Nieuws Zzp

27 procent zzp’ers zegt huis te verkopen bij arbeidsongeschiktheid

Ruim een kwart van de Nederlandse zelfstandigen zonder personeel geeft aan bereid te zijn het huis te verkopen wanneer hij of zij arbeidsongeschikt wordt. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Omniplan onder 780 zzp’ers. Overigens gaat 72 procent van de ondervraagden er vanuit niet arbeidsongeschikt te raken.

Van onze redactie 2 december 2019

Arbeidsongeschiktheid

Dat een groot gedeelte van de zzp’ers niet verwacht dat dit lot hen zal treffen, komt ook terug in het percentage dat niks geregeld of gespaard heeft voor het geval men toch arbeidsongeschikt raakt. Maar liefst 51 procent van de zzp’ers geeft aan geen verzekering of financieel vangnet te hebben.

,,Het blijft mij verbazen hoe lichtzinnig hier over gedacht wordt”, zegt Maarten Boddeüs, Senior Business Consultant bij Omniplan. ,,Verzekeren kost geld maar voor diegenen die niets regelen betekent geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken vaak een complete armoedeval, vooral op het moment dat er gezinnen worden getroffen, kan dit tot schrijnende gevallen leiden.”

Vermogen achter de hand

Hoewel de meerderheid van de ondervraagden dus niks geregeld heeft, zegt maar liefst 67 procent precies te weten wat de financiële gevolgen zullen zijn van een mogelijke arbeidsongeschiktheid. Op een open vraag over wat de zzp’ers dan precies geregeld hebben, antwoord een meerderheid dat ze (een bescheiden) vermogen achter de hand hebben voor het geval ze arbeidsongeschikt worden.

,,Hoewel het begrijpelijk is dat het achter de hand hebben van een (bescheiden) vermogen een goed gevoel geeft, is het in de praktijk vaak bij lange na niet genoeg, en het volstaat dan ook zeker niet als oplossing voor arbeidsongeschiktheid”, aldus Boddeüs.

,,Wanneer we deze twee uitkomsten naast elkaar leggen moeten we constateren dat de Nederlandse zzp’er de financiële gevolgen van een arbeidsongeschiktheid vaak nog ernstig onderschat zo blijkt ook uit onze doorrekeningen.”

Jonge zzp’ers niet op hoogte en weinig geregeld

53 procent van de zelfstandig ondernemers jonger dan dertig jaar erkent dat zij niet goed op de hoogte is van de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Maar liefst 85 procent gaat er bijvoorbeeld in het geheel niet vanuit dat er een mogelijkheid is dat men arbeidsongeschikt raakt en twee derde heeft dan ook niks geregeld.

Boddeüs: ,,Beginnende zzp’ers zijn waarschijnlijk nog zo druk met het opzetten van hun eigen bedrijf dat zaken als een mogelijke arbeidsongeschiktheid niet de prioriteit krijgen die ze verdienen.”

Financiële gevolgen

Een behoefte aan hulp om meer inzicht te krijgen lijkt nauwelijks aanwezig te zijn onder de respondenten. Slechts 21 procent van hen geeft aan wel graag persoonlijk geholpen te worden door een bank of een financieel adviseur om meer inzicht te verwerven in de concrete financiële gevolgen van een arbeidsongeschiktheid.

Boddeüs: ,,Dit percentage neemt vermoedelijk aanzienlijk toe wanneer zzp’ers een concreet inzicht krijgen van de risico’s die zij lopen. Hier ligt een taak voor de financieel dienstverlener om mensen op een laagdrempelige manier (online) bewust te maken van de financiële gevolgen in het geval van een gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid.”

Startende zzp'ers

Verrassend genoeg is de behoefte aan meer hulp onder startende zzp’ers groter. Bijna de helft (49 procent) van de respondenten jonger dan dertig jaar geeft aan meer hulp te willen van een financieel adviseur. ,,Door de overige onderzoeksresultaten lijkt het erop dat jongeren zich weinig tot niet bezighouden met alles rondom arbeidsongeschiktheid. Gelukkig geeft een groot gedeelte wel aan open te staan om zich op dit onderwerp te ontwikkelen en bij te leren.”

Panelwizard voerde het onderzoek in opdracht van Omniplan uit in mei 2019, onder 780 Nederlanders werkzaam als zzp’er.