Nieuws Actueel

Onderzoek SP: ook werkgevers willen een lagere AOW-leeftijd

Bedrijven zitten niet te wachten op een verhoging van de AOW-leeftijd, concludeert de Socialistische Partij op basis van eigen onderzoek. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland moeten beter luisteren naar hun achterban en de vakbonden actief steunen met hun verzet, meent Kamerlid Bart van Kent. Dat schrijft het AD.

Laurens Kok | Foto: Hollandse Hoogte/David Rozing 10 april 2019

Zwaar werk

Terwijl de pensioenonderhandelingen nog altijd stilliggen, peilde de SP het gemoed bij 77 'willekeurig' gekozen bedrijven. De resultaten zijn ronduit opvallend: zo zegt driekwart van de respondenten er niet zeker van te zijn dat personeelsleden tot hun 66ste kunnen blijven doorwerken, laat staan langer. En zeven op de tien stellen dat het risicovoller is geworden om 50-plussers aan te nemen nu de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd wordt naar 67.

,,De verhoging van de AOW-leeftijd werkt leeftijdsdiscriminatie in de hand'', concludeert Bart van Kent, die lid is van de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een van de ondervraagde werkgevers gaf zelfs toe nooit kandidaten aan te nemen die ouder zijn dan 55 jaar. Hij achtte het risico dat iemand ziek wordt en doorbetaald moet worden, te groot.

Lees ook: 70-plussers de werkvloer op? Zo ziet het kantoor van de toekomst eruit

Geen ander werk

In discussies over preventie van ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt vaak geopperd dat mensen met een zwaar beroep op tijd ander of minder zwaar werk moeten gaan doen. Die mogelijkheid is bij de ondervraagde bedrijven echter vaak beperkt. Ruim 75 procent van de respondenten zegt dat er binnen hun onderneming niet of nauwelijks andere, fysiek lichtere functies voorhanden zijn.

Wel is het voor oudere werknemers bij twee op de drie onderzochte bedrijven mogelijk om minder te gaan werken, maar erg populair is die optie vanwege het inkomensverlies niet. ,,De meeste mensen kunnen zich dit niet permitteren en zullen toch meer moeten werken'', zegt een van de ondervraagden in een toelichting.

Lees ook: Geen pensioenregeling? Zo help je jouw medewerkers toch met een potje voor later

Zwareberoepenregeling

De 77 bedrijven die deelnamen aan de SP-enquête zijn vooral actief in sectoren met zware beroepen, zoals de bouw (17), de zorg (13), de schoonmaaksector (12) en het transport (10). ,,Dit onderzoek laat onmiskenbaar zien dat werkgevers de verhoging van de AOW-leeftijd wel degelijk een probleem vinden'', stelt Van Kent. VNO-NCW en MKB-Nederland zouden zich dat signaal meer moeten aantrekken, vindt hij. ,,Laat dit onderzoek een aansporing zijn om de FNV mee te helpen in plaats van tegen te werken bij het pleidooi voor een lagere AOW-leeftijd.''

Werkgeversorganisaties opperden een zwareberoepenregeling naar Oostenrijks voorbeeld, waarbij mensen met fysiek zwaar werk eerder met pensioen mogen. Volgens Van Kent biedt die regeling geen uitkomst, omdat mensen hier zelf financieel voor opdraaien.

Steun voor pensioenakkoord

De vakbonden eisen dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar. Het kabinet houdt vooralsnog vast aan een pensioendatum van 67 jaar, al is het wel bereid die vier jaar later - in 2025 in plaats van 2021 - in te laten gaan.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken ging afgelopen weken al langs bij de PvdA en GroenLinks om steun te zoeken voor een pensioenakkoord met 'breed draagvlak'. De SP heeft nog geen telefoontje van de D66-minister gehad. ,,Hij is welkom'', stelt Van Kent.

Laat dit een aansporing zijn om de FNV te helpen bij het pleidooi voor een lagere AOW-leeftijd

Bart van Kent, SP-Kamerlid