Nieuws Zzp

ACM: zzp'ers mogen (soms) prijsafspraken maken over minimumtarief

Onderling prijsafspraken maken met andere ondernemers: het is in de meeste gevallen ten strengste verboden, maar voor zzp'ers maakt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voortaan een uitzondering. In sommige gevallen mogen zzp'ers vanaf nu wél onderling afspraken maken over hun tarief.

De Ondernemer 26 november 2019

Prijsafspraken zzp maken acm mag

Foto: Shutterstock

Prijsafspraken maken valt onder de Mededingingswet en wordt gezien als een vorm van kartelvorming. Als ondernemers uit een bepaalde branche afspraken maken over de minimumprijs kan dat er immers voor zorgen dat de prijs kunstmatig hoog gehouden wordt en de consument onterecht te veel betaalt. Toch heeft de ACM bepaalt dat zzp'ers in sommige gevallen een uitzondering vormen, aangezien zij veelal tegen lage tarieven ingehuurd worden en daardoor te weinig verdienen om rond te komen.

Wettelijk minimumtarief zzp'ers

Om dit te ondervangen komt er vanaf 2021 een minimumtarief voor zzp'ers van 16 euro per uur. Maar nog voor de ingang van dat minimumtarief mogen zzp'ers al afspreken dat ze zich aan dit minimumtarief gaan houden. Ook kunnen zelfstandig ondernemers met opdrachtgevers afspreken om een hoger minimumtarief te hanteren als zij dat nodig hebben, bijvoorbeeld doordat ze hoge kosten aan materieel hebben. In dat geval kan het zo zijn dat zzp'ers een hoger bedrag nodig hebben om op een bestaansminimum te komen.

Lees ook: Snellere betaling van facturen: 7 tips om zélf op te pakken

Tweede uitzondering

Een tweede uitzondering voor zzp'ers geldt als zij samenwerken met werknemers in loondienst. Als zij niet van werknemers in loondienst te onderscheiden zijn, dan zijn ze ook geen ondernemers volgens de Mededingingswet en mogen ze afspraken maken over hun loon. Ook door middel van een cao. Tenslotte geldt er ook een uitzondering voor ondernemers (waaronder zzp'ers) die een kleine omzet draaien en met een kleine groep ondernemers afspraken willen maken en in het geval dat de economische voordelen opwegen tegen de nadelen voor concurrenten.

De details over de nieuwe regeling zijn te vinden in de Leidraad tariefafspraken zzp’ers op de website van de ACM.