Nieuws Actueel

Onderzoek: Familiebedrijven hebben grote impact op innovatiekracht

Familiebedrijven doen niet onder op het gebied van innovatie, zo blijkt uit een onderzoek van prof. dr. Roberto Flören, hoogleraar familiebedrijven aan Nyenrode Business Universiteit, in samenwerking met ING en NPM Capital. Familiebedrijven zouden innovatiebeleid zelfs meer steunen dan andere bedrijven.

De Ondernemer 2 november 2017

Jongevalken

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 62 procent van alle familiebedrijven de laatste drie jaar minimaal één nieuw product of dienst op de markt heeft gebracht. Ook heeft bijna 72 procent van alle familiebedrijven de laatste drie jaar de interne bedrijfsprocessen ingrijpend verbeterd of vernieuwd. “Familiebedrijven doen op het gebied van innovatie dus niet onder voor andere typen bedrijven,” concludeert Flören. Zouden er meer financiële middelen beschikbaar zijn, dan zou bijna een derde van de familiebedrijven innovatiever zijn.

Er zit veel potentie in de innovatiekracht, maar het onderzoek laat ook zien dat familiebedrijven worden geconfronteerd met bedreigingen. Zo is innovatie afhankelijk van de oprichter. Daarnaast zit een groot percentage van het vermogen vaak vast in het familiebedrijf en is niet beschikbaar voor innovatie.

Lees ook: Willem van der Leegte (VDL): zo doe je 5 miljard omzet met 16.000 medewerkers

“Juist familiebedrijven hebben significant vaker onvoldoende financiële middelen om te innoveren”, reageert Flören. “Dat betekent dat er dus nog ruimte is om de innovatiekracht van familiebedrijven te versterken. Ruim 32 procent van deze bedrijven zou namelijk innovatiever zijn als ze meer financiële middelen ter beschikking zouden hebben.”

Stimuleren

Bijna 79 procent van de eigenaren van familiebedrijven is bereid om van dividend af te zien om de innovatie te stimuleren, tegenover 60 procent bij niet-familiebedrijven. Ook is ruim 65 procent van de eigenaren van familiebedrijven bereid om een jaar negatieve resultaten te accepteren als dat de innovatie stimuleert, bij andere bedrijven is dat 40 procent.

“De steun van de eigenaren voor de innovatiestrategieën van de familiebedrijven blijkt daarmee sterk af te wijken van de bereidheid van de eigenaren van niet-familiebedrijven,” concludeert de hoogleraar. “Daar kan een belangrijke verklaring liggen voor het feit dat familiebedrijven ondanks hun beperkte middelen zeer goed kunnen concurreren met andere bedrijven op het gebied van innovaties.”

Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging is een belangrijk thema voor familiebedrijven en kan een bedreiging vormen voor het innovatieve vermogen, blijkt uit het onderzoek. Bij ruim 29 procent van alle familiebedrijven vreest de huidige directeur dat het innovatieve karakter van het bedrijf vermindert na zijn of haar vertrek.

“Op deze reële dreiging moeten familiebedrijven dus vroegtijdig voorsorteren, en dat wordt in toenemende mate ook gedaan,” stelt Flören. “Een groot gedeelte van de familiebedrijven ziet de bedrijfopvolging namelijk als een kans om het innovatieve vermogen van het bedrijf juist te vergroten. Bijna 52 procent van de huidige directeuren stelt dat het voor de continuïteit van het familiebedrijf van groot belang is dat de nieuwe directeur innovatiever is dan de huidige,” besluit Flören.

Voor continuïteit familiebedrijf van groot belang dat nieuwe directeur innovatiever is dan de huidige

prof. dr. Roberto Flören