde zzp-wet

Manifest

De zelfstandigenorganisaties stellen zich in de afgelopen jaren steeds constructief opgesteld als het gaat om de arbeidsmarktproblematiek. Het Zelfstandigenforum heeft onlangs nog het Manifest Moderne Arbeidsmarkt gepresenteerd met voorstellen, die wel op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen.

De commissie Regulering van Werk, ingesteld door minister Koolmees zelf, komt binnenkort met een advies over de inrichting van de moderne arbeidsmarkt in de richting van het kabinet.

,,De minister kan ons niet verwijten, dat wij geen bruikbare oplossingen hebben aangedragen”, zegt Maarten Post, voorzitter stichting ZZP Nederland. ,,Wij dagen hem uit om met ons in gesprek te gaan over oplossingen, die wel draagvlak hebben in de samenleving.”

Margreet Drijvers, directeur van het Platform Zelfstandige Ondernemers zegt 'te hopen dat het kabinet de nodige zorgvuldigheid zal betrachten om een samenhangend arbeidsmarktbeleid te maken, dat toekomstbestendig is'. Het Zelfstandigenforum stelt in de komende periode zelf met uitvoerbare voorstellen te komen, 'die wel doelgericht zijn en bovendien kunnen rekenen op draagvlak van zelfstandige ondernemers'.

Bekijken ook onze videoserie EenmansZaken over het leven van zzp'ers: