Nieuws Actueel

Nico Voogt over ondernemen in Gouda

Nico Voogt uit Gouda is ondernemer en voorzitter van bedrijvenvereniging Gouda Onderneemt. Hij brengt bedrijven, politiek, zorginstellingen en onderwijs bij elkaar. Het AD Groene Hart Gouda interviewde Voogt hierover.

BERT VAN DEN HOOGEN | Beeld: PETER FRANKEN 14 oktober 2017

Nico 21

Spiegelbeeld

,,Ik ben altijd van veel woorden, maar sta echt niet in een spiegel te kijken en dan te beredeneren wie ik bekijk. Gewoon mijzelf, niet zo spannend. Ja, ik ben ondernemer, maar zo kijk ik niet naar mezelf. Toch ben ik altijd met ondernemen bezig geweest.''

Lees ook: 'Ondernemen in Gouda? Heeeurlijk!'

Ondernemer in de dop

,,In mijn jeugd deed ik al van alles: auto's wassen, straten maken, tuinen aanleggen en nog meer van die betaalde klussen. Toen ik in de zesde klas zat verkocht ik Afrikaantjes. Ik kocht zaad en grond en leerde ze te verspenen. Ik deed ze later in potjes en ging de deuren langs. Ik had toen ruim 600 gulden verdiend. Dat was ongelooflijk veel voor een 11-jarige. Ik denk dat het vooral in me zit om van iets meer te kunnen maken. Dat is de rode draad in mijn leven. Toen al ontdekte ik dat dienstverlening aan een product toevoegen het succes was. Vaak aarzelde men te kopen, maar bij het aanbod ze ook even te poten was de reactie steevast: doe er maar tien.''

Toekomst als assuradeur

,,Ik dacht er als kind nooit over na om het bedrijf van mijn vader over te nemen. Buitenstaanders begrijpen niet dat ik 'maar' een LTS-opleiding heb en toch een assurantiekantoor leid. School was niets voor mij. Ik zag niet in wat ik later aan de lesstof zou hebben. Ik heb toch mijn diploma gehaald. Toen zei mijn vader dat ik als timmerman kon gaan werken of bij AMEV een traineetraject kon ingaan. Ik ben dat tweede gaan doen. Het interesseerde me en ik zag dat daar mijn toekomst kon liggen. Ja, toen wilde ik wel leren. Ik leerde me suf en heb toen de schooljaren ingehaald die ik had laten liggen. Later bleek pas hoe waardevol ook die technische opleiding was. Ik kan het nu niet genoeg benadrukken: benut je school.''

Wat je wilt, kun je

,,Het is mijn overtuiging dat je alles kunt bereiken wat je wilt. Stel een doel en ga ervoor. Als je iets wilt, ben je geïnteresseerd en gemotiveerd. Het is een mindset. Daarom moet iemand iets doen waar hij of zij binding mee heeft. Ik probeer voor de verschillende thema's binnen Gouda Onderneemt mensen of organisaties te vinden die er helemaal in thuis zijn en binding hebben met een thema, want alleen dan kunnen ze een trekker zijn en anderen enthousiast maken. Samen kom je verder.''

Krachten bundelen

,,In Gouda Onderneemt hebben we de al bestaande bedrijvenverenigingen samengebracht, de winkeliersvereniging van de binnenstad binnen SOG en de verenigingen van de vijf bedrijventerreinen via de VBG. Ook ondernemersorganisatie VNO-NCW heeft een plek binnen ons bestuur, omdat ik onze regiofunctie belangrijk vind. We werken intensief samen met de gemeente waarmee we een actieprogramma van acht actiepunten hebben opgesteld. We werken samen met onderwijsinstellingen en werken aan een zorgcluster. Al die organisaties opereren binnen hun eigen omgeving, op hun eigen manier. Het is wel belangrijk dat we de krachten bundelen en als één gezicht naar buiten treden. Dat bundelen gaat mij nog niet snel genoeg. Gouda Onderneemt is een merk dat we moeten laden. Niet door iets te verzinnen, want die lading is er al.''

Regionaal

,,Ik geloof absoluut in de regio. Daarom werken we ook samen met Midden-Holland Onderneemt en Groene Hart Onderneemt. Gouda, Woerden en Alphen worden gezien als de grote drie die moeten samenwerken, maar ik vind de samenwerking met Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Zuidplas en de Krimpenerwaard net zo belangrijk. Die samenwerking heeft al resultaat gehad. We hebben de plannen voor een outletmall in Zoetermeer van tafel gekregen. We konden iedereen in dezelfde richting krijgen dankzij de organisatie die we inmiddels hebben. Maar het kan nog stukken beter. Mooie voorbeelden van succesvolle regionale samenwerking zijn de lobby parallelstructuur, Ondernemersprijs Midden-Holland, Centrum voor Innovatief Vakmanschap en het Innovatieplatform.''

Uit de steigers

,,De organisatie staat. We zijn nu zo ver om de komende drie jaar Gouda Onderneemt verder te professionaliseren. We willen een fulltime programmamanager aanstellen. We hebben veel programma's lopen die nu door een paar mensen overeind worden gehouden. Ik gebruik de metafoor van het omkantelen van een kubus naar een volgend vlak. We hebben heel hard moeten duwen om die kubus te laten kantelen, maar dan is er weer een volgend vlak. Vergelijk Gouda Onderneemt met een briljant. Dat kantelen kan, maar moet ook steeds sneller, omdat er veel in gang is gezet. De vraag is wie er ook verantwoordelijkheid wil nemen. We hebben daar de belanghebbenden ook zelf voor nodig. Graag roep ik daar hierbij ieder op. Lokaal en regionaal.''

Twee petten

,,Ik probeer een strikte scheiding aan te houden tussen Nico Voogt, de directeur van assurantiebedrijf Voogt en de voorzitter van Gouda Onderneemt. Ik heb daarom ook van beide een visitekaartje. Ik wil niet dat mensen denken dat ik als voorzitter opkom voor de belangen van mijn bedrijf. Bij de indeling van mijn tijdsbesteding vind ik dat wel lastig. Ik krijg weleens te horen dat ik naast mijn drukke werkzaamheden voor mijn bedrijf toch wel heel erg veel tijd investeer in Gouda Onderneemt. Aan de andere kant krijg ik weleens de vraag wat ik aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doe. Ik denk dat ik, ook met mijn bedrijf, naast sponsoring van veel organisaties in de stad, met Gouda Onderneemt daar meer dan voldoende aan doe. Ik werk aan een samenleving met een goed economisch klimaat en dat is ook weer goed voor mijn klanten.''

Belangenbehartiging

,,Ik vind dat iedere ondernemer die baat heeft bij belangenbehartiging een bijdrage aan Gouda Onderneemt zou moeten leveren in de vorm van inzet en/of middelen en ook naar draagkracht. Wat de draagkracht betreft moeten we wellicht af van de gelijke contributie die bedrijven betalen. Dat is gelet op de resultaten die we behalen niet juist. Met Gouda Onderneemt pakken we samen met Gouda in acht thema's op waar we gezamenlijk belang hebben en werken aan een vitale stad. Ik ben geen politicus of bestuurder, maar een doener. Ik denk vanuit het ondernemerschap. Daarin voel ik mij thuis en kan van daaruit het meeste bereiken.''

Vooruit is niet snel genoeg